Bestuur & Beleid

De afdeling Bestuur & Beleid verleent professionele steun aan de decaan en de
faculteitsraad. De afdeling is verantwoordelijk voor de uitwerking en implementatie van het
beleid van de faculteit.

De afdeling Bestuur & Beleid ondersteunt tevens de capaciteitsgroepen en de
onderzoeksscholen van de faculteit en verleent algemene diensten aan alle medewerkers van
de faculteit.

Medewerkers