31 maart Alumnibijeenkomst Werk zoeken, werk houden, voor jezelf beginnen. Jeugdwerkloosheid: hoe nu verder?

dinsdag, 25 februari 2014

Werk zoeken, werk houden, voor jezelf beginnen. Jeugdwerkloosheid: hoe nu verder? Op maandag 31 maart organiseert de Opleiding Sociologie voor haar alumni en masterstudenten een bijeenkomst over jeugdwerkloosheid.

 

FSW-talenten gelauwerd bij Erasmus Talent Day

dinsdag, 25 februari 2014

Every year, researchers from Erasmus University Rotterdam (EUR) succeed in obtaining grants and subsidies for their research. EUR has for some time been one of Europe's leading institutions in terms of the impact that the work of our researchers has on that of other scientists. It is therefore quite extraordinary to be among the best in such a competitive research environment. At EUR it is our custom to shine the spotlight on them during Talent Day.

Slimmer met onze waterveiligheid omgaan.

dinsdag, 25 februari 2014

Als het waterveiligheidsbeleid op een andere leest wordt geschoeid, moet ook de bestuurlijke organisatie tegen het licht worden gehouden. Er ontstaat dan  meer ruimte voor regionaal maatwerk. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek De governance van slimme combinaties: spelregels voor samenwerking rond meerlaagse vormen van waterveiligheid dat Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Deltares uitvoerden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. De resultaten van dit onderzoek spelen een belangrijke rol bij het formuleren van de uiteindelijke deltabeslissing waterveiligheid die door de deltacommissaris in september 2014 zal worden voorgelegd aan regering en parlement.

Master Sociology of Culture, Media and Arts topopleiding volgens keuzegids Master

dinsdag, 18 februari 2014

In de Keuzegids Masters 2014 heeft de researchmaster Sociology of Culture, Media and Arts zulke goede beoordelingen gekregen dat zij het komende jaar het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ mag voeren. 

Zowel de Researchmaster Public Administration & Organizational Science als ook de master Psychologie zijn binnen hun vakgebied als beste van Nederland beoordeeld.