Lump sum

Hoeveel bedraagt de lump sum?

De hoogte van de lump sum wordt bepaald door:

  1. het aantal bestuursbeursmaanden dat het College van Bestuur toekent aan de studentenorganisatie
  2. de verdeling van die maanden door het bestuur zelf over de individuele bestuursleden
  3. het bedrag waarop elk individuele bestuurder recht heeft. Dit hangt af van je studiefinanciering. Soms kun je als ingeschreven student een bestuursbeurs krijgen, ook al ontvang je geen studiefinanciering. Dit geldt voor de internationale student en ook voor de student die eerder wel aanspraak kon maken op een prestatiebeurs maar tijdens de periode van financiële ondersteuning uit  het Profileringsfonds daar geen recht meer op heeft. Deze bestuursleden ontvangen voor elke hen door het bestuur toegekende bestuursbeursmaand een forfaitair bedrag ter hoogte van de basisbeurs uitwonend.
    Daarnaast is ook ‘collegegeldvrij besturen’ mogelijk. Het bestuurslid is tijdens het voorafgaande studiejaar ingeschreven geweest als student aan onze universiteit, maar schrijft zich tijdens het bestuursjaar niet in. Hij mag geen onderwijs volgen of tentamens en examens afleggen en ondertekent een overeenkomst met de universiteit, waaruit de intentie blijkt dat hij het daaropvolgend studiejaar zich wel weer zal inschrijven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook dit bestuurslid ontvangt voor elke hem door het bestuur toegekende bestuursbeursmaand een forfaitair bedrag ter hoogte van de basisbeurs uitwonend. Collegegeldvrij besturen is alleen mogelijk voor die bestuursfuncties die ook tijdens het studiejaar 2011-2012 fulltime posities waren.

Let op!

  • Het bestuur keert zelf de bestuursbeurs uit. De beurs via de lump sum is fiscaal belast.
  • Het bestuur moet de lump sum aanvragen voor 1 december van het bestuursjaar.

Aanvragen

Het College van Bestuur stelt jaarlijks de studentenorganisaties die in aanmerking komen voor bestuursbeurzen, op de hoogte van het aantal bestuursbeursmaanden en van de aanvraagprocedure. Tegelijk ontvangt het bestuur het aanvraagformulier.


Bookmark and Share