Master   Masteropleidingen   Filosofie   Factsheet

Master in Filosofie

Factsheet Master in Filosofie

Masteropleiding Filosofie
CROHO-code 60822
Masterprogramma's
Titel / kwalificatie Master of Arts (MA)
Faculteit / instituut Faculteit der Wijsbegeerte
Joint programme n.v.t.
Vorm van de opleiding Voltijd, deeltijd
Start van de opleiding 1 september
Duur van de opleiding 12 maanden (voltijd), 24 maanden (deeltijd)
Aantal studiepunten
60 ECTS (60 ECTS per studiejaar)
Instructietaal Nederlands, Engels
Accreditatie NVAO
Stage Optioneel
Studeren in het buitenland Optioneel
Numerus fixus n.v.t.
Decentrale selectie n.v.t.
Toelating
  • wo-bachelor
Aanmelddeadline(s) 1 september (EU/EEA)
Collegegeld 2014/2015 € 1.906 (EU/EEA)*, € 10.600 (Non EU/EEA), afwijkende collegegelden kunnen van toepassing zijn.
Collegegeld 2013/2014 € 1.835 (EU/EEA)*, € 10.300 (Non EU/EEA), afwijkende collegegelden kunnen van toepassing zijn.
Website faculteit www.eur.nl/fw/onderwijs/masters/master_filosofie/
Brochure Niet beschikbaar

* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.