Jongeren en goede seks

woensdag, 1 juli 2015

Goede seks – wat is dat? En wat verstaan jongeren daar eigenlijk onder? In het onderzoek 'Good Sex: How Young People Perceive and Practice Good Sex '  van sociologe dr. Samira van Bohemen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt gezocht naar definiëring van goede seks en seksualiteit bij jongeren met een etnische achtergrond. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) honoreerde het onderzoek met een subsidie van €240.000.

Studerend lezen in hbo en vmbo - onderzoek bij Pedagogische Wetenschappen

maandag, 29 juni 2015

Op school lezen leerlingen teksten omdat ze er iets uit moeten leren en/of er een bepaalde taak mee moeten uitvoeren. Veel leerlingen op het vmbo hebben moeite met dit ‘studerend lezen’. In het onderzoek Studerend Lezen in HBO en VMBO wordt een (digitale) leeromgeving ontwikkeld en experimenteel onderzocht hoe daarmee de vaardigheid in het studerend lezen van vmbo-leerlingen kan worden gestimuleerd. Hiervoor is door Regie-orgaan Praktijkgericht Onderzoek (Raak-PRO) een onderzoekssubsidie toegekend aan onderwijskundige dr. Roel van Steensel van de Erasmus Universiteit Rotterdam,  dr. Amos van Gelderen (hoofdaanvrager), Hogeschool Rotterdam en dr. Inge Molenaar, Radboud Universiteit Nijmegen.

Bevordering van leesplezier en –motivatie: Subsidie voor meta-analyse

maandag, 29 juni 2015

Internationale studies laten zien dat Nederlandse leerlingen meestal bovengemiddeld presteren op leesvaardigheid, maar qua leesmotivatie beduidend onder het internationale gemiddelde scoren. Dr. Roel van Steensel en prof.dr. Lidia Arends van Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Psychologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben een Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) subsidie ontvangen voor een systematische overzichtsstudie en meta-analyse van onderzoek naar leesmotivatiebevordering.

Burgerparticipatie en sociale ongelijkheid - onderzoek Godfried Engbersen, Erik Snel en Margrietha 't Hart

maandag, 15 juni 2015

Lezing prof.dr. Godfried Engbersen - 11 juni 2015  

Burgerparticipatie en sociale ongelijkheid: het Mattheüs-effect?

Terugkijken lezing kan hier 

Interview met prof. Godfried Engbersen klik hier 

Opiniestuk Godfried Engbersen en Erik Snel in NRC Handelsblad en NRC Next, 11 juni 2015incl verhalen van Sheila Kamerman en Arjan Paans. 

11.06 | Lezing Godfried Engbersen over burgerparticipatie en sociale ongelijkheid

maandag, 8 juni 2015

De eerste uitkomsten van het onderzoek naar verschillen tussen buurten bij burgerparticipatie worden door prof.dr. Godfried Engbersen gepresenteerd tijdens zijn lezing Burgerparticipate en sociale ongelijkheid: het Mattheüs-effect? op donderdag 11 juni bij de Hogeschool InHolland. De organisatie van de lezing ligt in handen van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en het Lectoraat Dynamiek van de Stad (Hogeschool Inholland).