Maatschappijgeschiedenis

Master of Arts (MA) in MaatschappijgeschiedenisAls je historische vraagstukken wilt combineren met sociale wetenschappelijke, politicologische of culturele benaderingen dan is de master Maatschappijgeschiedenis zeker iets voor jou.

Evenals vorig jaar staat de master Maatschappijgeschiedenis van de EUR op de eerste plaats in de Keuzegids Masters 2015. Door zowel studenten als experts is de master verkozen tot beste reguliere geschiedenismaster van Nederland.
"Volgens de Keuzegids onderscheidt Rotterdam zich met zijn eenjarige master op inhoudelijke aspecten. Studenten en experts zijn het erover eens dat de EUR een opleiding van hoog niveau aanbiedt, met ruim voldoende aandacht voor academische vorming.

In deze master gebruiken we een interdisciplinaire en comparatieve benadering om geschiedenis te begrijpen en te verklaren. De opleiding maakt gebruik van kennis uit de sociale wetenschappen, politieke theorie en culturele analyse om historische vraagstukken te bestuderen.

Een internationale en vergelijkende aanpak leert je overeenkomsten en verschillen te benoemen in historische casussen. In Rotterdam leer je dus zowel de grote lijnen van een historische gebeurtenis als het unieke en specifieke te beschrijven.

Met je vakken, thesis onderzoek en een optionele stage in musea, archieven en andere organisaties prepareer je jezelf voor een professionele carrière in de wetenschap of bij bijvoorbeeld een overheidsorganisatie, NGO, journalistiek, of museum.

Erasmus is een top-ranked universiteit in een internationale, hardwerkende, multiculturele havenstad. Het programma wordt gedoceerd door uitstekende docenten die je de individuele aandacht geven die je nodig hebt om bij te dragen aan ons begrip van een veranderende wereld.

Deze master biedt je keuze uit twee specialisaties:

De Master in Maatschappijgeschiedenis wordt ook aangeboden in het Engels.

Waarom een Master in Maatschappijgeschiedenis studeren in Rotterdam?

  • Een studie die door studenten is verkozen tot beste van Nederland;
  • Geschiedenis gecombineerd met sociale wetenschappen, politieke theorie en culturele analyse.
  • Training in historisch wetenschappelijk onderzoek voor een maatschappelijk werkveld.
  • Een sterke nadruk op schrijfvaardigheid, analyse en debat.
  • Kleinschalig onderwijs, begeleiding door experts, intensief contact tussen studenten en docenten.
  • Onderzoeks- en stagemogelijkheden bij archieven, musea, documentatiecentra.

Carrièremogelijkheden

De master Maatschappij Geschiedenis biedt een scala aan beroepsperspectieven in beleidsontwikkeling bij de overheid, in het bedrijfsleven, de media of het onderwijs. Ook voor een carrière in de wetenschap is dit een uitstekend vertrekpunt.

Meer informatie over: Carrièremogelijkheden Master in Maatschappijgeschiedenis

Leerdoelen

De Master Maatschappijgeschiedenis leidt op tot gedegen historici die in staat zijn om een goed onderbouwd, eigen perspectief op de eigen of andere samenleving te ontwikkelen. Onze Master studenten kunnen belangrijke veranderingsprocessen in stad, land en wereld duiden en verklaren. Dat doe je met behulp van sociaalwetenschappelijk, politicologisch en cultuurhistorische inzichten. Je leert verschillen en overeenkomsten van die historische ontwikkelingen feitelijk aan te geven, en deze van wetenschappelijke en cultureel-maatschappelijke betekenis te voorzien.

Doelgroep

De master Maatschappijgeschiedenis trekt mensen die zich de geschiedenis van Nederland en van de internationale betrekkingen eigen willen maken. Heb je je bachelor Geschiedenis of een aanverwante bachelor? Zoek je een carrière in de wetenschap, journalistiek, onderwijs of bij de overheid? Wil je een visie ontwikkelen op de historische achtergrond van onze samenleving? Schrijf je dan in.

Toelatingseisen

  • Bachelor Geschiedenis
  • Andere WO Bachelor met substantiële aandacht voor geschiedenis en sociale wetenschappen, ter beoordeling aan de Examencommissie
  • Verwante HBO Bachelor aangevuld met eenjarig schakelprogramma, met name Lerarenopleiding Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie en Aardrijkskunde
  • Voor de Engelstalige specialisatie Global History & International Relations gelden aanvullende taaleisen.

Meer informatie over: Toelatingseisen Master in Maatschappijgeschiedenis

Inschrijven

Voldoe je aan de toelatingseisen? Als je een Nederlandse vooropleiding hebt, meld je je aan via Studielink. Voor de meeste opleidingen kan dit vanaf oktober voorafgaand aan het jaar dat je wilt starten.

Heb je je vooropleiding in het buitenland gevolgd, dan start je aanmelding in het EUR Aanmeld Portaal. Let op: het International of European Baccalaureate is ook een niet-Nederlands diploma. Voor studies met decentrale selectie kan een andere procedure gelden.

Meer informatie over: Inschrijven Master in Maatschappijgeschiedenis

Specialisatie

Deze masteropleiding kent verschillende specialisaties, ook wel masterprogramma's genoemd. In onderstaande tabel is aangegeven welk programma in voltijd of in deeltijd te volgen is.

Masterprogramma's

Voltijd

Deeltijd

Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context Voltijd Deeltijd
Global History and International Relations Voltijd Deeltijd