Arbeids- en Organisatiepsychologie

Master Psychologie

Hoe krijg je de juiste persoon op de juiste werkplek? Hoe houd je medewerkers betrokken en
gemotiveerd? Als jij deze vragen wilt beantwoorden, is dit masterprogramma geschikt voor jou.

De studie richt zich op het gedrag van individuen en op de betekenis van verschillen tussen individuen voor gedrag in organisaties. Na de opleiding beschikt de student over kennis en begrip op het gebied van attitude- en werkmotivatietheorieën (werkmotivatie, -satisfactie, emoties, stress op het werk), gedrag in groepen (teammotivatie, beïnvloeding, conflicten), en de passing van individu en organisatie (personeelsselectie, -classificatie en socialisatie).

De student is in staat om werkattitudes, teamkarakteristieken, en individuele verschillen (tussen sollicitanten, medewerkers) meetbaar te maken. Daarnaast heeft de student door middel van verschillende practica een aantal bruikbare vaardigheden ontwikkeld. Deze betreffen conflicthantering en mediation in organisaties, en het ontwikkelen en uitvoeren van een selectieprocedure.

De student heeft tot slot een bedrijfsstage gelopen, zelfstandig een empirisch onderzoek uitgevoerd en een daaruit voortvloeiend scriptie geschreven.

Het master programma Arbeids- en Organisatiepsychologie wordt ook aangeboden in het Engels.


Deze opleiding is door Elsevier verkozen tot één van de beste opleidingen van Nederland in zijn vakgebied.

EEN VAN DE BESTE STUDIES VAN NEDERLAND