Ongewenst gedrag

Wat kun je ertegen beginnen?

De EUR vindt het van belang dat studenten en medewerkers kunnen functioneren in een prettige en productieve werksfeer. Toch kan niet worden uitgesloten dat binnen de EUR niet iedereen zich met evenveel respect bejegend voelt. Soms is daarbij sprake van (seksuele) intimidatie, andere keren van pesten, discriminatie, of agressief gedrag.

(Seksuele) intimidatie

Seksuele intimidatie is de ‘als ongewenst ervaren (seksueel getinte) aandacht, in welke vorm dan ook’. Dit is een subjectieve definitie. Wat voor de een nog net kán, wordt door de ander als onprettig of zelfs ontoelaatbaar ervaren. Voorbeelden van (seksuele) intimidatie zijn (seksueel getinte) grapjes en opmerkingen, handtastelijkheden, (seksueel getinte) e-mails, maar ook aanranding en verkrachting.

Agressie, geweld, pesten en discriminatie

Agressie, geweld, pesten en discriminatie kunnen zowel fysiek als psychisch zijn. Voorbeelden zijn grapjes maken ten koste van een ander, treiteren, roddelen, maar ook bedreigen, intimideren, onder druk zetten en schoppen en slaan.

Beleid

De EUR wil alle studenten en medewerkers een veilige en prettige werkplek bieden. Een beleid ter voorkoming en bestrijding van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie is daarbij van wezenlijk belang. Hieronder staat op een rij wat je in voorkomende gevallen zelf kunt doen en op welke wijze je gebruik kunt maken van de klachtenregeling.

Wat kun je doen?

Het is te gemakkelijk om te stellen dat je direct duidelijk moet maken dat je van dergelijk gedrag niet gediend bent. In de praktijk is dat niet zo eenvoudig. We hebben het immers over intimidatie. Mochten je eigen interventies onvoldoende effect sorteren of durf je betrokkene niet aan te spreken, dan kun je contact zoeken met de vertrouwenspersoon voor studenten.

Vertrouwenspersonen

De EUR heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, één ten behoeve van de studenten en één ten behoeve van de medewerkers. Zij zijn het aanspreekpunt voor ieder die in zijn of haar studie of werksituatie te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag. Met de vertrouwenspersonen kun je vrijuit praten. Zij bewaren in principe de vertrouwelijkheid over hetgeen hen ter ore komt. Zij bieden ondersteuning en advies en kunnen helpen met het zoeken naar oplossingen. De vertrouwenspersoon zet geen stappen zonder jouw toestemming. Hij/zij zal dus niet achter je rug om naar de “lastigvaller” stappen.

Een formele klacht

Je kunt ook een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Het is raadzaam om hierover van gedachten te wisselen met de vertrouwenspersoon. Met haar kun je bespreken of dit de meest effectieve weg is.

Mia Verstraeten is vertrouwenspersoon voor studenten en is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
Tel. 06 2379 2496, e-mail: verstraeten@oos.eur.nl.

Lucille Mac Nack is vertrouwenspersoon voor medewerkers en is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
Tel. 06 2379 2580, e-mail: macnack@remove-this.oos.eur.nl.

Adres
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bureau Vertrouwenspersoon
Kamer E1-29
Burgemeester Oudlaan 50
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam