Opening Academisch Jaar 2016-2017

Meeting tomorrow's challenges

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo – sneller dan ooit, zo lijkt het. Al sinds haar oprichting is de Erasmus Universiteit Rotterdam een gedreven, maatschappelijk georiënteerde universiteit. Een universiteit die goed in staat is om de ingewikkelde vraagstukken van vandaag én morgen te helpen oplossen. Niet alleen, maar samen met anderen. Hoe gaan we om met digitalisering? Hoe verhoudt globalisering zich tot duurzame groei en welvaart? En hoe komen we tot een echt inclusieve samenleving?

Over deze thema’s spreken spreekt Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking én alumna van de Erasmus Universiteit, en collegevoorzitter Kristel Baele tijdens de Opening van het Academisch Jaar op maandag 29 augustus 2016.

Het College van Bestuur nodigt u van harte uit om deze feestelijke plechtigheid bij te wonen in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Programma

14:45 uur Aula open, ontvangst gasten
15:15 uur Binnenkomst cortèges
15:30 uur Welkom en speech
Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur
 

Gastspreker
Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Uitreiken universitaire prijzen:
Onderwijsprijs, Onderzoeksprijs, Prof. Bruinsprijs, Prof. H.W. Lambersprijs, Rotterdam Scriptieprijs, Top Support Award (Individueel), Top Support Award (Team) 
 

Student in de spotlight

 

Officiële Opening Academisch Jaar 2016 – 2017
Prof.dr. Huibert Pols, rector magnificus 

16:45 uur Einde ceremonie

Aanmelden via deze link. Aangezien het aantal plekken in de aula beperkt is worden plaatsen toegekend op volgorde van aanmelding.

De voertaal tijdens de plechtigheid is Engels. U bent ook van harte welkom om het HeartBeat Festival bij te wonen, de feestelijke opening van het jaar voor studenten, medewerkers, alumni en gasten op Erasmus Plaza.