Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt van start

vrijdag, 22 april 2016

Misschien wel de grootste uitdaging van Rotterdam ligt op het gebied van de arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten. De gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben daarom de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt opgericht. Woensdag 20 april 2016 is de Kennisagenda Stedelijke Arbeidsmarkt overhandigd door hoogleraar arbeidsmarkt  Jaap de Koning aan wethouder Maarten Struijvenberg(werkgelegenheid en economie) en aan decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen, prof.dr. Henk van der Molen.

Roel van Steensel is bij VU benoemd tot bijzonder hoogleraar Leesgedrag

donderdag, 21 april 2016

Stichting Lezen heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit  invulling gegeven aan bijzondere leerstoel voor onderzoek dat leidt tot meer kennis over leesbevordering. Dr. Roel van Steensel is benoemd tot bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Dr. Roel van Steensel is tevens verbonden aan Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

15.04 | oratie Renske Keizer | De rol van de vader in de ontwikkeling van zijn kind

donderdag, 7 april 2016

Het bestuderen van de wisselwerking tussen sociale structuur, familie-omgeving en het gedrag van vaders creëert niet alleen een beter begrip van de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen, maar biedt beleidsmakers ook handvatten om beleid te ontwikkelen dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van vaders, moeders, kinderen, gezinnen en samenlevingen. Dat stelt Renske Keizer in haar oratie.