Prof.dr. Romke van der Veen (soc) voorgedragen benoeming als SER kroonlid

Voordracht Casper de Vries en Romke van der Veen

Twee hoogleraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn door de ministerraad voorgedragen als nieuwe kroonleden bij de Sociaal Economische Raad (SER). Het gaat om prof.dr. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics, en prof.dr. Romke van der Veen, hoogleraar sociologie van arbeid en organisatie bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW).

De twee hoogleraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zijn benoemd voor de periode 1 april 2012 tot 1 april 2014.

Daarnaast is prof.dr. Job Swank, deeltijdhoogleraar economisch beleid aan de Erasmus School of Economics en directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank (DNB), voorgedragen om namens DNB zitting te nemen in de SER. Hij vervangt drs. Henk Brouwer die vorig jaar de SER verliet wegens zijn vertrek als directeur bij DNB. Job Swank was al plaatsvervanger van de heer Brouwer in de raad.

Naast De Vries en Van der Veen zijn er nog vier nieuwe (plaatsvervangende) kroonleden voorgedragen.

Over de SER

Een van de taken van de SER is het adviseren aan kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen in het sociaal-economisch beleid. De raad geeft vaak gevraagd, maar ook wel ongevraagd advies. Kroonleden zijn door de regering benoemde deskundigen. Naast deze leden is de SER samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.


Publicatiedatum: 20 maart 2012


Bookmark and Share