Collegegeld (research-)masteropleidingen

Als je een masteropleiding gaat volgen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ga je ook collegegeld betalen. De hoogte hiervan kan verschillen per masteropleiding. En jouw situatie is bepalend voor het bedrag dat je betaalt. Misschien heb je al een volledige studie afgerond, wil je een tweede studie gaan volgen, of heb je een afgeronde hbo-opleiding. In veel gevallen wordt de hoogte van het collegegeld bepaald door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Collegegeldtarieven

Collegegeldtarieven 2016-2017

Bachelor opleidingen

Faculteit

 

Wettelijk

tarief

Instellingstarief

 

 

 Artikel 2.2

EER

niet-EER

ESE

1.984

1.984

6.200

8.800 (3)

RSM

1.984

1.984

6.200

8.800

FSW

1.984

1.984

6.200

6.200

ESL

1.984

1.984

6.200

6.200

ESHCC

IBCoM

1.984

1.984

1.984

1.984

5.900

6.900

5.900

6.900

FW (4) (5)

1.984

1.984

6.200

6.200

IBMG

1.984

1.984

6.200

6.200

EMC (1) (2)

1.984

1.984

21.200

21.200

EUC

3.900

 

3.900

11.750

Afwijkende tarieven instellingsgeld bachelors

 1. Nanobiologie, joint degree met TUD
 2. Klinische Technologie, joint degree met TUD en UL
 3. Overgangsregeling instellingscollegegeld niet-EER studenten voor zittende studenten: 2015-2016  €7.200 en 2016-2017 € 7.500.
 4. Bachelor Filosofie deeltijd: instellingstarief is gelijk aan wettelijk collegegeld = € 1.984
 5. Bachelor Filosofie van een wetenschapsgebied, deeltijd: instellingstarief is gelijk aan wettelijk collegegeld = € 1.984

Master opleidingen

Faculteit

Wettelijk

Tarief

Instellingstarief

Artikel 2.2

EER

niet-EER

ESE (2)

1.984

1.984

11.300

14.300

RSM (7)

1.984

1.984

11.300

17.000

FSW (3)

1.984

1.984

11.300

14.100

ESL

1.984

1.984

11.300

11.300

ESHCC

1.984

1.984

10.600

10.600

FW (4),(5)

1.984

1.984

11.300

11.300

FW onderzoeksmaster Filosofie

1.984

1.984

3.900

3.900

IBMG (6)

1.984

1.984

11.300

11.300

EMC (1)

1.984

1.984

21.200

21.200

EMC
onderzoeksmaster

1.984

1.984 

8.500

8.500

 

Afwijkende tarieven instellingscollegegeld masters:

 1. Nanobiologie, joint degree TUD
 2. Onderzoeksmaster Mphil in Economics, gezamenlijke opleiding met UvA en VU: € 12.000.
 3. Onderzoeksmaster Public Administration and Organizational Science, gezamenlijke opleiding met UU en UvTilburg
 4. Master Filosofie deeltijd: instellingstarief is gelijk aan wettelijk collegegeld = €  1.984
 5. Master Filosofie van een wetenschapsgebied, deeltijd: instellingstarief is gelijk aan wettelijk collegegeld = €  1.984
 6. Masters iBMG in deeltijd, tarief voor twee jaar: € 11.300
 7. Master Business Administration, deeltijd, tarief voor twee jaar: € 33.400

 

Artikel 2.2 Aan het volledige wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld

 1. De hoogte van het aan het volledige wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld is gelijk aan de hoogte van het bedrag dat bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld op grond van artikel 7.45, vijfde lid, van de WHW.
 2. In aanmerking voor het volledige wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld komt een student:

a) die cliënt is van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht, of
b) die op grond van de regeling verminderd instellingscollegegeld voor excellente studenten (EUR Excellence Scholarships) voor zijn tweede studie is vrijgesteld van het deel van het instellingscollegegeld boven het wettelijk collegegeld.

3. In toevoeging op het tweede lid komt in aanmerking voor het aan het volledige wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld een student die niet voldoet aan de graadvereiste, bedoeld in artikel 7.45a, eerste lid onder a, van de WHW, maar wel aan de nationaliteitsvereiste, bedoeld in artikel 7.45a, eerste lid der b van de WHW om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld, en:

a) zich inschrijft voor de masteropleiding Geneeskunde van het Erasmus MC na het behalen van de graad van een van de onderzoeksmasters van het Erasmus MC of zich inschrijft voor een van de onderzoeksmasters van het Erasmus MC na het behalen van de graad van de masteropleiding Geneeskunde van het Erasmus MC.
b) zich als deelnemer van een double degree programma dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling, na het behalen van de graad van de eerste opleiding herinschrijft voor de tweede opleiding, mits de student de tweede opleiding is begonnen tijdens de eerste opleiding.

4. In afwijking van het tweede lid wordt het instellingscollegegeld voor een opleiding met een bijzonder kenmerk gelijk gesteld aan het verhoogd wettelijk collegegeld.

De complete regeling instellingstarieven vind je hier