Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Master of Arts (MA) in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)Als je graag analyseert, redeneert en een brede interesse hebt, is dit een goede master voor je. Je verheldert maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vanuit je kennis van de filosofie.

Deze master is voor studenten die voorbij de grenzen van hun vakgebied durven te kijken. De kritische reflectie die studenten van dit programma wordt bijgebracht leidt tot uiteenlopende vragen over de hoofdstudie. Hoe en waarom zijn de verschillende vakwetenschappen ontstaan, waardoor kenmerkt zich hun beoefening, hoe hebben zij zich ontwikkeld? Methodologische kwesties sluiten direct daar bij aan. Waarop zijn de claims op (ware) kennis van de diverse wetenschappen gebaseerd?

Voorts is er aandacht voor reflectie op beroepspraktijk en de relatie tussen vakwetenschap en samenleving.

Waarom een Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied) studeren in Rotterdam?

Je verdiept je in de systematische wijsbegeerte en haar geschiedenis. We dagen je uit om door te denken, verder te zoeken, creatief te zijn en ‘onorthodoxe’ richtingen te kiezen. Je toetst je antwoorden aan de actualiteit. Dat maakt de maatschappelijke relevantie van filosofische vraagstukken helder.

Carrièremogelijkheden 

Deze master bereidt je voor op een maatschappelijke of wetenschappelijke loopbaan. Je komt tot je recht in omgevingen die analytisch vermogen, reflectie en conceptuele vaardigheid vereisen. Als afgestudeerd filosoof kun je denken aan een toekomst in het onderwijs of onderzoek, bij de overheid of het bedrijfsleven.

Leerdoelen

Het doel van deze Rotterdamse masteropleiding is het ontwikkelen van:

  • analytische en denk-/redeneervaardigheden op een academisch niveau;
  • kritische reflectie op de eigen discipline, de waarheid, gangbare idealen in ethiek, politiek en samenleving;
  • het vermogen om eigen vooronderstellingen te onderzoeken;
  • inzicht in geldige en ongeldige redeneringen.

Inhoud van de opleiding

Je kunt kiezen voor de specialisaties Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen of Filosofie van de Geesteswetenschappen. Je combineert deze tweejarige master met een master van je hoofdvakstudie, bijvoorbeeld economie. Naast de cursussen uit je vakstudie verdiep je je in de filosofie van het betreffende wetenschapsgebied en schrijf je een masterthesis.

Onderwijsvorm 

De master Filosofie van een Wetenschapsgebied is een kleinschalige opleiding. In hoorcolleges en werkgroepen heb je nauw contact met docenten en medestudenten en is er ruimte voor discussie. Het schrijven van essays voer je individueel uit. De onderwijscoordinator zorgt dat je met een aangepast rooster deze master goed met je master uit je hoofdstudie kunt combineren.

Doelgroep 

Studenten die de dogma’s en heilige huisjes van de wetenschappen willen bevragen schrijven zich in voor deze masteropleiding. De master Filosofie van een Wetenschapsgebied geeft academisch en filosofisch inzicht; je wordt intellectueel wendbaar en weerbaar. Wil je de paden van het discours blootleggen en nieuwe paden ontsluiten, schrijf je dan in.

Toelatingseisen 

De master Filosofie van een Wetenschapsgebied kun je volgen als je een bachelordiploma Filosofie van een wetenschapsgebied hebt behaald. Als je tijdens je bacheloropleiding tenminste 60 ECTS aan filosofische vakken hebt behaald, kun je bij de examencommissie van de faculteit een aanvraag doen voor een individueel schakeltraject.

Inschrijven

Heb je je keuze gemaakt en voldoe je aan de toelatingseisen? Meld je dan aan voor deze opleiding via Studielink. Dit kan vanaf oktober voorafgaand aan het jaar dat je wilt starten. Na je aanmelding in Studielink informeert de Erasmus Universiteit je over de verdere procedure.

Meer informatie over: Inschrijven Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Specialisatie

Deze masteropleiding kent verschillende specialisaties, ook wel masterprogramma's genoemd. In onderstaande tabel is aangegeven welk programma in voltijd of in deeltijd te volgen is.

Masterprogramma's Voltijd Deeltijd
Filosofie van Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Voltijd n.v.t.
Filosofie van de Geesteswetenschappen Voltijd n.v.t.