Master   Toelating en inschrijving   Collegegeld

Collegegeld (research-)masteropleidingen

Als je een masteropleiding gaat volgen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ga je ook collegegeld betalen. De hoogte hiervan kan verschillen per masteropleiding. En jouw situatie is bepalend voor het bedrag dat je betaalt. Misschien heb je al een volledige studie afgerond, wil je een tweede studie gaan volgen, of heb je een afgeronde hbo-opleiding. In veel gevallen wordt de hoogte van het collegegeld bepaald door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).