Praktische Filosofie

Master Filosofie

De specialisatie Praktische Filosofie draait om wijsgerige ethiek en sociale en politieke filosofie in relatie tot concrete maatschappelijke vraagstukken.

In de Master Filosofie met de specialisatie Praktische Filosofie richt je de major van het programma in met vakken uit de praktische filosofie. Je specialiseert je in ethiek, rechtvaardigheidsdenken of de politieke filosofie, waarbij toepassing op de actualiteit centraal staat. De colleges sluiten nauw aan op het lopende onderzoek van de vakgroep. Naast de major vul je je programma met een (niet-wijsgerige) minor en keuzevakken. Je sluit deze masteropleiding af met een thesis over een onderwerp in de richting van de praktische filosofie.