Collegegeld (research-)masteropleidingen

Als je een masteropleiding gaat volgen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ga je ook collegegeld betalen. De hoogte hiervan kan verschillen per masteropleiding. En jouw situatie is bepalend voor het bedrag dat je betaalt. Misschien heb je al een volledige studie afgerond, wil je een tweede studie gaan volgen, of heb je een afgeronde hbo-opleiding. In veel gevallen wordt de hoogte van het collegegeld bepaald door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Collegegeldtarieven

De collegegeldtarieven en premastervergoedingen voor 2016-2017 worden naar verwachting in het najaar gepubliceerd op deze website.

Collegegeldtarieven 2015-2016

Bachelor opleidingen

Faculteit

Wettelijk

tarief

 

Verhoogd

wettelijk tarief

Instellingstarief

 

 

 

Artikel 2.2

EER

niet-EER

ESE

1.951

 

1.951

6.100

    8.500

RSM

1.951

 

1.951

6.100

    8.500

FSW

1.951

 

1.951

6.100

ESL

1.951

 

1.951

6.100

ESHCC

IBCoM

1.951

1.951

 

1.951

1.951

5.900

6.900

FW

1.951

 

1.951

6.100 (1)

IBMG

1.951

 

1.951

6.100

EMC

1.951

 

1.951

20.700(2)

EUC

 

3.800

3.800

15.000

(1)  Het instellingstarief voor de deeltijdvariant van de bacheloropleiding 'Filosofie' en de bacheloropleiding 'Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied' bedraagt € 1.951.

(2)   Het instellingstarief van de bacheloropleidingen Nanobiologie (gezamenlijke opleiding met TU Delft) en Klinische Technologie (gezamenlijke opleiding met TU Delft en Universiteit Leiden) is € 8.678 voor niet EER-studenten en is € 1.951 voor EER-studenten.

 

Master opleidingen

Faculteit

Wettelijk

Tarief

Instellingstarief

Artikel 2.2

EER

niet-EER

ESE

1.951

1.951

11.000(1)

14.000(1)

RSM (2)

1.951

1.951

11.000

16.400

FSW

1.951

1.951

11.000(3)

13.800(3)

ESL

1.951

1.951

11.000

ESHCC

1.951

1.951

10.600

FW

1.951

1.951

11.000(4) (5)

IBMG

1.951

1.951

11.000  (6)

EMC

1.951

1.951

20.700 (7)

 

(1)     Het instellingstarief van de master MSc MPhil. in Economics (gezamenlijke opleiding met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit) bedraagt 12.000.

 (2)  Het instellingstarief van de parttime master MSc Business Administration bedraagt voor twee jaar
€ 32.850.

(3)  Het instellingstarief van de research master Public Administration and Organizational Science
(gezamenlijke opleiding met de Universiteit Utrecht en Universiteit van Tilburg) is € 15.330.

 (4)  Het instellingstarief voor twee master opleidingen:  de deeltijdvariant van de masteropleiding 'Filosofie' en de masteropleiding 'Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied bedraagt € 1.951.

(5)  Het instellingstarief  voor de researchmaster Philosophy and  Economics is € 3840.

(6)  Het instellingstarief voor  de parttime masters van IBMG bedraagt  voor twee jaar € 13.400 voor EER en niet-EER studenten.

(7)  Het instellingstarief van de vijf onderzoekmasters bij EMC bedraagt € 8.500 per jaar. Het tarief van
€ 20.700 betreft de master Geneeskunde. Het instellingstarief voor de Master Nanobiologie (gemeenschappelijke opleiding met TU Delft)  is € 13.560 voor niet-EER studenten en is € 1.951 voor EER studenten.

 

Artikel 2.2 Aan het basistarief wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld

  1. Het aan het basistarief van het wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld bedraagt het basistarief en het wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, tweede lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).
  2. In aanmerking voor het aan het basistarief van het wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld komt een student:

a)             die cliënt is van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht, of

b)            die op grond van de regeling verminderd instellingscollegegeld voor excellente studenten (EUR Excellence Scholarships) voor zijn tweede studie is vrijgesteld van het deel van het instellingscollegegeld boven het wettelijk collegegeld, of

c)             die voldoet aan de voorwaarden a en b van artikel 7.45a, eerste lid, van de WHW.

  1. In toevoeging op het tweede lid komt in aanmerking voor het aan het basistarief van het wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld een student die niet voldoet aan het graadvereiste, bedoeld in artikel 7.45a, eerste lid onder a, van de WHW, mits de student voldoet aan de overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor het basistarief wettelijk collegegeld, en:

a)             zich inschrijft voor de masteropleiding Geneeskunde na het behalen van de graad van een van de onderzoeksmasters van het Erasmus MC of zich inschrijft voor een van de onderzoeksmasters van het Erasmus MC na het behalen van de graad van de masteropleiding Geneeskunde.

b)            zich als deelnemer van het mr.drs programma inschrijft voor de bachelor Economie & Bedrijfseconomie na het behalen van de graad van de bachelor Rechtsgeleerdheid of inschrijft voor de bachelor Rechtsgeleerdheid na het behalen van de graad van de bachelor Economie & Bedrijfseconomie.

c)             zich als deelnemer van het mr.drs programma inschrijft voor een master opleiding Economie & Bedrijfseconomie na het behalen van de graad van een masteropleiding Rechtsgeleerdheid of zich inschrijft voor een masteropleiding Rechtsgeleerdheid na het behalen van de graad van een masteropleiding Economie & Bedrijfseconomie.

 

Collegegeldtarieven 2014-2015

Versie 12 maart 2014

Bachelor opleidingen

Faculteit

Wettelijk

tarief

Verhoogd

wettelijk tarief

Instellingstarief

 

 

 

Artikel 2.2

EER

niet-EER

ESE

1.906

 

1.906

5.900

6.900

RSM

1.906

 

1.906

5.900

8.200

FSW

1.906

 

1.906

5.900

ESL

1.906

 

1.906

5.900

ESHCC

IBCoM

1.906

1.906

 

1.906

1.906

5.900

6.900

FW

1.906

 

1.906

5.900(1)

IBMG

1.906

 

1.906

5.900

EMC

1.906

 

1.906

20.000(2)

EUC

 

 3.600

3.600

15.000

(1)  Het instellingstarief voor de twee bachelor opleidingen: de deeltijd bachelor 'Filosofie' en de bachelor 'Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied' bedraagt € 1.906
(2)  
Het instellingstarief van de bachelor Nanobiologie en Klinische Technologie (gezamenlijke opleidingen met TU Delft en Universiteit Leiden) bedraagt € 8,464.

Master opleidingen

Faculteit

Wettelijk

Tarief

Instellingstarief

Artikel 2.2

EER

niet-EER

ESE

1.906

1.906

10.600(1)

13.300(1)

RSM (2)

1.906

1.906

10.600

15.800

FSW

1.906

1.906

10.600(3)

13.300(3)

ESL

1.906

1.906

10.600

ESHCC

1.906

1.906

10.600

FW

1.906

1.906

10.600(4) (5)

IBMG

1.906

1.906

10.600  (6)

EMC

1.906

1.906

20.000 (7)

 

(1)     Het instellingstarief van de master MSc MPhil. in Economics (gezamenlijke opleiding met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit) bedraagt 12.000 voor EER studenten.
(2)
 Het instellingstarief van de parttime master MSc Business Administration bedraagt voor twee jaar
€ 32.850.
(3)
  Het instellingstarief van de research master Public Administration and Organizational Science
     (gezamenlijke opleiding met de Universiteit Utrecht en Universiteit van Tilburg) is 15.150 voor niet- EER studenten.
(4)
  Het instellingstarief voor  de deeltijd master en master ‘Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied’ bedraagt  € 1.906
(5)
  Het instellingstarief  voor de researchmaster Philosophy and  Economics bedraagt € 3.700.
(6)
  Het instellingstarief voor  de parttime masters van IBMG bedraagt  voor twee jaar € 12.900 voor EER en niet-EER studenten.
(7)
  Het instellingstarief van de vijf onderzoekmasters bij EMC bedraagt € 8.000 per jaar. Het tarief van € 20.000 betreft de master Geneeskunde.

Artikel 2.2 Aan het basistarief wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld

  1. Het aan het basistarief van het wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld bedraagt het basistarief en het wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, tweede lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).
  2. In aanmerking voor het aan het basistarief van het wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld komt een student:

a) die cliënt is van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht, of

b) die op grond van de regeling verminderd instellingscollegegeld voor excellente studenten (EUR Excellence Scholarships) voor zijn tweede studie is vrijgesteld van het deel van het instellingscollegegeld boven het wettelijk collegegeld, of

c) die voldoet aan de voorwaarden a en c van artikel 7.45a, eerste lid, van de WHW.

  1. In toevoeging op het tweede lid komt in aanmerking voor het aan het basistarief van het wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld een student die niet voldoet aan het graadvereiste, bedoeld in artikel 7.45a, eerste lid onder a, van de WHW, mits de student voldoet aan de overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor het basistarief wettelijk collegegeld, en:


a) zich inschrijft voor de masteropleiding Geneeskunde na het behalen van de graad van een van de onderzoeksmasters van het Erasmus MC of zich inschrijft voor een van de onderzoeksmasters van het Erasmus MC na het behalen van de graad van de masteropleiding Geneeskunde.

b) zich als deelnemer van het mr.drs programma inschrijft voor de bachelor Economie & Bedrijfseconomie na het behalen van de graad van de bachelor Rechtsgeleerdheid of inschrijft voor de bachelor Rechtsgeleerdheid na het behalen van de graad van de bachelor Economie & Bedrijfseconomie.

c) zich als deelnemer van het mr.drs programma inschrijft voor een master opleiding Economie & Bedrijfseconomie na het behalen van de graad van een masteropleiding Rechtsgeleerdheid of zich inschrijft voor een masteropleiding Rechtsgeleerdheid na het behalen van de graad van een masteropleiding Economie & Bedrijfseconomie.

Collegegeldtarieven 2013-2014

Hier  vind je het overzicht met de collegegeldtarieven voor het collegejaar 2013-2014.