Onderwijsbeleid niet altijd wijs beleid

donderdag, 16 april 2015

De invloed van de overheid op de productiviteitsontwikkeling in het onderwijs in de laatste decennia is aanzienlijk geweest,  zowel in negatieve als in positieve zin. Het effectiefste instrument om de productiviteit te stimuleren is het budgettaire instrument. In de jaren tachtig blijkt ook het instrument van schaalvergroting erg effectief, maar heeft daarna in de meeste onderwijssectoren juist een averechtse uitwerking. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een uitgebreide studie van het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies (TU Delft, Erasmus Universiteit en CAOP). De studie analyseert de productiviteitsontwikkelingen in de periode 1980-2012 in relatie tot de belangrijkste onderwijshervormingen.

23.04 promotie Iris Korthagen (bsk) | Rol van media in besluitvorming overschat

woensdag, 15 april 2015

Nederland is geen ‘mediacratie’; de rol die media hebben in democratische processen wordt vaak overschat. Maar ook al is de rol van media in de democratische besluitvorming niet altijd even groot, áls media zich daarin mengen heeft dat wel gevolgen. Dat stelt bestuurskundige Iris Korthagen in haar proefschrift ‘Media Logic Versus the Logic of Network Governance.’ Korthagen analyseerde onder meer nieuwsberichten uit een periode van tien jaar over vijf grote ruimtelijke projecten. Zij promoveert donderdag 23 april 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prestigieuze Europese psychologieprijs voor Pauline Jansen

dinsdag, 14 april 2015

Psycholoog dr. Pauline Jansen van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Comenius Early Career Psychologist Award 2015 van de European Federation of Psychologists Associations (EFPA) gewonnen. Deze prijs wordt sinds 2007 jaarlijks uitgereikt aan een jonge Europese psycholoog (onder de 35 jaar) die een originele bijdrage heeft geleverd aan de psychologie als wetenschap en beroep. Het is de eerste keer dat de award wordt toegekend aan een Nederlandse psycholoog.