Werknemers zoeken zekerheid in de publieke sector; onderzoek van @StevenVdWalle @bram_steijn @sebjilke bij @EUR_bsk

maandag, 30 maart 2015

Wat maakt dat mensen liever een baan nemen in de publieke sector dan in de private sector? Extrinsieke factoren zoals een goed inkomen en een vaste baan zijn zeker zo belangrijk als de wens iets te betekenen voor de maatschappij. Dit stellen bestuurskundigen prof.dr. Steven Van de Walle, prof.dr. Bram Steijn en dr. Sebastian Jilke aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in het artikel Extrinsic motivation, public service motivation (PSM) and labour market characteristics dat kort geleden is verschenen in International Review of Administrative Sciences.

Samen belasten door gemeenten leidt tot minder lasten

woensdag, 18 maart 2015

Gemeenten werken steeds meer samen bij de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, heffingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Deze impliciete schaalvergroting leidt tot lagere uitvoeringskosten waardoor de besparingen bij kleine gemeenten kunnen oplopen tot meer dan twintig procent. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Lasten van (samen) belasten. Een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van de gemeentelijke belastingheffing en de uitvoering van de Wet WOZ tussen 2005 en 2012’. Dit onderzoek is van IPSE Studies ( CAOP/TU Delft) en van CAOP/Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lector Patricia Vuijk (PED) over preventie van psychosociale problemen bij jeugdigen

woensdag, 18 maart 2015

Het stelsel van de jeugdhulp is begin 2015 ingrijpend veranderd. Preventie is één van de pijlers van de nieuwe Jeugdwet. Patricia Vuijk, lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd bij Hogeschool Rotterdam, beoogt met behulp van praktijkgericht effectonderzoek een bijdrage te leveren aan effectieve preventie van psychosociale problemen van jeugdigen. In haar onderzoek neemt de kracht van de relatie tussen jeugdige en jeugdprofessional een belangrijke rol in. Tijdens haar openbare les op 24 maart 2015 op de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt Vuijk duidelijk dat dit type onderzoek kennis genereert waarmee de effectiviteit van preventieprogramma’s kan worden vergroot en waarmee de psychosociale ontwikkeling van jeugdigen positief kan worden beïnvloed.

20.03 | Promotie Sebastian Jilke | Liberalisering nutsvoorziening leidt tot minder overstappers

dinsdag, 17 maart 2015

Als mensen meer keuze hebben in de levering van publieke nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, stappen ze niet eerder, maar juist minder snel over naar een andere aanbieder. Er zijn te veel keuzes (‘choice-overload’). Dat blijkt uit promotieonderzoek van bestuurskundige Sebastian Jilke naar de gevolgen van liberaliseringen in de nutssector. In complexe markten blijven mensen bij hun aanbieder, ook als de dienstverlening slecht is. De vraag is dan ook of mensen in staat zijn de juiste aanbieder te selecteren. Jilke verdedigt zijn proefschrift vrijdag 20 maart 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eerdere scheiding of relatiebreuk lijkt partners kritischer te maken op hun huidige huwelijk of relatie

maandag, 16 maart 2015

De ervaring die mannen en vrouwen hebben opgedaan met hun eerdere huwelijk en echtscheiding lijkt van invloed te zijn op de mate waarin ze tevreden zijn over hun huidige relatie of huwelijk. Dat concludeert Katya Ivanova uit het onderzoek dat zij deed met financiering van NWO. In haar artikel dat gepubliceerd wordt in het ‘Journal of Social and Personal Relationships’ toont zij aan dat deze ‘ervaren’ partners hun relaties kritischer beoordelen vooral waar het gaat om de negatieve aspecten ervan.