Master   Masteropleidingen   Filosofie

Filosofie

Master of Arts (MA) in Filosofie

Filosofie is een discipline met een eeuwenoude traditie, die niet heeft ingeboet op relevantie en actualiteit. Juist in tijden van ingrijpende veranderingen is er grote behoefte aan kritische reflectie en duiding.

De basis van jouw toegevoegde waarde is je diepgaande kennis van de systematische
wijsbegeerte en haar geschiedenis. Je leert ‘door te denken’, in traditionele en in onorthodoxe richtingen en concepten. Deze vaardigheid stelt je in staat actuele maatschappelijke onderwerpen en vraagstukken te beschouwen vanuit wijsgerig perspectief. Daarmee verschaf je het publieke debat diepgang en reliëf. Jouw conceptuele competenties zijn bovendien een verrijking in trajecten waarin visies op de toekomst worden ontwikkeld, maatschappelijk en commercieel.

Eenmaal afgestudeerd kun je aan de slag als onderzoeker bij de overheid of bij hogescholen en universiteiten. Het bedrijfsleven ziet ook steeds meer de waarde van academisch geschoolde filosofen in.

De Master in Filosofie wordt ook aangeboden in het Engels.

 

Waarom een Master in Filosofie studeren in Rotterdam?

Je verdiept je kennis van de systematische wijsbegeerte en haar geschiedenis. We dagen je uit om je grenzen te verleggen en door te denken in onorthodoxe richtingen. Tijdens je master ontdek je meer en meer de maatschappelijke relevantie van wijsgerige vraagstukken.

Carrièremogelijkheden na een Master in Filosofie

Deze master bereidt je voor op een maatschappelijke of wetenschappelijke loopbaan. Je komt tot je recht in omgevingen die analytisch vermogen, reflectie en conceptuele vaardigheid vereisen. Als afgestudeerd filosoof kun je denken aan een toekomst in het onderwijs of onderzoek, of bij de overheid en het bedrijfsleven.

Leerdoelen Master in Filosofie

  • Je leert door te denken waar anderen stoppen, een karakteristieke eigenschap van Rotterdamse filosofen.
  • Je oplossend vermogen is creatief en van een hoog academisch niveau.
  • Je kritische geest, je vragen en analyses over uiteenlopende onderwerpen dragen bij aan het verdiepen van de hedendaagse wetenschap.

Inhoud van de opleiding Master in Filosofie

In de Master in Filosofie kies je één van de volgende afstudeerprogramma’s

  • Wijsgerige Antropologie
  • Ethiek
  • Theoretische Filosofie
  • Geschiedenis van de Wijsbegeerte

De major bestaat uit twee cursusssen, een onderzoekstraject en een thesis. Naast de major (32 EC) volg je een minor (14 EC) en keuzevakken (14 EC).

Onderwijsvorm Master in Filosofie

De Master in Filosofie Is een kleinschalige opleiding. In de hoorcolleges en de werkgroepen heb je nauw contact met docenten en medestudenten en is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en discussie. Het schrijven van essays en je thesis voer je individueel uit.

Doelgroep Master in Filosofie

Onverschrokken denkers die de filosofische uitdagingen van de 21ste eeuw kennen, kiezen de masteropleiding Filosofie. Na je bacheloropleiding Filosofie studeer je voor een wetenschappelijke of maatschappelijke carrière waarin je je analytisch vermogen, je reflectieve kwaliteiten en je conceptuele denkvermogen toepast: in onderwijs en onderzoek, bij overheid of bedrijfsleven.

Toelatingseisen Master in Filosofie

De Master in Filosofie kun je volgen als je een bachelordiploma Filosofie aan een Nederlandse universiteit hebt behaald. Als je tijdens je bacheloropleiding tenminste 60 ECTS aan filosofische vakken hebt behaald, kun je bij de examencommissie van de faculteit een aanvraag doen voor een individueel schakeltraject.

Inschrijven Master in Filosofie

Nadat je je via Studielink inschrijft voor de Master in Filosofie, krijg je een verzoek van de examencommissie. De examencommissie kijkt naar je opleidingsachtergrond en vraagt om je cijferlijst, diploma’s en soms ook naar ander inhoudelijk werk. De examencommissie bepaalt of je direct toegang krijgt tot de Master Filosofie of dat je eerst een schakelprogramma moet volgen.

Meer informatie over inschrijven Master in Filosofie.

Specialisatie Master in Filosofie

Deze masteropleiding kent verschillende specialisaties, ook wel masterprogramma's genoemd. In onderstaande tabel is aangegeven welk programma in voltijd of in deeltijd te volgen is.

Masterprogramma's

Voltijd

Deeltijd

Geschiedenis van de Wijsbegeerte Voltijd Deeltijd
Philosophy Full-time n.a.
Praktische Filosofie Voltijd Deeltijd
Theoretische Filosofie Voltijd Deeltijd
Wijsgerige Antropologie
Voltijd Deeltijd