Deeltijd Masteropleidingen

Kies een deeltijd masteropleiding die past bij jouw ambities

Aan Erasmus University Rotterdam is het mogelijk om verschillende masteropleidingen in deeltijd te volgen. Na afronding van de masteropleiding ontvangt de student dezelfde academische titel als bij de reguliere voltijdopleiding. Sommige deeltijd masteropleidingen worden grotendeels in de avonduren gegeven. Bij andere opleidingen zijn colleges uitsluitend of ook overdag te volgen. Kijk bij de masteropleiding van jouw keuze om te zien welke opties precies voor handen zijn.

Deeltijd Masteropleidingen en specialisaties

Deeltijd Masteropleiding
& Titel

Start & Duur

Collegegeld 2015/2016

Deadlines Aanmelding

Brochure

Contact & meer informatie

Arts and Culture Studies (60087), MA

 


Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 1.951
(EU/EEA)*

€ 10.600
(Non EU/EEA)

15 mei
(EU/EEA)
Erasmus School of History, Culture and Communication

Bedrijfsrecht
(60085)
, LL.M.

 

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 1.951
(EU/EEA)*,

€ 11.000
(Non EU/EEA)

15 augustus
(EU/EEA),

1 mei
(Non EU/EEA)

Brochure Master in Criminologie (MSc)

Erasmus School of Law

Business Administration (60644), MScBA

 

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 16.425
(EU/EEA)*

22 augustus (EU/EEA)


Rotterdam School of Management, Erasmus University

Filosofie

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 1.951
(EU/EEA)*

1 september (EU/EEA)

geen brochure beschikbaar

Faculteit der Wijsbegeerte

Financieel Recht (60086), LL.M.

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 1.951
(EU/EEA)*

15 augustus
(EU/EEA)

Brochure Master in Financieel Recht (LL.M.)

Erasmus School of Law

Fiscaal Recht (66827), LL.M.

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 1.951
(EU/EEA)*

15 augustus
(EU/EEA)

Brochure Master in Fiscaal Recht (LL.M.)

Erasmus School of Law

Maatschappijgeschiedenis (60088), MA

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ 1.951
(EU/EEA)*

€ 10.600
(Non EU/EEA)

15 mei
(EU/EEA)

Brochure Master in Maatschappijgeschiedenis (MA)

Erasmus School of History, Culture and Communication

Media Studies (60830), MA

 

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ € 1.951
(EU/EEA)*

€ 10.600
(Non EU)

15 mei
(EU/EEA)

Brochure Master in Media Studies (MA)

Erasmus School of History, Culture and Communication

Recht van de Gezondheidszorg (60451), LL.M.

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ € 1.951
(EU/EEA)*

31 augustus
(EU/EEA)

Brochure Master in Recht van de Gezondheidszorg (LL.M.)

Erasmus School of Law

Rechtsgeleerdheid (60084), LL.M.

 

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ € 1.951
(EU/EEA)*

€ 11.000
(Non EU/EEA)

15 augustus
(EU/EEA)
1 september
(EU/EEA),

1 mei
(Non EU/EEA)

Brochure Master in Rechtsgeleerdheid (LL.M.)

Erasmus School of Law

 

Sociologie (66601), MSc

 

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ € 1.951
(EU/EEA)*

1 september
(EU/EEA)

Brochure Master in Psychologie (MSc)

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Zorgmanagement (60081), MSc

Start:
September

Deeltijd:
24 maanden

€ € 1.951
(EU/EEA)*

1 september
(EU/EEA)

Brochure Master in Zorgmanagement (MSc)

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Het nummer achter de opleiding verwijst naar het landelijke CROHO-register, Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Dit is een door het ministerie van OCW vastgesteld register van geaccrediteerde opleidingen door de NVAO, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.