Respondenten gezocht: Onderzoeksproject 'Lesgeven aan begaafde leerlingen'

dinsdag, 3 november 2015

De afdeling van Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam zoekt respondenten voor haar nieuw gestarte onderzoeksproject Lesgeven aan begaafde leerlingen. 

Prof Walter Kickert heeft de 'Erasmus met de reispet' ontvangen van CvB

dinsdag, 27 oktober 2015

Als dank voor zijn inzet op de Erasmus Universiteit voor het vakgebied Bestuurskunde en met name de internationalisering ervan, ontving prof.dr. Walter Kickert uit handen van de decaan de Erasmus met de reispet. 

Oratie prof.dr. Dennis Broeders | Het geheim in de informatiesamenleving

dinsdag, 27 oktober 2015

Geheimhouding in een tijdperk van Wikileaks en Snowden vergt scherpe keuzes voor overheden: minder zaken geheim willen houden en dat wat wél geheim moet blijven, beter beschermen. Dat stelt prof. dr. Dennis Broeders in zijn oratie ‘Het geheim in de informatiesamenleving’. 

Respondenten gezocht: mensen die in twee landen leven

donderdag, 22 oktober 2015

[English below]

Een groeiende groep mensen heeft een ‘transnationaal leven’. Het gaat daarbij om mensen die in twee landen leven. Zij verdelen bijvoorbeeld werk en vrije tijd tussen twee landen, verblijven een deel van het jaar in het ene en een deel van het jaar in het andere land, of leven in een ander land dan waar ze hun inkomen verwerven of verzekerd zijn.

Promotie Rob Timans | Structuur Nederlandse bedrijfselite in 30 jaar weinig veranderd

donderdag, 22 oktober 2015

De structuur van de Nederlandse economie is sinds het midden van de jaren zeventig sterk veranderd, dat geldt niet voor de groep topbestuurders van het Nederlandse bedrijfsleven.