Filosofie van de Geesteswetenschappen

Master Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Staat in de geesteswetenschappen de mens of de cultuur centraal? In de master Filosofie van de Geesteswetenschappen reflecteer je op hoe mensen deze wetenschappen bedrijven: vroeger en nu.

Studenten die zich in de bachelorfase hebben gespecialiseerd in de Filosofie van de Historische en Kunstwetenschappen aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit kunnen zich in de masterfase verdiepen in de Filosofie van de Geesteswetenschappen.

In de laatste fase van je opleiding voltooi je de master van je hoofdstudie (bijvoorbeeld geschiedenis), maar geef je deze studie een extra academische dimensie door deze te combineren met de tweejarige master Filosofie van de Geesteswetenschappen.

Denk door en ontdek de belangrijkste stromingen in de geesteswetenschappen, analyseer de ontwikkeling van het begrip ‘cultuur’ en vind antwoord op o.a. de vraag of de huiver van de wetenschap voor cultuurkritiek terecht is.