Socioloog Godfried Engbersen benoemd tot lid van WRR

maandag, 12 mei 2014

De ministerraad heeft op voorstel van minister-president Rutte ingestemd met de benoeming van prof.dr. Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Oratie prof.dr. Willem Schinkel : Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven

donderdag, 8 mei 2014

De oratie van prof.dr. Willem Schinkel vindt plaats op vrijdag 16 mei om 16.00 uur in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel van zijn oratie is Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven.

 

 

16 mei promotie Katerina Manevska: Culturele waarden bepalen mate van etnocentrisme

dinsdag, 6 mei 2014

Betrek culturele waarden systematisch in het onderzoek naar sentimenten tegen immigranten. Dat wordt meestal buiten beschouwing gelaten, terwijl culturele denkbeelden voor een belangrijk deel het etnocentrisme bij mensen bepalen. Dat stelt sociologe Katerina Manevska in haar proefschrift  'De etnische scheidslijn voorbij. Naar een cultuursociologisch begrip van etnocentrisme'  dat zij op vrijdag 16 mei 2014 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze onderzocht onder welke omstandigheden contacten tussen autochtonen en allochtonen leiden tot meer of minder van dergelijke sentimenten.

16 mei en 12 juni Willem Schinkel in de schijnwerpers met oratie en workshop

vrijdag, 25 april 2014

 

Op vrijdag 16 mei 2014 houdt Willem Schinkel zijn oratie “Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven”. De oratie is zowel een kritiek op de hedendaagse sociologie en sociale filosofie als een programma voor een sociologische verbeelding die werkelijkheid nut heeft voor het publieke leven.

9 mei promotie Friso van Houdt - Burgerschap opnieuw uitgevonden

vrijdag, 25 april 2014

Burgerschap is de afgelopen dertig jaar ‘opnieuw uitgevonden’ om zo om te kunnen gaan met problemen rond criminaliteit, migratie en integratie. Die conclusie trekt socioloog Friso van Houdt in zijn proefschrift “Governing citizens: the government of citizenship, crime and migration in the Netherlands” (Governmentality in Nederland: de hedendaagse bestuursmentaliteit in relatie tot burgerschap, criminaliteit en migratie). Burgerschap is een van de belangrijke technieken van de ‘participatiesamenleving’. Van Houdt verdedigt zijn proefschrift vrijdag 9 mei 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.