Specificaties

Master Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Masteropleiding Filosofie (van een Wetenschapsgebied)
CROHO-code 60823
Masterprogramma's
Titel / kwalificatie Master of Arts (MA)
Faculteit / instituut Faculteit der Wijsbegeerte
Joint programme n.v.t.
Vorm van de opleiding Voltijd
Start van de opleiding September, Februari
Duur van de opleiding 24 maanden (voltijd)
Aantal studiepunten
120 ECTS (60 ECTS per studiejaar)
Instructietaal Nederlands, Engels
Accreditatie NVAO
Numerus fixus n.v.t.
Decentrale selectie n.v.t.
Stage n.v.t.
Studeren in het buitenland Optioneel
Toelating
  • wo-bachelor
Aanmelddeadline(s) 1 augustus (EU/EEA), 1 juni (Non EU/EEA)
Collegegeld 2016/2017 € 1.984 (EU/EEA)*, afwijkende collegegelden kunnen van toepassing zijn.
Collegegeld 2015/2016 € 1.951 (EU/EEA)*, afwijkende collegegelden kunnen van toepassing zijn.
Website faculteit www.eur.nl/fw/informatievoor/studenten/masters/
master_filosofie_van_een_wetenschapsgebied/
Brochure Niet beschikbaar

* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.