Home   Actueel   Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Lezing professor Craig Calhoun : The Public Mission of the University

In het kader van het 100-jarig bestaan van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het 50-jarig bestaan van de FSW, is er tijdens de Dies Natalis 2013 een eredoctoraat uitgereikt aan professor Craig Calhoun. Craig Calhoun is op dit moment Director of the London School of Economics and Political Science. Professor Godfried Engbersen trad op als erepromotor.

Ter ere van eredoctor Craig Calhoun is op 8 november 2013 in De Doelen het symposium The Public Mission of the University gehouden.

 

vrijdag, 10 januari 2014

28 jan. prof. Rinus van Schendelen bij Studio Erasmus tijdens Filmfestival

Waarom is Europa zo moeilijk te verkopen? En wie vertegenwoordigt ons eigenlijk in Brussel? Tijdens de speciale filmfestivaleditie van Studio Erasmus, op dinsdag 28 januari in De Doelen, buigt politicoloog Rinus van Schendelen zich over hét thema van dit IFFR: Europa

donderdag, 9 januari 2014

dr. Peter Mascini is benoemd als hoogleraar Empirical Legal Studies

dinsdag, 7 januari 2014

10 jan. oratie prof.dr. Justus Uitermark Verlangen naar Wikitopia

Zelforganisatie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. De klassieke verzorgingsstaat moet plaats maken voor de participatiesamenleving. Maar het zelforganiserend vermogen is ongelijk verdeeld en ook moeilijk te realiseren, zo stelt prof. dr. Justus Uitermark in zijn oratie‘Verlangen naar Wikitopia’.  Hij spreekt deze uit op vrijdag 10 januari 2013 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw vanwege de Dr. Gradus Hendriks Stichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een fixatie op succesverhalen overschaduwt die ongelijkheden en moeilijkheden.

dinsdag, 7 januari 2014

dr. Derk Loorbach (DRIFT) benoemd als bijzonder hoogleraar Socio-economische transities: wetenschap en praktijk,

dinsdag, 7 januari 2014

Column in Vrij Nederland Ko Colijn

maandag, 6 januari 2014

Thesis defense. Joris van der Voet. January 30th 2014

vrijdag, 3 januari 2014

Invitation Policy and society Lecture Series

vrijdag, 3 januari 2014

Unilever Scriptieprijs voor sociologe Ikram Taouanza

De Unilever Scriptieprijs is dit jaar gegaan naar Ikram Taouanza voor haar scriptie 'Geen baan = Geen leven? Onderzoek naar het effect van baanonzekerheid op bestaansonzekerheid onder MSD/Organon- werknemers'. Taouanza volgde de masterspecialisatie Master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid en kreeg een 8,5 voor haar scriptie.

woensdag, 18 december 2013

Promotie Mariette Lusse: Kwestie van vertrouwen

Op 6 december is gepromoveerd bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen / Erasmus Universiteit Rotterdam de pedagoog Mariette Lusse op het proefschrift Een kwestie van vertrouwen: een ontwerpgericht onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het 'grootstedelijke' vmbo als bijdrage aan preventie en schooluitval'.

 

woensdag, 11 december 2013


Bookmark and Share