Rapport De schaduwzijden van de nieuwe arbeidsmigratie

Dakloosheid en overlast van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag.

Rapport van

Erik Snel
Godfried Engbersen
Maria Ilies
Robber t van der Mei j
Jasper Ham berg


Afdeling Sociologie
Erasmus Universiteit Rotter dam

Uit voorwoord rapport

 

In de voorbije jaren is de thematiek van arbeidsmigratie vanuit Oost- en Midden-Europa steeds nadrukkelijker in de aandacht gekomen. Aanvankelijk spitste de discussie zich toe op de mogelijke economische gevolgen van de toetreding van de nieuwe lid-staten tot de EU1, later kwam er meer aandacht voor de sociale gevolgen daarvan.
Op de eerste ‘Polentop’ die in 2006 in Rotterdam werd gehouden kwam vooral het vraagstuk van de (illegale) huisvesting en overlast aan de orde. In latere jaren kwamen daar andere sociale vraagstukken bij, zoals werkloosheid, dakloosheid en criminaliteit onder arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.
Deze studie is geschreven in opdracht van de gemeente Den Haag. Den Haag is een van de Nederlandse steden die het meest nadrukkelijk geconfronteerd geweest is met arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa, vooral uit Polen. Den Haag is ook een van de steden die te maken heeft gekregen met de schaduwzijden van de nieuwe arbeidsmigratie. In deze studie gaan wij daar nader op in op basis van geregistreerde gegevens (bijvoorbeeld politie- en overlaststatistieken) en op basis van veldwerk in de gemeente Den Haag.

Voor rapport klik hier

Nadere informatie

Meer informatie : Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 4082135, kooistra@fsw.eur.nl


Publicatiedatum: 04 januari 2012


Bookmark and Share