Onderzoek naar lokale verzorgingsstaat en depolitisering van het publieke belang ontvangen onderzoeksubsidie EUR

maandag, 4 januari 2016

Bestuurskundige prof.dr. Menno Fenger en socioloog prof.dr. Willem Schinkel van de Faculteit der Sociale Wetenschappen hebben voor hun onderzoeksprojecten van de Erasmus Universiteit Rotterdam een belangrijke onderzoekssubsidie toegekend gekregen. 

Sociologen FSW schreven beleidsbrief WRR over asielzoekers

donderdag, 17 december 2015

Vijf  sociologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, te weten prof. Godfried Engbersen  prof. Jaco Dagevos,  drs. Linda Bakker en dr. Arjen Leerkes, hebben meegeschreven aan de WRR Policy Brief  Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten, die verschenen is op 16 december 2015.

17.12 Promotie François De Kock | Een goede beoordeling van sollicitanten

woensdag, 16 december 2015

Wat kenmerkt iemand die goed sollicitanten kan beoordelen? Volgens psycholoog  François De Kock moeten interviewers een aantal specifieke kenmerken hebben om dat goed te kunnen doen. 

Onderzoek naar rol van collectivisme voor relatie tussen huwelijk en welzijn wint NIDI-NVD scriptieprijs 2015

maandag, 7 december 2015

De NIDI-NVD scriptieprijs 2015 is toegekend aan socioloog Josje ten Kate van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor haar masterscriptie Collectivism, marriage, and well-being: How and why the extent to which marriage leads to subjective well-being depends on national collectivism. Zij onderzocht de manier waarop collectivisme de relatie tussen het huwelijk en subjectief welzijn vormt in verschillende Europese landen.

 

Democratie versterkt door digitale betrokkenheid van burgers

maandag, 7 december 2015

Burgers willen best graag betrokken worden bij nationale politieke besluitvorming. Dat blijkt wel uit de recente succesvolle campagne van GeenPeil die de steun van bijna 428 duizend burgers wist te verwerven voor het referendum. Het zijn vooral moderne digitale instrumenten die die betrokkenheid mogelijk maken. Bestuurskundigen dr. Arthur Edwards en dr. Dennis Kool van de Erasmus Universiteit Rotterdam, schreven in opdracht van het Rathenau Instituut het rapport  ‘Kansen en dilemma’s van digitale democratie: Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement’. In het onderzoek worden diverse lokale, nationale en internationale voorbeelden van digitale burgerbetrokkenheid getoond.