Master   Masteropleidingen   Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Master of Arts (MA) in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Als je graag analyseert, redeneert en een brede interesse hebt, is dit een goede master voor je. Je verheldert maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vanuit je kennis van de filosofie.

Nadenken over wat er gebeurt in een vakgebied doet iedere professional: een kwestie van de broodnodige reflectie. Vraag je een wetenschappelijk opgeleid filosoof hetzelfde te doen, dan krijg je een resultaat met nieuwe en verfrissende perspectieven en een verrassende diepgang. Die vaardigheid scherp je aan in de masteropleiding Filosofie van een bepaald Wetenschapsgebied. Je hebt de keuze uit twee specialisaties: Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Filosofie van de Geesteswetenschappen. Welke je ook kiest, je doet grondige kennis van systematische wijsbegeerte op en weet die toe te passen op actuele ontwikkelingen in samenleving en wetenschap.

 

Waarom een Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied) studeren in Rotterdam?

Waarom een Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)?

Je verdiept je in de systematische wijsbegeerte en haar geschiedenis. We dagen je uit om door te denken, verder te zoeken, creatief te zijn en ‘onorthodoxe’ richtingen te kiezen. Je toetst je antwoorden aan de actualiteit. Dat maakt de maatschappelijke relevantie van filosofische vraagstukken helder.

Carrièremogelijkheden Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Carrièremogelijkheden Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied) De combinatie van wijsgerige vaardigheden als analytisch vermogen, reflectie, conceptuele weerbaarheid en de kennis van je vakgebied vormen een solide springplank voor een maatschappelijke of wetenschappelijke loopbaan.

Leerdoelen Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Leerdoelen Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Het doel van deze Rotterdamse masteropleiding is het ontwikkelen van:

  • analytische en denk-/redeneervaardigheden op een academisch niveau;
  • kritische reflectie op de eigen discipline, de waarheid, gangbare idealen in ethiek, politiek en samenleving;
  • het vermogen om eigen vooronderstellingen te onderzoeken;
  • inzicht in geldige en ongeldige redeneringen.

Inhoud van de opleiding Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Inhoud van de opleiding Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied) Je kunt kiezen voor de specialisaties Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen of Filosofie van de Geesteswetenschappen. Je combineert deze tweejarige master met een master van je hoofdvakstudie, bijvoorbeeld economie. Naast de cursussen uit je vakstudie verdiep je je in de filosofie van het betreffende wetenschapsgebied en schrijf je een masterthesis.

Onderwijsvorm Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

De master Filosofie van een Wetenschapsgebied is een kleinschalige opleiding. In hoorcolleges en werkgroepen heb je nauw contact met docenten en medestudenten en is er ruimte voor discussie. Het schrijven van essays voer je individueel uit. De nderwijscoordinator zorgt dat je met een aangepast rooster deze master goed met je master uit je hoofdstudie kunt combineren.

Doelgroep Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Doelgroep Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied) Studenten en professionals die de dogma’s en heilige huisjes van de wetenschappen willen ontmantelen schrijven zich in voor deze masteropleiding. De master Filosofie van een Wetenschapsgebied geeft academisch en filosofisch inzicht; je wordt intellectueel wendbaar en weerbaar. Wil je de paden van het discours blootleggen en nieuwe paden ontsluiten, schrijf je dan in.

Toelatingseisen Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Toelatingseisen Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied) De master Filosofie van een Wetenschapsgebied kun je volgen als je een bachelordiploma Filosofie van een wetenschapsgebied hebt behaald. Als je tijdens je bacheloropleiding tenminste 60 ECTS aan filosofische vakken hebt behaald, kun je bij de examencommissie van de faculteit een aanvraag doen voor een individueel schakeltraject.

Inschrijven Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Inschrijven Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied) Nadat je je via Studielink inschrijft voor de Master Filosofie, krijg je een verzoek van de examencommissie. De examencommissie kijkt naar je opleidingsachtergrond en vraagt om je cijferlijst, diploma’s en soms ook naar ander inhoudelijk werk. De examencommissie bepaalt of je direct toegang krijgt tot de Master Filosofie of dat je eerst een schakelprogramma moet volgen.

Specialisatie Master in Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Deze masteropleiding kent verschillende specialisaties, ook wel masterprogramma's genoemd. In onderstaande tabel is aangegeven welk programma in voltijd of in deeltijd te volgen is.

Masterprogramma's

Voltijd

Deeltijd

Filosofie van Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Voltijd n.v.t.
Filosofie van de Geesteswetenschappen Voltijd n.v.t.