Theoretische Filosofie

Grondslagen van de filosofie, kennis en de wetenschap staan centraal in het onderzoek en de publicaties van de leden van de vakgroep Theoretische Filosofie. Ook krijgt onderzoek naar filosofie van de sociale, biomedische, natuurkundige en mathematische wetenschappen een plaats in deze vakgroep. 

Een belangrijke specialisatie betreft filosofie en economie, ondergebracht in het Erasmus Institute for Philosophy and Economics (EIPE). In dit internationale en interdisciplinaire instituut doen wetenschappers onderzoek naar de filosofie van economie en van economische theorieën. Vragen naar causaliteit komen aan de orde, maar ook analyses van centrale economische concepten (bijvoorbeeld ‘markt’, ‘organisatie’, ‘waarde’ en ‘vertrouwen’). Tevens vindt er onderzoek plaats naar de positie en het functioneren van de economische wetenschap als institutie. EIPE kent een uitmuntende wetenschappelijke reputatie; veel internationale wetenschappers zijn aan het onderzoeksinstituut gelieerd. De bijbehorende Research Master en het aansluitende PhD programma brengen jaarlijks enkele gedegen economisch filosofen voort.

Daarnaast start een onderzoek getiteld The Structure of Reality and the Reality of Structure. Hierin wordt gezocht naar een ontische theorie van structuren en facetten en een waarheidstheorie die aansluit bij de standaard-ontologie van de natuurwetenschappen.