Staff Public Administration

prof.mr.dr. I.T.M. Snellen

ssrn linkedin google

Ig Snellen

prof.mr.dr. I.T.M. Snellen

Faculty of Social Sciences

Erasmus University Rotterdam

 

T: 010-4082146

E: snellen@remove-this.fsw.eur.nl

Room: T16-37


 

Profile

expand all tabs | collapse all tabs

Professional experience

Professor Emeritus
University Erasmus University Rotterdam
School Faculty of Social Sciences
Department Department of Public Administration
Country The Netherlands
   

Publications

expand all tabs | collapse all tabs | show all publications

 • Snellen, I.T.M. & Hoppe, R. (2010). Mini-States inElectronic Spiders' Webs. In H. Aardema, W. Derksen, M. Herweijer & P. de Jong (Eds.), Meerwaarde van de bestuurskunde (pp. 245-253). Den Haag: Boom Lemna.
 • Snellen, I.T.M. (2010). Der Staat losgelolst vom Draht- Von E-Government zu M-Government. Verwaltung und Management Zeitschrift für Allgemeine Verwaltung, 106-109.
 • Snellen, I.T.M. (2010). Towards transparebcy as a basic human right. In L. Mommers, H. Franken, J. van den Herik, F. van der Klaauw & G.J. Zwemme (Eds.), Het binnenste buiten (Meijers-reeks) (pp. 389-403). Leiden: Graduate School of Legal Studies.
 • Snellen, I.T.M. & Thaens, M. (2010). Modern Government (Officials) On The Move: From e-Government to m-government: The Road Ahead. Second International Conference eGovernment & eGovernance: Antalya.
 • Snellen, I.T.M. & Hoppe, R. (2010). Mini-States in Electronic Spiders' Web. In H. Aardema, W. Derksen, M. Herweijher & P. de Jong (Eds.), Mini-States in Electronic Spiders' Web (pp. 245-253). Den Haag: Boom Lemma.
 • Klijn, E.H. & Snellen, I.T.M. (2009). Complexity theory and Public Administration: a critical appraisal. In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L.M. Gerrits (Eds.), . Managing Complex Governance Systems (pp. 17-36). London: Routledge.
 • Snellen, I.T.M. & Thaens, M. (2008). From e-Government to m-Government. European cases. In G. Pennella & e.a. (Eds.), Administrative innovation and grow (pp. 211-256). Formez: Gianni Research.
 • Thaens, M. & Snellen, I.T.M. (2008). Exploring the Meaning of M-Government: More Then Just E-Government? Conference of the European Group for Public Administration: Rotterdam (2008, september 03 - 2008, september 05).
 • Snellen, I.T.M. (2007). Lotgevallen van de beleidsvrijheid van ambtenaren. In W. Kickert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (Eds.), Liefde voor het openbaar bestuur en liefde voor de bestuurskunde (pp. 55-72). Delft: Eburon.
 • Snellen, I.T.M. (2007). Best Practices in the professionalisation of modern public services. In K. Plokker & M. Nikolaev (Eds.), Civil Service Reform in the Russian federation. Progress and prospects (pp. 219-242). Amsterdam: Nicolaas Witsen Foundation.
 • Homburg, V.M.F. & Snellen, I.T.M. (2007). Will ICTs Finally Reinvent Government? In C.P. Pollitt, S. van Thiel & V.M.F. Homburg (Eds.), The New Public Management in Western Europe (Adaptation and Alternatives) (pp. 145-148). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Snellen, I.T.M. (2007). Grondslagen van de bestuurskunde. Een essay over haar paradigma's. Den Haag: Lemma.
 • Snellen, I.T.M. (2007). Towards Democracy without Politics? In P.T. Kidd (Ed.), European visions for the knowledge age. A quest for new horizon in the information society (pp. 135-145). Great Britain: Cheshire Henbury.
 • Snellen, I.T.M. (2006). Grundlagen der Verwaltungswissenschaft. Ein Essay über ihre Paradigmen. Wiesbaden: Verlag fur sozialwissenschaften.
 • Snellen, I.T.M. (2006). Beleidsgerichte toekomstverkenning: enkele methodoloische kanttekeningen. In W. Asbeek Brusse, W.B.H.J. van de Donk & J.C.I. de Pree (Eds.), Laten we wel wezen...Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Jan Schoonenboom van de WRR (WRR) (pp. 43-50). Den Haag: WRR.
 • Snellen, I.T.M. (2005). Veronderstellingen voor een verrassingsvrije toekomstverkenning. In P.A. van der Duin, C.A. Hazeau, P. Rademaker & I.J. Schoonenboom (Eds.), Vijfentwintig jaar later. De toekomstverkenning van de WRR uit 1977 als leerproces (WRR) (pp. 15-24). Den Haag: WRR.
 • Snellen, I.T.M. (2005). Technology and Public Administration: Conditions for Succesful E-Government Development. Some Introductory Observations. In G. Petroni & F. Cloete (Eds.), New Technologies in Public Administration (IIAS Monographs, 28) (pp. 5-22). Amsterdam: IOS press.
 • Snellen, I.T.M. (2005). E-Government : A Challenge for Public Management. In E. Ferlie, L.E. Lynn & C. Pollitt (Eds.), Oxford Handbook Public Management (pp. 398-421). Oxford: Oxford University Press.
 • Snellen, I.T.M. (2004). Vooronderstellingen voor een verrassingsvrije toekomstverkenning. In P.A. van der Duin, C.A. Hazeu, P. Rademaker & I.J. Schoonenboom (Eds.), Vijfentwintig jaar later: De toekomstverkenning van de WRR uit 1977 als leerproces (WRR Verkenningen, 5) (pp. 15-23). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Snellen, I.T.M. (2003). Matching ICT networks and PA Networks: lessons to be learned. In A. Salminen (Ed.), EGPA Yearbook (pp. 129-143). Amsterdam: IOSPress.
 • Snellen, I.T.M. (2002). La gouvernance electronique: implications pour les citoyens, les gouvernants et les fonctionnaires. Revue Internationale des Sciences Administratives, 68 (2), 2-10.
 • Snellen, I.T.M. (2001). Een prefab overheid. In P.B. Cliteur (Ed.), It ain't necessarily so (pp. 489-501). Deventer: Kluwer.
 • Snellen, I.T.M. & Nieuwenhuizen, B. (2001). Informatisation Policies in the Dutch Parliament: Do ICT's Support the Dutch Parliament as a Learning Organisation? In P. Falconer a.o. (Ed.), Managing Parliaments in the 21st Century (pp. 67-75). Amsterdam: IOSPress.
 • Snellen, I.T.M. (2001). Territorialising governance and the State: Policy of Geographic Information Systems. Information Infrastructure and Policy, 6 (3), 131-139.
 • Snellen, I.T.M. (2001). ICT's, Bureaucracies and the Future of Democracy. In U.A. Holznagel (Ed.), Elektronische Demokratie: Bürgerbeteiligung per Internet zwischen Wissenschaft und Praxis (pp. 1-1). München: Verlag C.H. Beck.
 • Snellen, I.T.M. (2001). La fonction publique dans une société de l'information. In B.G. Peters & D.J. Savoi (Eds.), La gouvernance au XXIe siècle: vitaliser la fonction publique (pp. 151-181). Laval: Les Presses de l'Université Laval.
 • Snellen, I.T.M. (2001). Administratieve lastenverlichting: Wie is er voor het algemeen belang? In H. van Duivenboden & M. Lips (Eds.), Klantgericht werken in de publieke sector (pp. 335-346). Utrecht: Lemma BV.
 • Dijk, J.W.A. van & Snellen, I.T.M. (2001). Administratieve lasten: Een succesvol veranderingsproces rond een weerbarstig probleem. Bestuurskunde, 10 (4), 4-6.
 • Snellen, I.T.M. (2000). Preface. In M. Fabri & P.M. Langbroek (Eds.), The Challenge of Change for Judicial Systems: Developing a Public Administration Perspective (pp. 2-6). Amsterdam: IOSpress.
 • Snellen, I.T.M. (2000). Flache Hierarchien im Staatsaufbau: Von der hochdifferenzierten Verwaltung zur zweistufigen Verwaltung? In H. Reinermann (Ed.), Regieren und Verwalten im Informationszeitalter (pp. 156-170). Heidelberg: Decker's verlag.
 • Snellen, I.T.M. (1999). Een spookrijder op de Elektronische Snelweg? In H. Hijmans & A. de Kroon (Eds.), Wetgeving voor de elektronische snelweg:Nadere beschouwingen (ITeR, 16) (pp. 33-35). Deventer: Kluwer.
 • Snellen, I.T.M. (1999). Bestuurskunde in Nederland: Een bestandsopname. B en M, 26 (1), 4-6.
 • Snellen, I.T.M. (1999). Foreword. In L. Rouban (Ed.), Citizens and the new governance: Beyond new public management (International Institute of Administrative Sciences Monograps, 10) (pp. 5-7). Amsterdam: IOS Press.
 • Snellen, I.T.M. (1998). Bestuurskunde en modernisering. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
 • Donk, W.B.H.J. van de & Snellen, I.T.M. (1998). Public Administration in an Information Age. A handbook. Tokyo: IOS press.
 • Snellen, I.T.M. & Zuurmond, A. (1997). From Bureacracy to Infocracy. In I.T.M. Snellen, A. Zuurmond & J.A. Taylor (Eds.), Beyond BPR in Public Administration. Institutional Transformation in an Information Age (pp. 205-224). Amsterdam: IOS Press.
 • Snellen, I.T.M. (1997). Criteria voor de beoordeling van overheidshandelen. In A.H. Berg (Ed.), Strategie en beleid in de publieke sector (pp. 1-21). Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
 • Snellen, I.T.M. (1997). From Societal Scanning to Policy Feedback: Two Hundred years of Government Information Processing in the Netherlands. Jahrbuch für Europaïsche Verwaltungsgeschichte, 195-212.
 • Snellen, I.T.M. (1996). Compassionate Computers in an Information Age? In J. Steyaert (Ed.), Information Technology and Human Services, more than Computers? (pp. 19-39) Utrecht: NIZW Uitgeverij.
 • Snellen, I.T.M. (1996). Human Services and Information Technology: an International Perspective. New Technology in the Human Services, 9 (2), 38-39.
 • Snellen, I.T.M. (1996). Theoretische relatie tussen politieke cultuur en beleid. In O. van Heffen & -- e.a. (Eds.), Culturele dynamiek en beleidsontwikkeling in Nederland (pp. 29-39). onbekend: onbekend.
 • Snellen, I.T.M. & Zuurmond, A. (1996). Informatie- en communicatietechnologie, bestuurskunde en beleidswetenschap. Beleidswetenschap.
 • Taylor, J.A., Snellen, I.T.M. & Zuurmond, A. (1996). Beyond BPR in Public Administration. Institutional Transformation in an Information Age. Amsterdam: IOS Press.
 • Zuurmond, A. & Snellen, I.T.M. (1996). From Bureaucracy to Infocracy. In J.A. Taylor, I.Th.M. Snellen & A. Zuurmond (Eds.), Beyond BPR in Public Administration. Institutional Transformation in an Information Age. Amsterdam: IOS Press.
 • Snellen, I.T.M. (1996). 20 Jahre Forschungsgruppe Verwaltungsautomation: Ihr Beitrag zur Theoriebildung. In -- Forsch.gruppe Verwalt.Aut. (Ed.), Verwaltung-Technik-Wissenschaft, Arbeitspapiere der Forschungsgruppe Verwaltungsautomation 60 (pp. 7-15). Kassel: Gesamthochschul-Bibliothek.
 • Snellen, I.T.M. (2010, maart 11). Hope for the Future. Antaly/Belek, Turkey, 2nd International Conference on eGovernment and eGovernance.
 • Snellen, I.T.M. (2009). Beeld van Brabant. In WRR (Ed.), Intelligent Verbinden: Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Wim van de Donk als voorzitter van de WRR (pp. 99-102). Den Haag: WRR.
 • Snellen, I.T.M. (2009). Exemplary ICT Innovations in Central and Eastern European Countries? A Step Forward to a Learning Platform. NISPAcee News, 6.
 • Snellen, I.T.M. & Thaens, M. (2008). From e-government to m-government. European Cases. (Extern rapport, Innovazione Amministrativa E Crescita, Rapporto con raccomandazioni, no 8). Roma, Italy: Formez.
 • Thaens, M. & Snellen, I.T.M. (2007). From e-government to m-government: Towards a New Paradigm? In R.G. Formez (Ed.), Fase II, Innovazione amministrativa e crescita del Paese (pp. Chp. 26). Roma: Rapporto con Raccomandazione.
 • Snellen, I.T.M. (2004). Een pleidooi voor Verkenningen naar Toekomstige Discoursen. Conferentie: WRR, Vijfentwintig jaar later: Den Haag (2002, mei 22).
 • Snellen, I.T.M. (2003). Proceedings. E-knowledge Management in Public Administration: An Agenda for the Future. In M.A. Wimmer (Ed.), Knowledge Management in Electronic Government (pp. 70-75). Berlin: Difu.
 • Snellen, I.T.M. (2002). Overheidssturing: reflecties uit de leefwereld. In N.J.M. Nelissen (Ed.), Na Paars: een Nieuwe sturingslogica? (pp. 5-15) Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.
 • Snellen, I.T.M. (2002). Proceedings. Entrapments in Knowledge Management: The fate of street level bureaucrats. In M.A. Wimmer (Ed.), Knowledge mangement in Electronic government (pp. 38-49). Copenhagen: Universitatsverlag Rudolf Trauner.
 • Snellen, I.T.M. (2001). Knowledge Management through Textblocks: In- and Out-sourcing of Knowledge Management in Public Administration. In M.A. Wimmer (Ed.), Knowledge Management in Electronic Government (pp. 58-66). Laxenburg, Austria: IFIP.
 • Snellen, I.T.M. (2001). E-government and E-democracy: Practices and Problems. In Y. Manolopulos & S. Evripidou (Eds.), 8th Panhellinic Conference in Informatics, Proceedings Volume 2 (Proceedings Volume 2) (pp. 456-462). Parijs: Proceedings.
 • Snellen, I.T.M. (2001). Voorwoord. In P. Falconer a.o. (Ed.), Managing Parliaments in the 21st Century (pp. 1-1). Amsterdam: IOSPress.
 • Snellen, I.T.M. (1999). Trends in informatisering bij gemeenten. ROI Magazine, 6-7.
 • Snellen, I.T.M. & Zuurmond, A. (1996). Heroriëntatie informatie-strategie. (Extern rapport). onbekend: onbekend.
 • Snellen, I.T.M. (1996). Criteria voor de beoordeling van overheidshandelen. In A.H. Berg (Ed.), Strategie en beleid in de publieke sector (pp. 1-21). Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
 • Snellen, I.T.M. & Zuurmond, A. (1996). Lokaal bestuur en informatisering; zoeken naar nieuwe optima. (Extern rapport). onbekend: onbekend.
 • Snellen, I.T.M. & Zuurmond, A. (1996). Strategische her-oriëntatie informatie-strategie. (Extern rapport). Rotterdam: onbekend.
 • Snellen, I.T.M. (1996). Informatisering en inconsistenties van de democratie. Christen Democratische Verkenningen, 1, 6-10.
 • Snellen, I.T.M. (1997). Inspectie moet op zoek naar het democratisch optimum. Introspectie.
 • Snellen, I.T.M. (1996). Local Governance and Informatization: A confrontation of academic expectations and practical realizations. The Xth meeting of the Permanent Study Group on Informatization in Public Administration: Budapest (1996, augustus 24).
 • Snellen, I.T.M. (2008). Exemplary ICT Innovations in Central and Eastern European Countries? A step forward to al learning platform. Conference NISPAcee: Bratislava (2008, mei 15 - 2008, mei 17).
 • Snellen, I.T.M. (2003). E-knowledge Management in Public Administration: An Agenda for the Future. 4th International Workshop: IFIP WG 8.3 & 8.5: Rhodes Greece (2003, mei 26).
 • Snellen, I.T.M. (2002). Entrapments in Knowledge Management: The fate of street level bureaucrats. 3rd International Workshop: IFIP WG 8.3 & 8.5: Rosklide university, Denmark (2002, mei 23).
 • Snellen, I.T.M. (2001). Knowledge Management through Textblocks: In- and Out-sourcing of Knowledge Management in Public Administration. International Workshop: Knowledge mangement in E-government, IFIP WG 8.3 & WG 8.5: Siena, Italy (2001, mei 22).
 • Snellen, I.T.M. (1999). Book review [Bespreking van het boek Trapped in the Net: The unintended consequences of computerization]. .
 • Snellen, I.T.M. (1998). Geographic Information Systems and Policy Making.