Bestuurskunde start groot onderzoek naar werknemers in de zorg

dinsdag, 20 mei 2014

Werken in de zorg brengt specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee. Op 19 mei 2014 starten de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Stichting IZZ  een grootschalig online onderzoek ‘Gezond werken in de Zorg’ naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting in de zorg. Het onderzoek maakt deel uit van het promotie-onderzoek van bestuurskundige Babette Bronkhorst MSc naar verschillen in zorggebruik in de zorgsector.

Promotie psycholoog Noortje Coppens: Elaboration and the Testing Effect in Cued Recall

dinsdag, 20 mei 2014

Jezelf testen tijdens het leren zorgt ervoor dat je de stof beter onthoudt. Maar dat komt niet doordat gerelateerde informatie uit het geheugen wordt geactiveerd, zoals vaak wordt gesteld. Dat stelt psycholoog Noortje Coppens in haar proefschrift ‘Elaboratie en het testeffect in cued recall’, over het leren van woordparen. Ze denkt dat er een alternatieve verklaring is, bijvoorbeeld versterking van de relatie tussen het eerste en tweede woord. Coppens verdedigt het onderzoek naar het ‘testeffect’ donderdag 22 mei 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Socioloog Godfried Engbersen benoemd tot lid van WRR

maandag, 12 mei 2014

De ministerraad heeft op voorstel van minister-president Rutte ingestemd met de benoeming van prof.dr. Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Oratie prof.dr. Willem Schinkel : Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven

donderdag, 8 mei 2014

De oratie van prof.dr. Willem Schinkel vindt plaats op vrijdag 16 mei om 16.00 uur in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel van zijn oratie is Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven.

 

 

16 mei promotie Katerina Manevska: Culturele waarden bepalen mate van etnocentrisme

dinsdag, 6 mei 2014

Betrek culturele waarden systematisch in het onderzoek naar sentimenten tegen immigranten. Dat wordt meestal buiten beschouwing gelaten, terwijl culturele denkbeelden voor een belangrijk deel het etnocentrisme bij mensen bepalen. Dat stelt sociologe Katerina Manevska in haar proefschrift  'De etnische scheidslijn voorbij. Naar een cultuursociologisch begrip van etnocentrisme'  dat zij op vrijdag 16 mei 2014 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze onderzocht onder welke omstandigheden contacten tussen autochtonen en allochtonen leiden tot meer of minder van dergelijke sentimenten.