Wetenschapswinkel

Wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan de beantwoording van vragen, die binnen een organisatie leven. De Wetenschapswinkel EUR brengt twee partijen bij elkaar: organisaties met een maatschappelijke doelstelling en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het indienen van een vraag

De Wetenschapswinkel EUR heeft op verschillende terreinen deskundigheid in huis en is op de hoogte van het onderzoek dat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt uitgevoerd. Wanneer u een aanvraag indient, wordt deze eerst door een medewerker met u besproken. Aan welke aanpak denkt u? Welke ondersteuning is daarbij nodig?

Soms zal informatie over bestaand onderzoek u al een eind op weg kunnen helpen. Ook wordt wel verwezen naar andere instanties die op het desbetreffende terrein deskundig zijn. Vaak zal in overleg met u een onderzoeksvraag worden omschreven.

Onderzoek en samenwerking

Onderzoeksvragen worden voorgelegd aan medewerkers van de verschillende faculteiten en vakgroepen aan de universiteit. De Wetenschapswinkel EUR treedt daarbij op als intermediair.

Wanneer de vraag aansluit bij de onderzoeksterreinen en onderzoeksmogelijkheden van de Erasmus Universiteit, worden afspraken gemaakt over de verdere samenwerking. Bij de uitvoering kunnen studenten worden ingezet, in andere gevallen is een ervaren onderzoeker vereist.
Tijdens de uitvoering van het onderzoek spelen verschillende partijen een rol. De opdrachtgever blijft steeds nauw betrokken en levert inhoudelijke en vooral praktische informatie aan. De Wetenschapswinkel EUR zorgt voor de coördinatie en let daarbij op de voortgang, het nakomen van afspraken en denkt mee over de toepassing van resultaten.

De wetenschappelijke verantwoordelijkheid ligt bij de onderzoekers en begeleiders van het onderzoek binnen de faculteiten.

De kosten

Waar mogelijk levert de opdrachtgever een financiële bijdrage aan het onderzoek. Bij een scriptieonderzoek moet worden gedacht aan kosten die gemaakt worden ten behoeve van het onderzoek (aanschaf literatuur, eventuele reiskosten, drukkosten rapporten, overhead). In het geval van stage geldt een nader af te spreken stagevergoeding. Indien er sprake is van een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een afgestudeerd onderzoeker, dan kan de Wetenschapswinkel behulpzaam zijn bij het zoeken naar eventuele externe (aanvullende) financiering.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wetenschapswinkel, heeft u een onderzoeksvraag of een stageplaats, dan kunt u tijdens kantooruren (van 09.00 tot 17.00) contact opnemen met Leen Kemeling kemeling@remove-this.fsw.eur.nl, coördinator van de Wetenschapswinkel.

Contact

Hoofd Wetenschapswinkel: drs. L. (Leen) Kemeling

Wetenschapswinkel EUR
kamer M7-43, M-gebouw
Burgemeester Oudlaan 50
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

telefoon: 010-4082198
fax: 010-4089140
e-mail: kemeling@remove-this.fsw.eur.nl