Historisch-socioloog Johan Heilbron wint Sarton Medal Universiteit Gent

dinsdag, 8 april 2014

De Universiteit Gent heeft aan historisch-socioloog prof.dr. Johan Heilbron de Sarton Medal toegekend voor zijn belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van de sociale wetenschappen.  De medaille wordt uitgereikt op 24 april 2014 aan de Universiteit Gent. Prof.dr. Johan Heilbron is een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van de sociale en intellectuele geschiedenis van de sociale wetenschappen . Hij is hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeksdirecteur  bij het Centre  européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne.  

Persoonlijkheidstest beter inrichten op verkoopfuncties

dinsdag, 8 april 2014

Wordt u op straat wel eens aangesproken om een krantenabonnement af te sluiten? En krijgt u ’s avonds soms een telefoontje om uw internetpakket uit te breiden? Dan hebben verkopers die aardig, extravert, emotioneel stabiel en meegaand zijn de meeste kans u iets te verkopen. Het beter afstemmen van een persoonlijkheidstest op specifieke verkoopprestaties werpt vruchten af, stelt psycholoog Thomas Sitser in zijn proefschrift 'Voorspellen van verkoopprestaties: Versterken van het verband tussen persoonlijkheid en werkgedrag' dat hij 17 april 2014 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Godfried Engbersen en Radboud Engbersen pleiten ervoor dat corporaties een lichte buurtinfrastructuur realiseren

donderdag, 3 april 2014

Het essay Van buurtbarbecue naar buurtinfrastructuur is op verzoek van De Vernieuwde Stad geschreven door Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit) en Radboud Engbersen (Platform31). In het essay beschrijven zij de decentralisatie-operatie die plaatsvindt in het sociaal domein: zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Zij betrekken daarbij het verdwijnen van de traditionele sociale infrastructuur (overheid, welzijn, corporaties, bibliotheken) en het opkomen van een nieuwe infrastructuur van zelforganisatie, eerstelijns buurtzorg en opkomende bedrijvigheid.

Promotie Brenda Vermeeren : Actief personeelsbeleid verhoogt prestaties in de publieke sector

dinsdag, 25 maart 2014

Prestaties van publieke organisaties verbeteren door te investeren in medewerkers en lijnmanagers. Dit stelt bestuurskundige Brenda Vermeeren in haar proefschrift  HRM implementatie en prestaties in de publieke sector dat zij op 28 maart 2014 zal verdedigen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De laatste jaren worden de prestaties van de publieke sector kritischer gevolgd en daarbij zijn zij in toenemende mate ter discussie komen te staan.

 

Lars Tummers wint studieprijs van Stichting Praemium Erasmianum

maandag, 24 maart 2014

Bestuurskundige dr. Lars Tummers van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt bekroond met een van de vijf prestigieuze studieprijzen van 2014 van de Stichting Praemium Erasmianum. Hij krijgt de prijs voor zijn proefschrift 'Beleidsvervreemding: Een analyse van ervaringen van publieke professionals met nieuw beleid'