Direct effect van alcohol als dempende invloed op gevoelens bij sociale buitensluiting niet aangetoond.

donderdag, 27 november 2014

De Unilever Research Prijs 2014 is toegekend aan psycholoog Tamara Hols van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor haar masterscriptie “The acute effects of alcohol intoxication on the processing of social exclusion and rejection”. Zij onderzocht de cognitieve effecten van het gebruik van alcohol als vorm van zelfmedicatie in situaties van sociale buitensluiting.

Dennis Broeders hoogleraar Technologie en Samenleving bij Sociologie

dinsdag, 25 november 2014

Socioloog dr. Dennis Broeders is per 1 november 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Technologie en Samenleving bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanwege het Erasmus Trustfonds.

Erasmus Trustfonds Lecture Cycle van start bij Erasmus University College

dinsdag, 25 november 2014

Het Erasmus Trustfonds heeft samen met het Erasmus University College (EUC) en de Bachelor Honours Class van de Erasmus School of Economics de Erasmus Trustfonds Lecture Cycle opgezet. Samen werken alumni, EUC- en economiestudenten aan cases waarin praktijkvragen van alumni centraal staan. Zo wordt voor het EUC praktijkgericht onderwijsmateriaal ontwikkeld. Het Case Development Centre (CDC) van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) begeleidt het traject. De betrokken partijen willen een brug slaan tussen studenten en alumni. Het EUC krijgt hiermee beschikking over een unieke case-database. Onder andere alumni die nu werken bij NRC Handelsblad, NOS en NEM hebben hun medewerking toegezegd

Succesvolle onderwijssamenwerking Gemeente Rotterdam en opleiding Bestuurskunde

woensdag, 19 november 2014

Studenten van de opleiding Bestuurskunde hebben voor de Minor Beleid en Management van de Publieke Sector een praktijkopdracht voor de gemeente Rotterdam uitgewerkt. Zij brachten een beleidsadvies uit over het binden van hogeropgeleiden aan de stad Rotterdam. Na afloop van de opdracht kregen de zeventig studenten van de gemeente een certificaat uitgereikt.

Rapporten door dr. Menno Fenger over bestrijding uitkeringsfraude

woensdag, 19 november 2014

Uitkeringsfraude kan succesvoller worden bestreden, onder andere door regelmatig contact met uitkeringsgerechtigden. Onder leiding van bestuurskundige dr. Menno Fenger is onderzocht wat de gemeentelijke verschillen zijn bij bestrijding uitkeringsfraude en hoe uitkeringsgerechtigden worden aangesproken op hun frauduleus handelen. Zo durven consulenten uitkeringsgerechtigden wel aan te spreken op hun gedrag, maar worden daar niet altijd duidelijke consequenties aan verbonden. Beide onderzoeksrapporten zijn op dinsdag 18 november gepresenteerd tijdens het Ketencongres Werk en Inkomen in Utrecht