Rapporten door dr. Menno Fenger over bestrijding uitkeringsfraude

woensdag, 19 november 2014

Uitkeringsfraude kan succesvoller worden bestreden, onder andere door regelmatig contact met uitkeringsgerechtigden. Onder leiding van bestuurskundige dr. Menno Fenger is onderzocht wat de gemeentelijke verschillen zijn bij bestrijding uitkeringsfraude en hoe uitkeringsgerechtigden worden aangesproken op hun frauduleus handelen. Zo durven consulenten uitkeringsgerechtigden wel aan te spreken op hun gedrag, maar worden daar niet altijd duidelijke consequenties aan verbonden. Beide onderzoeksrapporten zijn op dinsdag 18 november gepresenteerd tijdens het Ketencongres Werk en Inkomen in Utrecht

prof. Pearl Dykstra haalt onderzoek binnen in kader NWO programma Samenwerking China

woensdag, 19 november 2014

In het kader van het internationale programma Samenwerking China (NSFC) heeft prof.dr. Pearl Dykstra van Sociologie van de Erasmus Universtiteit Rotterdam een NWO subsidie ontvangen voor haar onderzoeksproject Later life intergenerational exchanges and well-being. Het project maakt deel uit van het overkoepelende internationale project Life Course and Family Dynamics in a Comparative Perspective, waarin wordt samengewerkt met onderzoekers uit Maastricht, Oxford, Warwick, Chemnitz, Keulen en Beijing Een post-doc zal voor drie jaar op het project worden aangesteld.

 

27/11 Boekpresentatie nieuw boek prof. Jan Rotmans 'Verandering van Tijdperk: Nederland Kantelt'

vrijdag, 14 november 2014

Op 27 november presenteert prof.dr.ir. Jan Rotmans in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het nieuwe initiatief ‘Nederland Kantelt’ en zijn nieuwe boek ‘Verandering van Tijdperk: Nederland Kantelt’. Het netwerk Nederland Kantelt wil zichtbaar maken hoe breed en groot de vernieuwingsbeweging in Nederland is op negen verschillende terreinen: onderwijs, zorg, energie, voedsel, bouw, ruimte, water, kunst/cultuur en financiën.

promotie Vasco Lub (soc) 'Betere beoordeling sociaal beleid'

dinsdag, 11 november 2014

Als onderdeel van sociaal beleid neemt de overheid allerlei maatregelen. Maar werken ze ook? In zijn proefschrift presenteert socioloog Vasco Lub alternatieve benaderingen om sociale maatregelen te beoordelen. Hij verdedigt zijn proefschrift ‘The Plausibility of Policy’ donderdag 20 november 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Bestuurskunde op 1 in Keuzegids 2015

donderdag, 6 november 2014

In de op 5 november uitgekomen Keuzegids 2015 voor Universiteiten komt de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam als 1e uit de bus. Volgens de studenten onderscheidt de Rotterdamse Bestuurskunde opleiding zich op het vaardighedenonderwijs, wetenschappelijke vorming en op een goede spreiding van de studielast.