Home   Nieuws

Het einde van de vrije wil

Zijn we vrij om te doen wat we willen? Of zijn mensen te reduceren tot niets anders dan deterministisch bepaalde materie? En sluiten deze twee opties elkaar eigenlijk wel uit? Op donderdag 24 april gaat filosoof Maureen Sie in debat met hersenonderzoeker Dick Swaab.

dinsdag, 18 maart 2014

Nieuwe editie faculteitsblad Twijfel: Extremen

Twijfel is het tijdschrift van de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Haar diepgravende artikelen en ontspannende rubrieken zijn geschreven door docenten/onderzoekers en filosofen in spe aan de wijsbegeertefaculteit.

dinsdag, 18 maart 2014

Nieuw boek van Henri Krop over Spinoza

Van de hand van EUR-filosoof dr. Henri Krop verscheen op 7 maart 2014 het boek Spinoza. Paradoxale icoon van Nederland. In de Volkskrant van 8 maart 2014 verscheen reeds een recensie van het boek, waar Marcel Hulspas het boek vier sterren geeft en omschrijft als "De definitieve studie naar de ontvangst van Spinoza in Nederland."

woensdag, 12 maart 2014

Filosofie aan de EUR in top 100 QS ranking

In de QS World University Rankings by Subject staat Philosophy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de top 100, terwijl dit een jaar geleden nog de top 150 was. In deze ranking worden wereldwijd specifieke onderzoeksgebieden per universiteit met elkaar vergeleken.

woensdag, 12 maart 2014

De plicht om gelukkig te zijn | Lezing

Wat is een goed leven? Kun je sturen op geluk? En bestaat er zoiets als de plicht om gelukkig te zijn? Dé geluksprofessor van Nederland, Ruut Veenhoven, houdt in de serie ‘Met het oog op de samenleving’ een lezing over geluk.

maandag, 10 maart 2014