Corporate Planning & Control

Het takenpakket van de stafafdeling Corporate Planning & Control omvat:

  • Het volgen van inkomsten van de universiteit in meerjarig perspectief en het adviseren ten aanzien van de daaruit volgende interne middelenverdeling.
  • Een regisserende rol bij het inrichten en functioneren van de planning & control-functie.
  • Financiële contra-expertises op beleidsdocumenten die raken aan de bedrijfsvoering en/of financiën, alsmede op aanspraken op reserves en de Strategische Ruimte.
  • Een interne en externe 'voelhoornfunctie', waartoe contacten worden onderhouden met het Ministerie van OCW, de VSNU, collega universiteiten én de controllers van de organisatieonderdelen. Zodoende is deze stafafdeling in staat voor de EUR relevante ontwikkelingen te volgen, kennis te nemen van best practices en deze kennis te delen.

Medewerkers

Naam en voornaam
Telefoon
Kamer E-mailadres

Hoofd
drs. C.M. (Celia) Taia Boneco RA
81692 A1-14 taiaboneco@remove-this.cpc.eur.nl
Medewerkers
drs. N.I.L. (Nicole) Clarijs-Valentyns 81708 A1-10 clarijs@remove-this.cpc.eur.nl
drs. B.D.M. (Bart) Germeys 81671 A1-09 germeys@cpc.eur.nl
drs. S. (Simona) Thalen RC 81741
A1-10
thalen@cpc.eur.nl
ir. P.A. (Patrick) van Wijnen
81726 A1-06 vanwijnen@remove-this.cpc.eur.nl
drs. J.W. (Jan Willem) Wisselink
81728 A1-06
wisselink@remove-this.cpc.eur.nl