Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen

dinsdag, 4 februari 2014

Het vertrouwen in de politie is in Nederland aanzienlijk hoger dan het geval is in veel andere Europese landen. Het vertrouwen in de politie is iets lager dan in de Scandinavische landen en ongeveer gelijk aan dat in de meeste buurlanden. Nederland is daarmee een ‘high trust country’. Dit blijkt uit analyses van bestuurskundigen Lianne van der Veer, Arie van Sluis, Steven Van de Walle en Arthur Ringeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam van een groot internationaal opinie-onderzoek . De uitkomsten relativeren de betekenis van inspanningen die de politie zelf kan verrichten om het vertrouwen van burgers in haar organisatie en haar werk te vergroten. Het vertrouwen van burgers is maar zeer beperkt maakbaar door de politie. Maar dit vertrouwen is wel hoog. Tegelijk blijkt echter dat het relatief grote vertrouwen dat burgers in Nederland hebben in de politie niet altijd vertaald wordt in gedrag. Zo zien Nederlanders het niet als hun plicht achter besluiten te staan van de politie waarmee zij het niet eens zijn .

'Nederland moet zo snel mogelijk af van aardgasverslaving'

maandag, 3 februari 2014

Nederland moet zo snel mogelijk af van aardgasverslaving en heeft een plan B, Nederland aardgasvrij, nodig.  betoogt prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar Transities & Duurzaamheid van de Erasmus Universiteit vandaag 3 februari 2014 in het opinie-artikel ‘Nederland moet af van verslaving aan aardgas’ in Trouw. 

Socioloog dr. Jeroen van der Waal - benoemd tot lid Young Erasmus

maandag, 3 februari 2014

Socioloog dr.Jeroen van der Waal is geselecteerd als nieuw lid van Young Erasmus (= netwerk aan de EUR met jonge talentvolle onderzoekers).

Socioloog dr. Willem de Koster heeft EUR-fellowship ontvangen

maandag, 3 februari 2014

Socioloog dr. Willem de Koster krijgt een EUR Fellowship van 128.000 euro voor zijn project Neighborhood Composition, Disorder and Cohesion affect Fear of Crime? Unraveling the mechanisms underlying well-known relationships.

promotie bestuurskundige Joris van der Voet over organisatieveranderingen bij de overheid

dinsdag, 21 januari 2014

Als overheidsorganisaties  veranderingen succesvol willen invoeren, doen ze dat het beste ‘bottom-up’. In zijn proefschrift ‘Leading Change in Public Organizations’ toont bestuurskundige Joris van der Voet aan dat overheidsorganisaties geneigd zijn veranderingen in te voeren met een geplande aanpak, maar dat veranderingen die van onderaf worden ingevoerd op meer steun van de medewerkers kunnen rekenen. Verbind daarom ook lagere niveaus van leiderschap meer aan de strategische kwesties van overheidsorganisaties, aldus Van der Voet. Hij promoveert donderdag 30 januari 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.