Examencommissie ESE

De Examencommissie van de Erasmus School of Economics heeft tot taak de organisatie en coördinatie van de tentamens en de examens voor de opleidingen van de faculteit. Tevens stelt de commissie regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en geeft zij richtlijnen met betrekking tot de beoordeling van studenten.

Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van het Bewijs van Toelating voor de masteropleidingen.

Op schriftelijk verzoek van een student kan de commissie bijzondere regelingen treffen.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

prof.dr. J.M.A. Viaene (voorzitter)
drs. V.H.M. Beerkens (secretaris)
K. Goudzwaard-Noot MSc (tweede secretaris)
drs. J.E van den Berg
prof.dr. A.J. Dur
dr. S.J. A. Hessels
dr. S.M. Hoozée
dr. A.J. Koning
I. Leentvaar-Schenkel
dr. N.L. van der Sar
dr. M. van de Velden

Adviserende leden

S. Duimel
H.T.L. Osinga MA
A.W. Dijkstra
J. Vink