Vrij Bachelor- of Masterexamen

Een vrij Bachelor- of Masterexamen vraag je aan indien je vindt dat je vakkenpakket voldoende inhoud, zwaarte en samenhang heeft om af te studeren. Een vrij Bachelor- of Masterexamen wijkt af van het reguliere studieprogramma zoals dat beschreven staat in de Onderwijs- en Examenregelingen. De Examencommissie beoordeelt of jouw vakkenpakket voldoende inhoud, zwaarte en samenhang heeft om in aanmerking te komen voor een vrij Bachelor- of Masterexamen.

Het schrijven van een verzoek

Je kunt een verzoek tot het aanvragen van een vrij Bachelor- of Masterexamen indienen met behulp van het formulier ‘Verzoek aan de Examencommissie’ (te openen met Acrobat Reader versie 9). Vul dit formulier in op de computer, print het vervolgens uit en verstuur het na ondertekening. Let hierbij speciaal op het volgende:

  • Vul dit formulier volledig en naar waarheid in;
  • Geef bij de toelichting in ieder geval de volgende informatie:
    • Voorstel hoe je je vrij Bachelor- of Masterexamen wilt invullen. Geef een kort overzicht van de vakken op basis waarvan jij vindt dat je toestemming voor een vrij Bachelor- of Masterexamen zou moeten krijgen.
  • Geef als bijlage mee:
    • Recente uitdraai van je cijfers in Osiris.

Het indienen van een verzoek

Alleen volledige en ondertekende verzoeken worden in behandeling genomen. Incomplete en onduidelijke verzoeken worden door de Examencommissie niet in behandeling genomen en aan de student geretourneerd. Ook verzoeken ingediend via de e-mail worden niet in behandeling genomen. Als je verzoek in behandeling wordt genomen, ontvang je geen ontvangstbevestiging. Je ontvangt binnen zes weken schriftelijk bericht over de afhandeling van je verzoek. 

Je kunt bij de Informatiebalie van het Onderwijs Service Centrum informeren hoe het staat met de afhandeling van je verzoek.

De Examencommissie is alleen schriftelijk te benaderen. De Examencommissie staat studenten niet persoonlijk te woord en geeft geen mondelinge uitleg over haar beslissingen.