Opening Academisch Jaar 2015-2016

De Opening van het Academisch Jaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam vindt plaats op maandag 31 augustus 2015.

De academische plechtigheid in de aula begint om 15.30 uur en eindigt om 16.30 uur, gevolgd door de officiële opening van het Polak gebouw, het nieuwe multifunctionele onderwijsgebouw op de campus van de Erasmus Universiteit. Daar wordt ook de receptie gehouden. 

Gastspreker is prof.dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda.

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur, verzorgt de openingstoespraak.

Aan het eind van de plechtigheid worden de universitaire prijzen uitgereikt.

Rector magnificus prof.dr. Huibert Pols tenslotte verzorgt de officiële opening van het Academische Jaar 2015 - 2016.

Na afloop van de plechtigheid en de opening van het Polak gebouw bent u van harte welkom om het HeartBeat Festival bij te wonen, de feestelijke opening van het jaar voor studenten, medewerkers, werknemers, alumni en gasten op Erasmus Plaza.

De voertaal tijdens de plechtigheid is Engels. Aangezien het aantal plekken in de aula beperkt is worden plaatsen toegekend op volgorde van aanmelding. U kunt zich hier registreren.

Voor vragen of meer informatie: ceremonies@remove-this.eur.nl of 010 4082234/4081761