Godfried Engbersen en Radboud Engbersen pleiten ervoor dat corporaties een lichte buurtinfrastructuur realiseren

donderdag, 3 april 2014

Het essay Van buurtbarbecue naar buurtinfrastructuur is op verzoek van De Vernieuwde Stad geschreven door Godfried Engbersen (Erasmus Universiteit) en Radboud Engbersen (Platform31). In het essay beschrijven zij de decentralisatie-operatie die plaatsvindt in het sociaal domein: zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Zij betrekken daarbij het verdwijnen van de traditionele sociale infrastructuur (overheid, welzijn, corporaties, bibliotheken) en het opkomen van een nieuwe infrastructuur van zelforganisatie, eerstelijns buurtzorg en opkomende bedrijvigheid.

Promotie Brenda Vermeeren : Actief personeelsbeleid verhoogt prestaties in de publieke sector

dinsdag, 25 maart 2014

Prestaties van publieke organisaties verbeteren door te investeren in medewerkers en lijnmanagers. Dit stelt bestuurskundige Brenda Vermeeren in haar proefschrift  HRM implementatie en prestaties in de publieke sector dat zij op 28 maart 2014 zal verdedigen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De laatste jaren worden de prestaties van de publieke sector kritischer gevolgd en daarbij zijn zij in toenemende mate ter discussie komen te staan.

 

Lars Tummers wint studieprijs van Stichting Praemium Erasmianum

maandag, 24 maart 2014

Bestuurskundige dr. Lars Tummers van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt bekroond met een van de vijf prestigieuze studieprijzen van 2014 van de Stichting Praemium Erasmianum. Hij krijgt de prijs voor zijn proefschrift 'Beleidsvervreemding: Een analyse van ervaringen van publieke professionals met nieuw beleid'

Bestuurskunde adviseert Deltacommissaris over volgende fase Deltaprogramma

dinsdag, 18 maart 2014

De uitvoering van het Deltaprogramma moet een ondersteunende structuur krijgen waarbij ministeries, waterschappen, provincies en anderen enerzijds nauw samenwerken en anderzijds hun eigen rol slim en effectief kunnen spelen. Er is een goede afstemming nodig tussen ingrepen in waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling. De Deltacommissaris speelt een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van voortgang en samenhang . Het helpt als er regionale stuurgroepen blijven bestaan. Dit stellen bestuurskundigen prof.dr.ing. Geert Teisman en dr. Arwin van Buuren van de Erasmus Universiteit Rotterdam in hun advies ‘Samen verder werken aan de Delta: de governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014’ dat aan de Deltacommissaris is opgeleverd.

26 mrt Justus Uitermark in Kenniscafe over de participatiesamenleving

donderdag, 13 maart 2014

Sinds de troonrede is het officieel: de participatiesamenleving komt eraan. Burgers moeten meer zelf doen, de overheid trekt zich terug. Hoe pakt dit uit? Hoogleraar samenlevingsopbouw Justus Uitermark bespreekt de voordelen en nadelen van zelforganisatie.