Medewerkers Bestuurskunde

Nooteboom

ssrn linkedin google

Sibout Nooteboom

dr. S.G. Nooteboom

Faculty of Social Sciences

Erasmus University Rotterdam

 

T: 06-52596838

T: 06-54245093

E: s.g.nooteboom@remove-this.fsw.eur.nl


 

Profile

expand all tabs | collapse all tabs

Professional experience

Academic Researcher
University Erasmus University Rotterdam
School Faculty of Social Sciences
Department Department of Public Administration
Country The Netherlands
   
International Secretary
University Netherlands Commission for Environmental Assessment
   

Research

Sibout Nooteboom is associate professor at the Department of Public Administration at Erasmus University Rotterdam. 

Focus on leadership and organization in complex governance processes. Close link to practice in other jobs as consultant in spatial development in The Netherlands, in the organization of the national government, and since 2013 in developing countries, in particular Africa.

See also his short biography

Publications

expand all tabs | collapse all tabs | show all publications

 • Dijkstra, A.G., Bitondo, D., Nooteboom, S.G., Post, R. & van Boven, G. (2016). Improving governance of economic development through environmental impact assessment: the PAANEEAC experience in Central Africa. Journal of Developing Societies.
 • Gupta, J., Bergsma, E., Biesbroek, G.R., van den Brink, M., Jong, P, Klostermann, J.E.M., Meijerink, S. & Nooteboom, S.G. (2015). The Adaptive Capacity of Institutions in the spatial planning, water, agriculture and nature sectors in the Netherlands. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 20. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11027-014-9630-z
 • Termeer, C.J.A.M. & Nooteboom, S.G. (2014). Innovative leadership through networks. In C Ansell & J Torfing (Eds.), Public Innovation through collaboration and design (Routledge Critical Studies in Public Management) (pp. 1-25). Routledge. http://www.routledge.com/books/details/9780415858595/
 • Termeer, C.J.A.M., Teisman, G.R., Nooteboom, S.G. & Deelstra, Y. (2013). Climate adaptation leadership between small adjustments and transformative change. The case of the Dutch Delta Program. In ECPR General Conference, Bordeaux, Panel `Climate governance: a leadership perspective¿.
 • Nooteboom, S.G. & Termeer, C.J.A.M. (2013). Complexity leadership in governance systems: innovations enabled by many! International Review of Public Administration, 18 (1), 25-40. Retrieved from http://www.besttuna.org/upload_mm/d/4/0/d0c24c05-3bb6-42a5-8bb5-4482ec2397bf_Nooteboom,%20S.G.%20%26%20Termeer,%20C.J.A.M.%20(2013).%20Strategies%20of%20complexity%20leadership%20in%20governance%20systems.%20International%20Review%20of%20Public%20Administration,%2018(1)%201-16.pdf[go to publisher's site]
 • Buuren, M.W. van, Nooteboom, S.G. & Teisman, G.R. (2012). Climate adaptation in complex governance systems. Governance systems between inertia and adaptability. In G. de Roo, J. Hillier & J. van Wezemael (Eds.), Complexity and Planning: Systems, Assemblages and Simulations (New directions in planning theory.) (pp. 221-242). London: Ashgate Publishing.
 • Teisman, G.R., Nooteboom, S.G. & Deelstra, Y. (2012). Balance between order and chaos as emerging value in complexity leadership. In L. Gerrits & P. Marks (Eds.), Compact I: Public Adminstration in Complexity (pp. 289-305). Litchfield Park, USA: Emergent Publications.
 • Termeer, C.J.A.M. & Nooteboom, S.G. (2012). Complexity leadership for sustainable regional innovations. In M Sotarauto, I Horlings & J Little (Eds.), Leadership and Change in Sustainable Regional Development (Regions and cities) (pp. 234-251). Routledge.
 • Nooteboom, S.G. & Berlo, D. van (2011). overheid 2.0: aanspreekbaar en aansprekend. Bestuurskunde, 27-34.
 • Nooteboom, S.G. & Marks, P.K. (2010). Adaptive networks as second order governance systems. Systems Research and Behavioral Science, 27 (1), 61-69. doi: http://dx.doi.org/10.1002/sres.985
 • Buuren, M.W. van & Nooteboom, S.G. (2010). The success of SEA in the Dutch planning practice. How formal assessments can contribute to collaborative governance. Environmental Impact Assessment Review, 30 (2), 127-135. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2009.05.007
 • Gupta, J., Termeer, C.J.A.M., Klostermann, J.E.M., Meijerink, S., van den Brink, M., Jong, P, Nooteboom, S.G. & Bergsma, E. (2010). The Adaptive Capacity Wheel: A Method To Assess the Inherent Characteristics of Institutions to Enable the Adaptive Capacity of Society. Environmental Science & Policy, 13 (6), 459-471. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2010.05.006
 • Nooteboom, S.G., Huntjens, P. & Slootweg, R. (2010). Strategic Environmental Assessment of Water Management. In B. Sadler, R. Aschemann, J. Dusik, T. Fisher, M. Partidario & R. Verheem (Eds.), Handbook of Strategic Environmental Assessment (pp. 190-207). London: Earthscan.
 • Teisman, G.R. & Nooteboom, S.G. (2009). Bestuurskundigen laten kansen liggen. Slotbeschouwing Special Issue on Public Management of Climate Change. Bestuurskunde, dec. 2009.
 • Heijden, J. van der & Nooteboom, S.G. (2009). Transitie als benchmark. In M. van Gils & B. de Jong (Eds.), De Nederlandse Mainports onder druk. Spectrum.
 • Buuren, M.W. van & Nooteboom, S.G. (2009). Evaluating Strategic Environmental Assessments in the Netherlands. Content, process and procedure as indissoluble criteria for effectiveness. Impact Assessment & Project Appraisal, 27 (2), 145-154. doi: http://dx.doi.org/10.3152/146155109X454311
 • Nooteboom, S.G., Slunge, D., Ekbom, A., Dijkstra, G. & Verheem, R. (2009). Conceptual Analysis and Evaluation Framework for Institution-Centered Strategic Environmental Assessment. (Extern rapport). Washington: The World Bank.
 • Termeer, C., Meijerink, S. & Nooteboom, S.G. (2009). Klimaatneutrale of klimaatbestendige bestuurskunde? Introduction Special Issue on Public Management of Climate Change. Bestuurskunde, dec. 2009.
 • Nooteboom, S.G. & Eshuis, J. (2009). Transitions through reflexive interventions in governance networks. RMNO Conference Towards Knowledge Democracy: Leiden, The Netherlands (2009, augustus 25 - 2009, augustus 27).
 • Klostermann, J.E.M., Gupta, J., Termeer, C., Meijerink, S., Brink, M van den, Nooteboom, S.G., Jong, P, Bergsma, E. & Biesbroek, R. (2009). How to assess the adaptive capacity of legislation and policies. Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change 'Earth System Governance. People. Places and the Planet': Amsterdam (2009, december 03 - 2009, december 04).
 • Nooteboom, S.G. & Teisman, G.R. (2008). Bestuurlijk vermogen. De cruciale rol van adaptieve netwerken. Bestuurskunde, 17 (1), 90-100.
 • Nooteboom, S.G., Huntjens, P. & Slootweg, R. (2008). Strategic Environmental Assessment of Water Management. In B. Sadler, R. Achemann, J. Dusik, T. Fisher, M. Partidario & R. Verheem (Eds.), Handbook of Strategic Environmental Assessment. London: Earthscan. http://hdl.handle.net/1765/26348
 • Teisman, G.R. & Nooteboom, S.G. (2008). Een gunstig klimaat voor hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Hoofdstuk 6. In F. de Pater, J. Spit & P. Driessen (Eds.), Klimaatverandering en ruimtelijke ordening, Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte (pp. 39-45). Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte.
 • Nooteboom, S.G. & Teisman, G.R. (2007). Linking Sustainability Knowledge To Energy Development. 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems: Dubrovnik.
 • Nooteboom, S.G. (2007). Lessons from SEA for linear transport infrastructure. Paper presented an an international of Partners for Roads, congress , Sept 2007.: Prague.
 • Nooteboom, S.G. (2007). Impact Assessment Procedures and Complexity Theories. Environmental Impact Assessment Review, 27, 645-665.
 • Nooteboom, S.G. & Jong, D. de (2004). Beleidstoetsen: verplichte interacties met een inhoudelijke drijfveer. In P. van der Knaap & A. Schilder (Eds.), : Resultaatgericht sturen en evalueren. Nieuwe perspectieven op beleidsinstrumenten en beleidsevaluatie. Den Haag: Sdu.
 • Deelstra, Y., Berg, J. van den, Nooteboom, S.G. & Kohlmann, R. (2003). Using knowledge for decision-making purposes. Environmental Impact Assessment Review, 23.
 • Nooteboom, S.G. & Teisman, G.R. (2003). Sustainable Development: Impact Assessment in the Age of Networking. Journal of Environmental Policy & Planning, 5 (3), 285-309.
 • Jong, D. de & Nooteboom, S.G. (2002). Verdwalen we in een woud van beleidstoetsen? Openbaar Bestuur, 16-18.
 • Nooteboom, S.G. (1999). Comparing Strategic Environmental Assessment and Integrated Environmental Assessment. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 1 (4), 441-457.
 • Arts, E.J.M.M. & Nooteboom, S.G. (1999). Environmental Impact Assessment Monitoring and Auditing. In J. Petts (Ed.), Handbook of Environmental Impact Assessment (pp. 229-272). Oxford: Blackwell Science.
 • Nooteboom, S.G. (1996). Strategic Environmental Assessment of Slovene transport policy. Paper presented at the annual meeting of the International Association for Impact Assessment: Estoril.
 • Nooteboom, S.G. & Bakker, J.J. (1994). De toetsbaarheid van het natuurbeleid. Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde.
 • Nooteboom, S.G. (2015). Indammen negatieve effecten waterrkacht loont. Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde, 2015 (July), 13-15.
 • Nooteboom, S.G. (2015). Het organiseren van innovatie door transformatief leren. Virtueel Bestuur, 2015 (July). doi: http://t.co/VEPMXI42Nf
 • Nooteboom, S.G. (2014). Next frontier in Impact Assessment: bijvoorbeeld van de wereldvoedselvoorziening. Virtueel Bestuur, 2014.
 • Nooteboom, S.G. (2013). Internationale verslavingsklinieken voor veerkracht in een glocaliserende wereld. Virtueel Bestuur.
 • Nooteboom, S.G. (2013). Fact checken bij overheidsbesluiten: wat we kunnen leren van Afrika. Virtueel Bestuur.
 • Nooteboom, S.G., Berg, J. van den, Deelstra, Y. & Kesseler, W. (2012). Meesterschap in complexe ontwikkelingen. De mastercirclemethode. Deventer: Mastercircle BV.
 • Nooteboom, S.G. (2011, April 29). Het nieuwe werken als versneller van transities. Plein Overheid
 • Nooteboom, S.G. (2011, April 01). het EPD: over rationele en irrationele angst. Virtueel Bestuur
 • Nooteboom, S.G. (2011, Februari 01). Professionele ruimte om te helen. Virtueel Bestuur
 • Nooteboom, S.G. (2011). Niet vrijblijvend op televisie. Interview met Hans de Boer. In Kwartiermakers van de toekomst. Deventer: Mastercircle.
 • Nooteboom, S.G. (2011). Complexe problemen kunnen alleen worden opgelost met onconventionele methoden. Interview met Adam Kahane en Job van den Berg. In Kwartiermakers van de toekomst. Deventer: mastercircle.
 • Nooteboom, S.G. (2011, september 13). Kwartiermakers van de toekomst. Den Haag, Reuring Cafe.
 • Nooteboom, S.G., Deelstra, Y., Teisman, G.R., Kesseler, W. & Kahane, A. (2011). Principes van het kwartier maken. In S.G. Nooteboom, Y. Deelstra, J. van den Berg & W. Kesseler (Eds.), Kwartiermakers van de toekomst. Deventer: Mastercircle.
 • Deelstra, Y., Nooteboom, S.G. & Teisman, G.R. (2011). Tussen zelf doen en overlaten. Aanzet tot een sturingsfilosofie voor het waterbeleid. (Extern rapport). Den Haag: DHV / Ministry of Transport and Waterways.
 • Nooteboom, S.G., Deelstra, Y., Berg, J. van den & Kesseler, W. (Eds.). (2011). Kwartiermakers van de toekomst. Deventer: Mastercircle.
 • Berlo, van, D. & Nooteboom, S.G. (2011). Overheid 2.0. In S.G Nooteboom, Y. Deelstra, J. van den Berg & W. Kesseler (Eds.), Kwartiermakers van de toekomst (pp. 249-250). Deventer: Mastercircle.
 • Nooteboom, S.G. (2010). Masterclassmethode werpt vruchten af. Netwerkprocessen in een stroomversnelling. BinnenbeRijk, 2010 (3), 10-11.
 • Nooteboom, S.G. (2010). . Prikkelen tot nieuw gedrag. Ontmoeting tussen twee denkwijzen. Interview met Mark van Twist, Martijn van der Steen en Sibout Nooteboom.
 • Nooteboom, S.G. (2009). PlanMER: kans voor structuurvisies. Ruimtelijke Ordening Magazine, nov 2009.
 • Nooteboom, S.G. (2009). PlanMER en structuurvisie. Komisch duo of sterk team? Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde, nov. 2009.
 • Veld, R.J. in 't, Teisman, G.R., Ligthart, M., Buuren, M.W. van, Gerrits, L., Nooteboom, S.G. & Moes, W. (2009). Loslaten, maar niet overlaten. Succesvol regionaal water governance en de rol van rijkspartijen. Den Haag: RMNO.
 • Heijden, J. van der, Hilten, L. van, Nooteboom, S.G., Gerrits, L. & Schroeders, J. (2009). Projecteindrapportage Transitie als Benchmark. (Extern rapport). Utrecht: AT Osborne.
 • Nooteboom, S.G. & Broumels, J. (2008). Nature and Environment as assets. Evaluation of the nature and environment program for the Netherlands Antilles 2004-2007. (Extern rapport). Amersfoort: USONA / DHV / Ministry of Internal Affairs.
 • Buuren, M.W. van, Gerrits, L., Nooteboom, S.G., Teisman, G.R. & Moes, W. (2008). Overlaten, maar niet loslaten. Succesvol water Succesvol regionaal water governance en de rol van Rijkspartijen. (Extern rapport). Rotterdam: RMNO.
 • Dijk, J.K. van, Huntjens, P., Nooteboom, S.G. & Vlaanderen, A. (2008). Het team als krachtig instrument van gebiedsontwikkeling. (Extern rapport). Gouda: Habiforum.
 • Nooteboom, S.G. & Hof, J. van 't (2008). Vier vertrouwensrisico's bij complexe samenwerking. Grondzaken in de praktijk.
 • Teisman, G.R., Boons, F.A.A., Buuren, M.W. van, Marks, P.K., Nooteboom, S.G. & Moes, W. (2008). Decibel-debat of duurzaamheidsdialoog. (Extern rapport, Pre-advies Verkeer en Waterstaat). Den Haag: Ministerie Verkeer en Waterstaat.
 • Broekhuizen, K., Deelstra, Y., Bruin, E. de, Nooteboom, S.G. & Holahan, R. (2008). In search of good water governance. An exploration of watergovernance arrangements abroad. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Transportation and Water Works / DHV.
 • Nooteboom, S.G. (2007). Transitiemanagement een blijvertje. Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde, 2007 (1), 25-29.
 • Nooteboom, S.G., Weijnen, C.F. & Berg, J. van den (2007). Masterclass Strategisch Vernieuwen; de weerslag (vertrouwelijk raport). (Extern rapport). Den Haag: Ministerie VenW (directie kennis & Innovatie).
 • Nooteboom, S.G. (2006). Behoud als leidraad voor natura 2000. En elders? Uitdagend mijnenveld? Toets : vakblad over effectrapportage, 13 (4), 18-20.
 • Nooteboom, S.G. (2006). Bestuurlijk vermogen. Co-evolutie als overlevingsstrategie. Amersfoort: DHV/ Erasmus Universiteit.
 • Nooteboom, S.G. & Smit, D. de (,). Hoe halen we de planning voor de Kaderrichtlijn Water? Toets!
 • Nooteboom, S.G. & Smit, D. de (2006). Hoe halen we de planning voor de Kaderrichtlijn Water? Toets : vakblad over effectrapportage, 13 (3).
 • Nooteboom, S.G. (2006). Uitdagend mijnenveld. Behoud als leidraad voor natura 2000. En Elders? Toets : vakblad over effectrapportage, 13 (4).
 • Deelsta, Y., Nooteboom, S.G. & Teisman, G.R. (2006). Tussen zelf doen en overlaten; aanzetten tot sturingsfilosofie DG Water. Amersfoort: DHV.
 • Nooteboom, S.G. (2006). Bestuurlijk vermogen. Co-evolutionair denken als overlevingsstrategie (Reeks Consultancy DHV). Amersfoort: DHV ism Erasmus Universiteit.
 • Buuren, M.W. van & Nooteboom, S.G. (2006). Evaluatie Strategische Milieubeoordeling Zuiderzeelijn. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van V&W.
 • Nooteboom, S.G. (2003). . Handreiking Duurzame Ontwikkeling in Beleid. Naar een gemeenschappelijke taal over duurzame ontwikkeling. VROM Experimenten Duurzame Ontwikkeling. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment.
 • Teisman, G.R., Edelenbos, J., Soeterbroek, F.G.J. & Nooteboom, S.G. (2003). Positionering Ruimtelijke Kwaliteitstoets. Effectief bijdragen aan het vergroten van ruimtelijke kwaliteit in complexe afwegingsprocessen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Nooteboom, S.G., Teisman, G.R., Meer, F.B., Edelenbos, J., Klijn, E.H., Klaassen, H.L. & Reudink, M.A. (2002). Evalueren om te leren. Naaar een evaluatiearrangement voor de vijfde nota RO. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment.
 • Molendijk, K., Draaijers, G., Diepenmaat, H.B., Groen, W., Nooteboom, S.G., Kamp, J.A.J. op den & Weterings, R. (2002). Transitiemonitoring. Naar een nieuwe vorm van monitoring ter ondersteuning van transitiebeleid. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment.
 • Nelemans, M. & Nooteboom, S.G. (2001). Transitiemanagement: hoe verder na NMP4? Arena, 4, 4-5.
 • Nooteboom, S.G. (2001). . Ecologisch planbureau als geloofwaardige scheidsrechter. Arena, 17-17.
 • Nooteboom, S.G. (2001). Transitiemanagement: een nieuwe manier om beleid te maken. Management en Bestuur.
 • Groote, W., Henckens, Th., Innanen, S. & Nooteboom, S.G. (2000). Transport en Milieu in Oost-Europa: naar een gezamenlijke benadering. Ruimtelijke Ordening Magazine.
 • Nooteboom, S.G. (2000). Duurzame ontwikkeling moet heilige graal blijven. Arena.
 • Nooteboom, S.G. (1999). Environmental assessments of strategic decisnions and project decisions: links and benefits. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment.
 • Nooteboom, S.G. (1999). Zelfstandiger decentraal milieubeleid: Schenk vertrouwen en monitor. Arena, 1999 (4).
 • Nooteboom, S.G. (1998). Europese richtlijn voor milieueffectbeoordeling van strategische besluiten. Kenmerken. Tijdschrift voor Milieu-effectrapportage, 1998 (2).
 • Nooteboom, S.G. (1998). Economic Developments. In R. Uhel (Ed.), Europe's Environment. The second Assessment. Copenhagen / Luxembourg: European Environment Agency / Office for Official Publications of the European Communities / Elsevier.
 • Berg, J. van den & Nooteboom, S.G. (1996). Strategische Umweltprüfung (SVP) Vorhandene Methodiek. In C. Jacoby (Ed.), Strategische Umweltvorsorge in Flachennutzungsplane. Berlin: Analytica Verlag.
 • Broodbakker, N., Nooteboom, S.G., Lemkecher, B. & Haan, M.. de (1995). Etude d'Impact du secteur de l'assainissement sur l'environnement. IVeme projet d'assainissement urbain. (Extern rapport). Washington: Office National de l'Assainissement de Tunisie / World Bank.
 • Nooteboom, S.G., Boven, G. & Post, Re. (2015). The PAANEEAC programme: bringing EIA professionals together. In Views and experionces 2015 (V&E, 6) (pp. 48-53). Utrecht: The Netherlands Commission for Environmental Assessment.
 • Nooteboom, S.G. (2014). Disruptive innovations en global public goods. Virtueel Bestuur, 2014.
 • Nooteboom, S.G. (2014). Jeroen Pauw’s experiment en waarom de sociale wetenschap beter kan. Virtueel Bestuur, 2014.
 • Nooteboom, S.G. (2013). Leiderschap als strijd tussen vijandbeelden. Virtueel Bestuur.
 • Nooteboom, S.G. (2013). Constructief ingrijpen in Syrië en / of de Centraal Afrikaanse Republiek. Virtueel Bestuur.
 • Nooteboom, S.G. (2013). Zo anders zijn mensen in ontwikkelingslanden ook weer niet. Virtueel Bestuur.
 • Nooteboom, S.G. (2010, September 01). Bedrijfsvoering binnen de overheid: Sociale media en de overheid. Virtueel Bestuur
 • Nooteboom, S.G. (2010, November 01). Realistisch populisme? Waarom volgens Ha-Joon Chang de overheid juist groter moet worden. Virtueel Bestuur
 • Nooteboom, S.G. (2010, Juli 01). Bedrijfsvoering binnen de overheid: een droom over belonen van verbindend leiderschap. Virtueel Bestuur
 • Nooteboom, S.G. (2010, Januari 01). De enquete voor de kilometerheffing. Virtueel Bestuur
 • Nooteboom, S.G. (2010, April 01). Programmamanagement en de ambtenaren. Vitueel Bestuur
 • Nooteboom, S.G. (2014). De politiek creëert zelf die falende ICT projecten met ‘minder’ (‘minder overheid, minder..). (blog). facebook: vereniging bestuurskunde. (available: 12 may 2014).
 • Bitondo, D., Dijkstra, A.G. & Nooteboom, S.G. (2013). Improving governance of economic development through environmental impact assessment. African Forum of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS): Yaounde, Cameroon (2013, november 28).
 • Nooteboom, S.G. & Teisman, G.R. (2007). Linking Sustainability Knowledge To Energy Development. 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems: (2007, april 01).
 • Nooteboom, S.G. & Marks, P.K. (2007). 2nd order governance systems. Aesop bijeenkomst Stuttgart van de werkgroep Complexity and space: (2007, maart 10).
 • Nooteboom, S.G. (2007). Infrastructure development between process, procedure and content. th Conference Partners for Roads on Roads and spatial development: Prague (2007, september 03).