Home   Over ESE   Bestuur   Commissies   Examencommissie ESE

Examencommissie ESE

De Examencommissie van de Erasmus School of Economics heeft tot taak de organisatie en coördinatie van de tentamens en de examens voor de opleidingen van de faculteit. Tevens stelt de commissie regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en geeft zij richtlijnen met betrekking tot de beoordeling van studenten.

Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van het Bewijs van Toelating voor de masteropleidingen.

Op schriftelijk verzoek van een student kan de commissie bijzondere regelingen treffen.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

prof.dr. J.M.A. Viaene (voorzitter)
drs. V.H.M. Beerkens (secretaris)
K. Goudzwaard-Noot MSc (tweede secretaris)
dr. M.J. van den Assem
drs. J.E van den Berg
prof.dr. A.J. Dur
dr. S.M. Hoozée
dr. A.J. Koning
I. Leentvaar-Schenkel
dr. M. van de Velden
vacature

Adviserende leden

S. Duimel
H. Osinga
mr. M.C.R. Verstraeten
J. Vink

Bekijk onze video


Schenkingsregeling groot succes, maar niet gratis

13 augustus jl. in het Nederlands Dagblad

Hoe de inkomstenbelasting omlaag kan

29 juli jl. in Het Financieele Dagblad

Wel hypotheekrenteaftrek

29 juli jl. in Het Financieele Dagblad

Meer nieuws >>