21.01 promotie Linda Bakker | Potentieel vluchtelingen onderbenut

woensdag, 13 januari 2016

Investeren in een aanvullende opleiding in Nederland en het waarborgen van kort verblijf in asielzoekerscentra verhoogt de kansen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. 

14.01 promotie Maarten de Jong | Meten is weten, maar niet voor iedereen

woensdag, 6 januari 2016

Publieke organisaties gebruiken prestatie-informatie maar zelden waarvoor het is bedoeld: om de organisatie efficiënter te maken en het beleid te verbeteren. 

Oratie @Ferrykoster 15.01 | Innovatief samenwerken is vermenigvuldigen

dinsdag, 5 januari 2016

Prof. dr. Ferry Koster, bijzonder hoogleraar op de mr. dr. BJM Van Spaendonck Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck, zal op 15 januari 2016 zijn ambt aanvaarden. 

Onderzoek naar lokale verzorgingsstaat en depolitisering van het publieke belang ontvangen onderzoeksubsidie EUR

maandag, 4 januari 2016

Bestuurskundige prof.dr. Menno Fenger en socioloog prof.dr. Willem Schinkel van de Faculteit der Sociale Wetenschappen hebben voor hun onderzoeksprojecten van de Erasmus Universiteit Rotterdam een belangrijke onderzoekssubsidie toegekend gekregen. 

Sociologen FSW schreven beleidsbrief WRR over asielzoekers

donderdag, 17 december 2015

Vijf  sociologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, te weten prof. Godfried Engbersen  prof. Jaco Dagevos,  drs. Linda Bakker en dr. Arjen Leerkes, hebben meegeschreven aan de WRR Policy Brief  Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten, die verschenen is op 16 december 2015.