Adrescontrole

Het woonadres dat je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opgeeft als student met een uitwonende beurs, moet gelijk zijn aan je woonadres in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

De IBG controleert dit regelmatig. Als de adressen na de adresvergelijking verschillen, krijg je vier weken de tijd hebt om de 'fout' te herstellen. Zijn bij de tweede controle de adressen nog niet gelijk, dan wordt je uitwonende beurs omgezet in een thuiswonende beurs. Dit gebeurt vanaf het begin van de gecontroleerde periode.

Houd er rekening mee dat een adreswijziging bij het GBA geen terugwerkende kracht kan hebben. Zie voor informatie over het doorgeven van adreswijzigingen in de gemeente Rotterdam: www.kc.rotterdam.nl, onder de knop "Loket" en vervolgens "Burgerzaken" en "Verhuizen".

Deze sancties gelden niet voor studenten die:

  • thuiswonend zijn of
  • al voor 1 augustus 2002 studiefinanciering ontvingen. Het is voldoende dat de student met een uitwonende beurs niet op hetzelfde adres als (een van) de ouders woont.

Bookmark and Share