Home   Rechtspositie   In bezwaar tegen het CvB

In bezwaar tegen beslissing van het College van Bestuur

Wanneer je het niet eens bent met beslissingen van de universiteit, heb je verscheidene mogelijkheden om je juridisch te weer te stellen. Bij schriftelijke beslissingen word je erop gewezen dat je binnen een bepaalde tijd bezwaar kunt maken. Daarbij wordt vermeld tot welke instantie je daarvoor moet wenden.

Deze webpagina stelt je op de hoogte hoe je tegen beslissingen van of namens het College van Bestuur intern bezwaar kunt maken en vervolgens extern in beroep kunt gaan. Het gaat om beslissingen zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), voor zover er geen andere beroepsprocedures open staan (denk aan het College van Beroep voor de Examens).

Aan de orde komt in welke gevallen en op welke gronden je een beslissing kunt aanvechten en hoe de bezwaarschriftprocedure verloopt. Ben je het niet eens met de uitspraak op je bezwaarschrift, dan kun je extern in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag.

Voor andere beslissingen, handelingen en gedragingen staan andere juridische wegen open. Je vindt een overzicht van de rechtsbescherming van studenten in hoofdstuk “Rechtsbescherming” van het instellingsdeel van het Studentenstatuut.

Meer informatie over de beroepsgang bij het College van Beroep voor de Examens.

Lees verder >>>

In bezwaar tegen het CvB

Overzicht

Eerst bezwaar, daarna beroep
Het maken van bezwaar
De beslissing laat op zich wachten
Wie kan bezwaar maken?
Op welke gronden?
Wanneer dien je een bezwaar in?
Wat zet je in het bezwaarschrift?
Online indienen van het bezwaarschrift
Behandeling van het bezwaarschrift
Completering van het dossier
Hoorzitting
Gevallen waarin geen hoorzitting plaatsvindt
Advies
Beslissing
Nuttige adressen