Participatiesamenleving niet het antwoord

dinsdag, 21 oktober 2014

Is de ‘participatiesamenleving’ wel het antwoord op maatschappelijke problemen? Dat is nog maar de vraag, stellen de bestuurskundigen William Voorberg, MSc, prof.dr.Victor Bekkers en dr. Lars Tummers van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een artikel ‘A Systematic Review of Co-creation and Co-production’ in het blad Public Management Review. Onder het mom van de participatiesamenleving wordt in de publieke sector steeds vaker de samenwerking met burgers gezocht via co-creatie en co-productie om samen maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Het effect ervan is echter onbekend.

14 okt Justus Uitermark geeft stadscollege Studio Erasmus "maakt participatiesamenleving Rdam ongelijker?"

maandag, 13 oktober 2014

Maakt de participatiesamenleving Rotterdam ongelijker? - Stadscollege door socioloog Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar samenlevingsopbouw.

VIDEO op You Tube

Prof.dr. Peter Prinzie hoogleraar Orthopedagogiek

dinsdag, 7 oktober 2014

Prof.dr. Peter Prinzie is per 1 oktober 2014 benoemd tot hoogleraar Orthopedagogiek i.h.b. diversiteit in opvoeding: determinanten en ontwikkelingsuitkomsten, bij Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich onder andere op gedrags- en opvoedingsproblemen.

1e lichting Bachelors Pedagogische Wetenschappen afgestudeerd

dinsdag, 7 oktober 2014

Bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Erasmus Universiteit zijn op 30 september in een feestelijke bijeenkomst de eerste lichting Bachelors afgestudeerd. In aanwezigheid van 30  afstudeerders en hun familie en vrienden en onder toeziend oog van bouwdecaan prof.dr. Adriaan Hofman, opleidingsdirecteur dr. Lyanda Vermeulen, decaan prof.dr. Henk van der Molen en initiatiefnemer van de opleiding voormalig FSW decaan en oud-rector prof.dr Henk Schmidt,  deelde de voorzitter van de examencommissie  prof.dr. Lidia Arends de bullen uit aan de trotse Bachelors.

EU-subsidie voor project rond diversiteit in het onderwijs

dinsdag, 7 oktober 2014

Een internationaal project onder leiding van twee onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam over diversiteit in het onderwijs krijgt een grote subsidie van de Europese Unie. ‘NAOS: Professional capacity in dealing with diversity’, geleid door drs. Tomislav Tudjman en prof.dr. Sabine Severiens, ontvangt 430.000 euro uit het EU programma Erasmus+ (KA2). Het project draait om het versterken van de professionele capaciteit in het onderwijs in negen EU-landen.