Europese Week van Geletterdheid 2015 : Kennis WerkPlaats Rotterdams Talent steunt programma

woensdag, 9 september 2015

Het European Literacy Policy Network (ELINET), waar de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent, het RISBO en de afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam deel van uitmaken, steunt de Europese Week van de Geletterdheid 2015, die als doel heeft het bewustzijn rond laaggeletterdheid in Europa te verhogen. De week start op 8 september 2015 – dat is de Internationale Dag van de Geletterdheid van UNESCO -  en loopt tot 17 september 2015. ELINET ondersteunt de campagne met een wedstrijd voor het beste geletterdheidsevenement en met de organisatie van een officiëel slotevenement met prominente sprekers in Brussel op 17 september.

Energiedijken: Samenwerken voor veiligheid, zoetwater en energie opwekken

woensdag, 9 september 2015

Dijken en dammen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame energie. Beheerders en andere overheden moeten dan wel met private partijen afspraken maken voor zulke multifunctionele energiedijken. Dit adviseert het onderzoek ‘De governance van energiedijken – Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie’ van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het Europese onderzoeksproject ‘Energising Delta’s’.

10.09 | promotie @Stefan_Verweij | Betrokkenheid overheid bij infrastructuurprojecten goed voor resultaat

woensdag, 2 september 2015

Als de overheid actief betrokken is bij de uitvoeringsfase van grote infrastructuurprojecten kan dat betere resultaten opleveren. Het gaat dan met name om de relaties met belanghebbenden in de omgeving van een project. Dat concludeert Stefan Verweij in zijn proefschrift Once the Shovel Hits the Ground. Hij onderzocht onder andere de publiek-private samenwerking (PPS) bij de verbreding van de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de ondertunneling A2 Maastricht. Verweij promoveert donderdag 10 september 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

10.09 | promotie | Jacqueline de Nooijer Onderzoek naar invloed van gebaren op het leren van woorden

woensdag, 2 september 2015

Het brein een handje helpen: dat blijkt het geval te zijn als er gebaren en beelden worden gebruikt bij het leren en onthouden van woorden. 

04.09 | oratie | prof.dr. Jos Blank | Schaalvergroting in de publieke sector doorgeschoten

dinsdag, 1 september 2015

Wettelijke maatregelen moeten verdere schaalvergroting in de publieke sector tegengaan. Daarvoor pleit prof dr. Jos Blank in zijn oratie ‘Illusies over fusies: Een kritische beschouwing over de schaalvergroting in de Nederlandse publieke sector 1985-2012’. De schaalvergroting in de publieke sector is in de laatste veertig jaar te ver doorgeschoten. Er kleven grote nadelen aan in termen van kosten en bereikbaarheid. Geclaimde kwaliteitsvoordelen zijn bovendien niet aantoonbaar. Blank aanvaardt op 4 september 2015 de bijzondere leerstoel Productiviteit Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is mogelijk gemaakt door het CAOP en gevestigd bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen.