promotie Jessica van Wingerden | Organisaties kunnen zelf bevlogenheid en prestaties van medewerkers vergroten

vrijdag, 10 juni 2016

Organisaties kunnen succesvol de bevlogenheid en prestaties van medewerkers vergroten door hierop gerichte trainingen aan te bieden. Dat concludeert arbeids- en organisatie psycholoog Jessica van Wingerden in haar proefschrift. Ondanks de digitalisering en robotisering maken bevlogen medewerkers die vanuit passie en energie werken het verschil in organisatie: het leidt tot een goede kwaliteit van dienstverlening, hoge productiviteit en vernieuwing, goede prestaties, maar ook tot meer organisatiebetrokkenheid en klantloyaliteit. Van Wingerden promoveert donderdag 16 juni 2016 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoek naar burgerinitiatieven van start

woensdag, 8 juni 2016

Met een startconferentie op 7 juni op de Erasmus Universiteit Rotterdam is het langjarige onderzoeksprogramma naar het organiserend vermogen van burgerinitiatieven (RePolis) van start gegaan. In het onderzoeksprogramma worden burgerinitiatieven geïnventariseerd en vanuit een bestuurskundig oogpunt bestudeerd en onderzocht hoe deze bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van de samenleving. Het vergelijkend onderzoek op verschillende terreinen zorg, water, energie en wijkontwikkeling, en tussen verschillende landen, wordt geleid door bestuurskundige dr. Arwin van Buuren. 

Erasmus Education Research kennisnetwerk gelanceerd

woensdag, 1 juni 2016

Het interdisciplinaire instituut Erasmus Education Research (EER) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), onder leiding van dr. Guus Smeets, heeft in mei 2016 de website www.erasmuseducationresearch.com gelanceerd. Het instituut is een netwerk van onderwijs-onderzoekers en -professionals bij de EUR. Het EER komt voort uit de Onderzoeksagenda Onderwijskwaliteit en Studiesucces. Deze onderzoeksagenda richt zich op onderwijskundige onderzoeksvragen, veelal in relatie tot de invoering van Nominaal = Normaal. 

Onderzoek psychologie EUR naar bevlogenheid wereldwijd invloedrijkst

maandag, 30 mei 2016

Onderzoek naar bevlogenheid op het werk door arbeids- en organisatiepsychologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam is wereldwijd het meest invloedrijk. Dit blijkt uit de sociale netwerkanalyse die onlangs is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientometrics. In het artikel Work engagement in organizations: A social network analysis of the domain is een analyse gemaakt van de structuur van de netwerken van auteurs op het gebied van bevlogenheid - gebruikmakend van de artikelen uit de Web of Science database, gepubliceerd tussen 1990-2015.

01.06 | promotie Eefje Steenvoorden | Maatschappelijk pessimisme: bezorgdheid over de samenleving met politieke gevolgen

vrijdag, 27 mei 2016

In veel Westerse landen heerst er bezorgdheid over de toestand en toekomst van onze samenleving. Dit pessimisme zou volgens premier Rutte en de Paus zelfs leiden tot politieke, economische of sociale stagnatie. Promovendus Eefje Steenvoorden, socioloog en universitair docent Politics & Society bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzocht wat deze bezorgdheid over de samenleving nu eigenlijk is en wat de oorzaken en gevolgen zijn. Zij concludeert dat maatschappelijk pessimisme geworteld is in reële ontwikkelingen en dat politiek en beleid invloed kunnen uitoefenen als zij dit maatschappelijke pessimisme serieus nemen. Zij promoveert op haar proefstrift Societal Pessimism: A Study of its Conceptualization, Causes, Correlates and Consequences op woensdag 1 juni bij de Universiteit van Amsterdam.