08.09 Leren met je lichaam: Symposium “Embodied Cognition in Multimedia Learning”

vrijdag, 7 augustus 2015

Ons lichaam speelt een belangrijke rol in taal en cognitieve processen. Onderzoekers van Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Radboud Universiteit Nijmegen bestuderen of het observeren en maken van gebaren ook helpt bij het leren met multimedia materiaal. Tijdens het symposium Leren met je lichaam: “Embodied Cognition in Multimedia Learning” op 8 september in Lantaren Het Venster in Rotterdam worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Jongeren en goede seks

woensdag, 1 juli 2015

Goede seks – wat is dat? En wat verstaan jongeren daar eigenlijk onder? In het onderzoek 'Good Sex: How Young People Perceive and Practice Good Sex '  van sociologe dr. Samira van Bohemen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt gezocht naar definiëring van goede seks en seksualiteit bij jongeren met een etnische achtergrond. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) honoreerde het onderzoek met een subsidie van €240.000.

Studerend lezen in hbo en vmbo - onderzoek bij Pedagogische Wetenschappen

maandag, 29 juni 2015

Op school lezen leerlingen teksten omdat ze er iets uit moeten leren en/of er een bepaalde taak mee moeten uitvoeren. Veel leerlingen op het vmbo hebben moeite met dit ‘studerend lezen’. In het onderzoek Studerend Lezen in HBO en VMBO wordt een (digitale) leeromgeving ontwikkeld en experimenteel onderzocht hoe daarmee de vaardigheid in het studerend lezen van vmbo-leerlingen kan worden gestimuleerd. Hiervoor is door Regie-orgaan Praktijkgericht Onderzoek (Raak-PRO) een onderzoekssubsidie toegekend aan onderwijskundige dr. Roel van Steensel van de Erasmus Universiteit Rotterdam,  dr. Amos van Gelderen (hoofdaanvrager), Hogeschool Rotterdam en dr. Inge Molenaar, Radboud Universiteit Nijmegen.

Bevordering van leesplezier en –motivatie: Subsidie voor meta-analyse

maandag, 29 juni 2015

Internationale studies laten zien dat Nederlandse leerlingen meestal bovengemiddeld presteren op leesvaardigheid, maar qua leesmotivatie beduidend onder het internationale gemiddelde scoren. Dr. Roel van Steensel en prof.dr. Lidia Arends van Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Psychologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben een Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) subsidie ontvangen voor een systematische overzichtsstudie en meta-analyse van onderzoek naar leesmotivatiebevordering.