Toelatingsonderzoek colloquium doctum

Indien je een bachelor opleiding of geneeskunde aan de Erasmus Universiteit wilt volgen en niet in het bezit bent van een diploma dat direct toegang geeft tot deze opleiding, kun je alleen worden toegelaten door middel van een toelatingsexamen, het zogenoemde colloquium doctum. Hiervoor moet je 21 jaar of ouder zijn op het moment dat je met de opleiding begint.

Een met succes afgerond colloquium doctum geeft toegang tot één opleiding aan één universiteit. Neem dus pas deel aan deze procedure, als je zeker weet naar welke universiteit je wilt en welke opleiding je wilt volgen. Het is soms verstandiger eerst het juiste diploma te behalen om zo meer keuzemogelijkheden te hebben.

Het colloquium doctum bestaat uit verschillende onderdelen. Dit varieert per opleiding (m.u.v. Erasmus School of Economics, hiervoor worden geen toetsen afgenomen, zie Overzicht van de toetsen per opleiding). De toetsen liggen over het algemeen op Vwo-niveau en alleen wanneer je voor alle onderdelen bent geslaagd, kun je toegang krijgen tot de opleiding waarvoor je de toetsen hebt afgelegd. Vrijstelling van één van de onderdelen kan alleen op basis van Vwo certificaten en/of certificaten van een gelijkwaardig niveau. De toetsen worden in mei en juli afgenomen. Deelname aan de toelatingstoetsen kost € 120,- (administratiekosten). Er is geen recht op restitutie als je na aanmelding besluit toch niet deel te nemen aan de toetsen.

Of je na een geslaagd colloquium doctum daadwerkelijk kan worden ingeschreven, hangt ook af van een eventuele numerus fixus voor een opleiding. Houd er rekening mee dat 15 mei de uiterste datum van aanmelding bij DUO is voor zulke opleidingen.

 

Procedure

Wat moet ik doen om deel te kunnen nemen aan het colloquium doctum?

Om deel te kunnen nemen aan het colloquium doctum moet je je eerst inschrijven aan de Universiteit via Studielink.  Je krijgt dan een studentnummer dat je moet invullen op het aanmeldformulier. Je betaalt eenmalig €120,= administratiekosten per opleiding waarna je wordt doorgelinkt naar het aanmeldformulier. Let op! Houders van een buitenlands diploma hebben een apart aanmeldformulier. Ook houders van een buitenlands diploma moeten zich eerst aanmelden via Studielink. 

Als je denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling van één of meerdere onderdelen van het colloquium doctum moet je gewaarmerkte kopieën van je diploma’s en cijferlijsten uploaden (dit kan in het aanmeldformulier).

Wanneer je een toelatingstoets wil doen voor de opleiding Geneeskunde, neem je contact op met Erasmus MC, Studiepunt Geneeskunde Dit kan via de kennisbank ASK Erasmus MC, tijdens de openingstijden aan de informatiebalie en telefonisch (010-7043524). Voor complexere vragen kun je bovendien een afspraak maken met één van de medewerkers of langskomen op de speciale spreekuren. Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen, stel dan je vraag per e-mail, dco@remove-this.erasmusmc.nl.

Aanvragen voor colloquium doctum voor de studierichting geneeskunde moeten uiterlijk 15 mei worden ingediend.


Hoe weet ik waar en wanneer de toetsen zijn?

Enkele weken vóór het colloquium doctum ontvang je een brief. Dit is tevens je bewijs van aanmelding.
Je dient deze brief mee te nemen naar de toets! Het colloquium doctum wordt twee maal per jaar (mei en juli) afgenomen. De toetsen worden afgenomen in het Van der Goot Building aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.


Wanneer krijg ik het resultaat van de toets?

Na het afleggen van de toets krijg je binnen vier weken schriftelijk bericht over het behaalde resultaat. De toetsen worden opgesteld en nagekeken door externe docenten, het is niet mogelijk om te corresponderen met deze docenten. Inzage van je uitwerkingen kan tot uiterlijk 4 weken nadat je de uitslag hebt ontvangen.


Hoe kan ik in aanmerking komen voor een herkansing?

Per kalenderjaar heb je recht op twee kansen (een toets in mei en een toets in juli). Bij onvoldoende resultaat in mei, voor één of meerdere vakken, melden wij je automatisch aan voor de toets(en) in juli. Bij onvoldoende resultaat in juli, kun je je in het nieuwe kalenderjaar opnieuw aanmelden na betaling van €120,=.


Wanneer ben je geslaagd?

Je slaagt voor het colloquium doctum als je voor alle onderdelen een voldoende resultaat hebt behaald (tenminste een 5,5). Compensatie van de onderdelen is hierdoor niet mogelijk. Een voldoende resultaat is 2 jaar geldig.


Wat moet ik doen als ik geslaagd ben voor de toetsen?

Het behalen van het colloquium doctum houdt niet in dat je automatisch een plaats krijgt bij de opleiding van je keuze. Je moet daartoe zelf actie ondernemen en de inschrijfprocedure volgen. Zie de hoofdlijnen en de details . Het is belangrijk dat je het colloquium doctum toevoegt als relevante vooropleiding in Studielink.

Bij een opleiding met een numerus fixus heb je een bewijs van toelating van DUO nodig. Daarvoor dien je je uiterlijk vóór 15 mei bij DUO aan te melden.
 

Overzicht van toetsen per opleiding

Algemene Cultuurwetenschappen
 • Nederlands
 • Engels
 • Geschiedenis niveau 2
Bestuurskunde
 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde niveau 1
Business Administration/Bedrijfskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde niveau 2, 
 • Geschiedenis niveau 1 
Criminologie
 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde niveau 1 
 • Geschiedenis niveau 2
Econometrie en Operationele Research Voor deze opleiding zijn colloquium doctum-toetsen niet mogelijk. Gehele vrijstelling van colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de Vwo-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde B (Wiskunde 3, minimaal cijfer 7,5) en Economie
Economie en Bedrijfseconomie Voor deze opleiding zijn colloquium doctum-toetsen niet mogelijk. Gehele vrijstelling van colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de Vwo-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde A (Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie
Filosofie
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Wiskunde niveau 1 óf Geschiedenis niveau 1 (keuze kandidaat) 
Fiscaal Recht
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
 • Geschiedenis niveau 2
Fiscale Economie Voor deze opleiding zijn colloquium doctum-toetsen niet mogelijk. Gehele vrijstelling van colloquium doctum kan worden aangevraagd op basis van de Vwo-deelcertificaten voor Nederlands, Engels, Wiskunde A (Wiskunde 2, minimaal cijfer 7,5) en Economie
Geneeskunde
 • Nederlands
 • Engels
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Wiskunde niveau A of B
Geschiedenis
 • Nederlands
 • Engels
 • Geschiedenis niveau 2
Gezondheidswetenschappen, BMG
 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde niveau 1 
International Bachelor Communication & Media (IBCOM)
 • Engels (cijfer 7 of hoger) 
 • Geschiedenis niveau 1
 • Wiskunde niveau 1 (Engelstalige versie verplicht)
International Business Administration (IBA)
 • Engels (cijfer 7 of hoger)
 • Wiskunde niveau 1 (Engelstalige versie verplicht
Pedagogische Wetenschappen
 • Nederlands
 • Engels 
 • Wiskunde niveau 1
Psychologie
 • Nederlands 
 • Engels
 • Wiskunde niveau 1 
Rechtsgeleerdheid
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits óf Frans (keuze kandidaat) 
 • Geschiedenis niveau 2
Sociologie
 • Nederlands
 • Engels 
 • Wiskunde niveau 1

 

 Overzicht van het vereiste kennisniveau per vak 

Er wordt op Vwo-niveau getoetst. Bij zowel wiskunde als geschiedenis is sprake van een tweetal niveaus.
In het geval van wiskunde ligt het niveau voor Business Administration/Bedrijfskunde, International Business Administration en Economie hoger dan voor de andere faculteiten en in het geval van geschiedenis is het niveau hoger voor de Rechtenstudies, Geschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen.

Nederlands Overzicht van de examenstof 
N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.
Engels

Exacte vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit The Times of een vergelijkbaar dag-, week- of maandblad, evenals het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. Fouten in het Nederlands in de vertaling worden aangerekend als ze de begrijpelijkheid in de weg staan.
N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

Voorbeeldtoets Mei 2010

Duits Vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit de Süddeutsche Zeitung of een vergelijkbaar dag- week- of maandblad, alsmede het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands. 
N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.
Frans

Vertaling naar het Nederlands van een eenvoudige prozatekst uit Le Monde of een vergelijkbaar dag- week- of maandblad, alsmede het maken van een samenvatting van een prozatekst in goed Nederlands.
N.B.: er mag geen gebruik worden gemaakt van een taalwoordenboek tijdens de toelatingstoets.

Wiskunde niveau 1

N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 1 mogen geen formulekaart en geen grafische of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

Wiskunde niveau 2

N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 2 mogen geen formulekaart en geen grafische of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof.

Wiskunde niveau 3

Aankomende studenten Econometrie & Besliskunde met een Vwo-diploma met 
wiskunde A 1,2, maar zonder wiskunde B1 in het pakket moeten een toets afleggen op het niveau B1. De leerstof staat beschreven in Voorbereiding toets wiskunde voor Econometrie (ISBN-nummer: 90-430-1156-8).

N.B. bij de toelatingstoets Wiskunde niveau 3 mogen geen formulekaart en geen grafische of programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Zie de opmerking hierover bij de examenstof

 
 
Hulp nodig bij wiskundedeficiëntie?

In een cursus van 12 bijeenkomsten + een online zelfstudiepakket met heel veel oefeningen bereiden we de deelnemers optimaal voor op het examen. De cursussen worden tweemaal per jaar verzorgd.

Geschiedenis niveau 1 Kennis van de geschiedenis van de 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen. Verplichte literatuur: M. Kropman e.a. (eindredactie), MeMo, geschiedenis voor de tweede fase. Handboek Vwo (Uitgeverij Malmberg; 's Hertogenbosch, 2007-2008; Derde druk) ISBN 978-90-345-3337-1. Het boek is te bestellen in de erkende boekhandel. De hoofdstukken 9 tot en met 13 moeten worden bestudeerd (pagina's 232 tot en met 390).

Bovenstaand boek is ook te koop bij de Erasmus Bookshop Studystore

Toetsvorm: meerkeuzevragen.

Geschiedenis niveau 2

Voor de Rechtenopleidingen, Algemene Cultuurwetenschappen en Geschiedenis

Kennis van de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw en van actuele gebeurtenissen. Verplichte literatuur: M. Kropman e.a. (eindredactie), MeMo, geschiedenis voor de tweede fase. Handboek Vwo (Uitgeverij Malmberg; 's Hertogenbosch, 2007-2008; Derde druk) ISBN 978-90-345-3337-1. Het boek is te bestellen in de erkende boekhandel. De hoofdstukken 8 tot en met 13 moeten worden bestudeerd (pagina's 204 tot en met 390).

Bovenstaand boek is ook te koop bij de Erasmus Bookshop Studystore.

Toetsvorm: essayvragen.

 

Data aanmelding en toetsen 

Informatie met betrekking tot collegejaar 2016-2017 is nu te vinden op onze website

 

Toetsen voor studenten met een functiebeperking 

Voor studenten met een functiebeperking bestaat een aparte procedure. Zij kunnen hun toets afnemen in een aparte zaal (Van der Goot Building, room M1-5/6 en Tinbergen Building, room H5-2). 

Let op: vermeld bij je verzoek aan de examencommissie dat het gaat om het colloquium doctum. 

 

Orderegels bij de toelatingstoetsen 

Tijdens het afnemen van de toets is het belangrijk dat alle deelnemers zich aan een aantal regels houden. Deze regels dragen bij aan een ordelijk verloop van de toets afname. Je wordt verzocht:

 • tijdig in de tentamenzaal (begane grond) aanwezig te zijn en in het juiste blok plaats te nemen. Het bloknummer kan je vinden op de monitoren boven de balie in de hal van het Van der Goot Building;
 • de ontvangen aanmeldingsbrief mee te nemen;
 • je identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en schrijfgerei op de tafel te leggen;
 • het voorblad goed te lezen. Hierop staat wat wel en niet tijdens het tentamen gebruikt mag worden. Woordenboeken zijn niet toegestaan;
 • uitsluitend het verstrekte papier te gebruiken;
 • je naam (in blokletters), handtekening en studentnummer (je correspondentienummer op de brief) op elk vel te schrijven;
 • het eerste uur de zaal niet te verlaten en de laatste 15 minuten van het tentamen te blijven zitten totdat de surveillant de toets bij je ophaalt;
 • kennis te nemen van de orderegels tijdens tentamens. Deze zijn gelijk aan de orderegels tijdens reguliere tentamens van de EUR.
   

Nadere informatie 

Aanmeldformulieren 2016

Aanmelden voor de toetsen in mei 2016 kan van maandag 4 april t/m vrijdag 29 april 2016.

(Wanneer de aanmelding openstaat zijn onderstaande links geactiveerd.)

 • Formulier Colloquium Doctum
 • Formulier Toelatingstoets voor houders van een buitenlands diploma

Bookmark and Share