Beurzen en fondsen

Belangrijkste beurzen/fondsen
Studeren/stage in het buitenland
Evenementensubsidies
Bijzondere financiële omstandigheden

Ben je op zoek naar extra middelen voor je studieverblijf in het buitenland of verkeer je in grote financiële problemen, dan kunnen particuliere fondsen je soms helpen. Je leest hier meer over Particuliere fondsen. Ook kunnen individuele studenten of studentenorganisaties subsidies verwerven om evenementen te organiseren. Elke fonds bepaalt zelf zijn doelstellingen en criteria. De gang van zaken verschilt van fonds tot fonds.

Een selectie uit de belangrijkste beurzen/fondsen

Beurzen/fondsen Informatie
Bestuursbeurs

De universiteit stelt bestuursbeurzen beschikbaar voor:

  • Studenten die lid zijn van een Opleidingscommissie, Faculteitsraad, Universiteitsraad (bij het Erasmus MC de Gezamenlijke Vergadering) of van het bestuur van de Stichting Erasmus Sport.Zij kunnen  in aanmerking komen voor een individuele bestuursbeurs. Gebruik voor het aanvragen van een individuele bestuursbeurs het Aanvraagformulier Profileringsfonds. Meer informatie
  • Studenten die lid zijn van het bestuur van een studentenorganisatie. De universiteit stelt aan de organisaties die daarvoor in aanmerking komen, elk een aantal bestuursbeursmaanden beschikbaar. Het totaalbedrag wordt uitbetaald aan de organisatie in de vorm van een lump sum. De organisatie is er dan zelf verantwoordelijk voor om de bestuursbeurs uit te keren aan de bestuursleden. De organisatie wordt per brief op de hoogte gesteld over de wijze van aanvragen van de lump sum. Meer informatie
Sociaal Noodfonds Het sociaal noodfonds is bestemd voor studenten die in acute nood verkeren en met een kleine lening tijdelijk kunnen worden geholpen. Je kunt per jaar maximaal € 250 lenen en moet dit bedrag binnen 12 maanden terugbetalen. Je komt niet in aanmerking voor deze ondersteuning als het geld nodig is voor collegegeld of boeken of wanneer je structureel in financiële nood verkeert.

Wil je een beroep doen op het sociaal noodfonds, neem dan contact op met je studentendecaan. Deze bespreekt met jou je situatie. Bij het ESSC kun je een afspraak maken met een decaan.

Bij toekenning sluit je een leenovereenkomst. Wanneer je je verplichtingen niet nakomt, kan er tot incasso worden overgegaan.

Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam  Dit fonds ondersteunt talentvolle minvermogende studenten. Meer informatie
EUR Excellence Scholarship Wanneer u reeds een mastergraad heeft behaald en een tweede masteropleiding wenst te volgen dan valt u niet langer onder het wettelijk collegegeld. Dit betekent dat u niet het lage tarief van € 1.906 verschuldigd bent, maar het veel hogere instellingscollegegeld. De Erasmus Universiteit komt goede studenten graag tegemoet in deze hogere kosten. Wanneer u een opleiding (bachelor of master) aan de EUR cum laude heeft afgerond, kunt u in aanmerking komen voor een EUR Excellence Scholarship. Met deze scholarship wordt het collegegeld voor uw tweede masteropleiding verlaagd tot € 1.906. Deze verlaging geldt voor de gehele duur van de opleiding zolang het studietempo zodanig is dat naar verwachting binnen de termijn die voor de opleiding staat kan worden afgestudeerd. Meer informatie
Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude Met inachtneming van de bedoelingen van Maria van Duyst van Voorhout wil de Stichting “Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude” te ‘s-Gravenhage jeugdige personen tot in beginsel de leeftijd van 30 jaar, die om enigerlei reden in de onmogelijkheid verkeren de opleidingen of studies, die zij wensen te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen, zodanig geldelijk ondersteunen dat zij hun opleidingen of studies kunnen aanvangen of vervolgen.

Geldelijke ondersteuning kan in de vorm van het verstrekken van een beurs en/of een renteloze lening. Meer informatie
Dr. Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds De Stichting stelt zich tot doel jonge, veelbelovende Nederlanders financieel te ondersteunen in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding). Meer informatie
Schuurman Schimmel-van Outeren De stichting is een particulier studiefonds dat al meer dan 125 jaar bestaat. Zij schenkt beurzen aan studenten die hun studie niet kunnen betalen. Voor studenten die een studiebeurs zoeken
  • om je studie in Nederland te bekostigen
  • om in het buitenland stage te lopen
  • om wetenschappelijk onderzoek te verrichten in het buitenland?

    Meer informatie

Stichting Bekker-la Bastide Fonds Deze stichting heeft onder andere ten doel het verlenen van financiële steun aan personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam, die voor hun studie, stage of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben. Meer informatie
Tesselschade-Arbeid Adelt (speciaal voor vrouwen) TAA vindt het belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig zijn. Daarom biedt TAA ondersteuning aan vrouwen die een opleiding of studie willen volgen, maar daarvoor zelf niet de financiële middelen hebben. Meer informatie

 

Studeren/stage in het buitenland

Evenementensubsidies

Fonds Informatie
Fonds op Naam Stichting voor Buitenlandse Studenten EUR Het Fonds op Naam Stichting voor Buitenlandse Studenten EUR stelt zich ten doel de onderlinge contacten van in Rotterdam studerende studenten afkomstig uit het buitenland en uit de Nederlandse Antillen te bevorderen, evenals de bevordering van contacten tussen hen en studenten van Nederlandse afkomst. Meer informatie
Fonds Bijzondere voorzieningen De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ondersteunt via bijdragen uit het Fonds Bijzondere Voorzieningen eenmalige door studentengroeperingen/-organisaties van de EUR georganiseerde activiteiten op het gebied van culturele, esthetische en algemeen-maatschappelijke vorming. Meer informatie
Rotterdams Studenten Sportfonds

De Stichting Erasmus Sport ondersteunt via bijdragen uit het Rotterdams Studenten Sportfonds eenmalige sportactiviteiten die buiten het reguliere sportprogramma van Erasmus Sport vallen en eenmalige aanvullingen op de bestaande faciliteiten en sportmaterialen van Erasmus Sport.

Subsidies kunnen aangevraagd worden door:
· besturen van studenten sportverenigingen aangesloten bij Erasmus Sport;
· individuele sporters met een geldige Erasmus Sport Pas;
· medewerkers van Erasmus Sport. Meer informatie

 

Financiële ondersteuning bij bijzondere omstandigheden

Het aantal jaren basisbeurs en eventueel aanvullende beurs is beperkt. Wanneer er in die periode studievertraging ontstaat, als gevolg van bijzondere omstandigheden, kan de betrokken student een beroep doen op financiële ondersteuning van de kant van de universiteit.

Bijzondere omstandigheden zijn te onderscheiden in twee hoofdcategorieën:

  1. Overmacht
  2. Lidmaatschap van universitaire organen en besturen van studentenorganisaties (bestuursbeurs)

Daarnaast ondersteunt de Erasmus Universiteit Rotterdam studenten die substantieel tijd investeren in


Bookmark and Share