Fiscale Economie

Master of Science (MSc) in Fiscale EconomieDoor de bril van een econoom én vanuit de fiscale wetgeving kijk je naar belastingheffing, nationaal en internationaal. Knap ingewikkeld of interessant? Als je dat laatste denkt, is dit jouw master.

Belastingheffing onderzoeken door de bril van een econoom én vanuit de fiscale wetgeving, op nationaal en internationaal niveau: fiscalisten die de belastingwetten kennen en daar een economisch perspectief aan toevoegen, hebben overal een streepje voor. Met deze master, een pittige opleiding op het snijvlak van economie en recht, behoor jij tot deze categorie. Colleges en wetenschappelijk onderzoek geven je inzichten in de fiscale praktijk, die de rest van je carrière van waarde zijn. Je probleemoplossend vermogen en creativiteit maken je gewild bij fiscale adviespraktijken, overheden en ondernemingen. Bovendien heb je na afstuderen rechtstreeks toegang tot de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Waarom een Master in Fiscale Economie studeren in Rotterdam?

  • Je verdiept je kennis op het kruispunt van fiscale wetgeving en de economische wetenschap;
  • je analyseert de consequenties van de Nederlandse fiscale regelgeving en de positie van Nederland binnen internationale verbanden;
  • als sluitstuk vertaal je wetenschappelijk onderzoek in een klinkende masterscriptie.

Carrièremogelijkheden

Voor fiscaal economen ligt een mooie loopbaan in het verschiet. Als belastinginspecteur, fiscaal econoom op een ministerie of de universiteit. Maar ook als bedrijfsfiscalist bij een multinational of een belastingadviespraktijk. Je afgeronde master vormt het entreebewijs voor de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Leerdoelen

Als fiscalist weet je alles van bedrijfseconomie en fiscale wetgeving. Jouw wetenschappelijke kijk komt goed van pas bij het ontwikkelen van fiscale regels en de controle op naleving ervan. Dat geldt ook voor je probleemoplossend vermogen bij het inrichten van administraties: dat doe je op een financieel slimme en belastingtechnisch zorgvuldige wijze. 

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 5 onderdelen, waarvan 3 rond de thema’s Midden- en Kleinbedrijf, Multinationale Onderneming en Tax Policy. Ook wordt aandacht besteed aan het Europese en Internationale Belastingrecht in het algemeen. Het sluitstuk van de opleiding is de scriptie over een fiscaal onderwerp, waarvoor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de fiscale economie wordt verricht.

Onderwijsvorm

Je werkt in groepen van maximaal 24 studenten gedurende een aantal weken aan een thema (werkcollege). Maar je volgt ook discussiecolleges en schrijft papers die ook moeten worden verdedigd tegenover andere studenten. Ook volg je hoorcolleges waarbij voorbereiding vereist is. Sommige vakken worden afgesloten met een tentamen.

Doelgroep 

Systemen van nationale en internationale belastingheffing zijn subtiel en complex. De master is dan ook voor intelligente economen met een neus voor belastingen. Wil je fiscaal econoom worden; wil je aan de slag als belastinginspecteur of fiscaal beleidseconoom, als bedrijfsfiscalist bij een multinationale onderneming, belastingadviseur of wetenschapper? Kies Fiscale Economie.

Toelatingseisen 

Tot de Master in Fiscale Economie worden toegelaten studenten die de Bachelor Fiscale Economie aan de EUR of een andere universiteit in Nederland hebben afgerond.

Meer informatie over: Toelatingseisen Master in Fiscale Economie 

Inschrijven

Als je een bachelor diploma hebt dat, volgens de Examencommissie van de Erasmus School of Economics, gelijk staat aan het bachelorprogramma Fiscale Economie van de ESE, kun je je aanmelden voor het masterprogramma Fiscale Economie. De deadline voor aanmelding is 1 mei.