Filosofie

Master of Arts (MA) in FilosofieDe master Filosofie is de plek waar cutting edge filosofisch onderzoek de collegezaal binnenkomt. Hierdoor wisselt het vakkenaanbod per jaar en zit je als student dicht op de actualiteit van de wetenschap.

Wij dagen je uit om zelfstandig filosofische vragen te analyseren en te interpreteren en op die basis een eigen positie in te nemen in de diverse filosofische debatten.

Deze master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een afwisselend programma, met veel ruimte voor verdieping. Je kiest een specialisatie die het beste bij jouw talenten en interesses aansluit. Zowel de analytische als de continentale filosofische tradities worden in dit masterprogramma vertegenwoordigd.

De Master in Filosofie wordt ook aangeboden in het Engels.

Waarom een Master in Filosofie studeren in Rotterdam?

Je verdiept je kennis van de systematische wijsbegeerte en haar geschiedenis. We dagen je uit om je grenzen te verleggen en door te denken in onorthodoxe richtingen. Tijdens je master ontdek je meer en meer de maatschappelijke relevantie van wijsgerige vraagstukken.

Carrièremogelijkheden na een Master in Filosofie

Deze master bereidt je voor op een maatschappelijke of wetenschappelijke loopbaan. Je komt tot je recht in omgevingen die analytisch vermogen, reflectie en conceptuele vaardigheid vereisen. Als afgestudeerd filosoof kun je denken aan een toekomst in het onderwijs of onderzoek, of bij de overheid en het bedrijfsleven.

Leerdoelen Master in Filosofie

  • Je leert door te denken waar anderen stoppen, een karakteristieke eigenschap van Rotterdamse filosofen.
  • Je oplossend vermogen is creatief en van een hoog academisch niveau.
  • Je kritische geest, je vragen en analyses over uiteenlopende onderwerpen dragen bij aan het verdiepen van de hedendaagse wetenschap.

Inhoud van de opleiding Master in Filosofie

In de Master in Filosofie kies je één van de volgende afstudeerprogramma’s

  • Geschiedenis van de Wijsbegeerte
  • Praktische Filosofie
  • Theoretische Filosofie 
  • Wijsgerige Antropologie 
  • Philosophy

De major bestaat uit twee cursussen, een onderzoekstraject en een thesis. Naast de major (32 EC) volg je een minor (14 EC) en keuzevakken (14 EC).

Onderwijsvorm Master in Filosofie

De Master in Filosofie Is een kleinschalige opleiding. In de hoorcolleges en de werkgroepen heb je nauw contact met docenten en medestudenten en is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en discussie. Het schrijven van essays en je thesis voer je individueel uit.

Doelgroep Master in Filosofie

Ambitieuze studenten die de filosofische uitdagingen van de 21ste eeuw kennen, kiezen de masteropleiding Filosofie. Na je bachelor Wijsbegeerte bereid je je met deze master voor op een carrière waarin je je analytisch vermogen, je reflectieve kwaliteiten en je conceptueel denkvermogen toepast: in onderwijs en onderzoek, bij de overheid of het bedrijfsleven.

Toelatingseisen Master in Filosofie

De Master in Filosofie kun je volgen als je een bachelordiploma Filosofie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald. Als je tijdens je bacheloropleiding tenminste 60 ECTS aan filosofische vakken hebt behaald, kun je bij de examencommissie van de faculteit een aanvraag doen voor een individueel schakeltraject.

Inschrijven

Voldoe je aan de toelatingseisen? Als je een Nederlandse vooropleiding hebt, meld je je aan via Studielink. Voor de meeste opleidingen kan dit vanaf oktober voorafgaand aan het jaar dat je wilt starten.

Heb je je vooropleiding in het buitenland gevolgd, dan start je aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal. Let op: het International of European Baccalaureate is ook een niet-Nederlands diploma. Voor studies met decentrale selectie kan een andere procedure gelden.

Meer informatie over: Inschrijven Master in Filosofie

Specialisatie Master in Filosofie

Deze masteropleiding kent verschillende specialisaties, ook wel masterprogramma's genoemd. In onderstaande tabel is aangegeven welk programma in voltijd of in deeltijd te volgen is.

Masterprogramma's

Voltijd

Deeltijd

Geschiedenis van de Wijsbegeerte Voltijd Deeltijd
Philosophy Full-time n.a.
Praktische Filosofie Voltijd Deeltijd
Theoretische Filosofie Voltijd Deeltijd
Wijsgerige Antropologie
Voltijd Deeltijd