Klinische Psychologie

Master Psychologie

Prof. Dr. Ingmar Franken, coördinator

"Je verdiept je in dit programma in hoe abnormaal gedrag van mensen ontstaat, hoe je dit kan diagnosticeren en hoe dit het beste behandeld kan worden. Je wordt opgeleid voor een functie binnen het werkveld van de Geestelijke Gezondheidszorg."


Waar gaat deze specialisatie over?

In deze specialisatie ligt de nadruk op complexe vormen van psychopathologie en staat de wetenschappelijke benadering centraal. Binnen een grootstedelijke context, zoals de Randstad, lopen vaak veel problemen door elkaar: psychopathologie, criminaliteit, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. Dit zijn precies de onderwerpen die in deze specialisatie aan bod komen.

Binnen elk onderdeel van deze master sta je stil bij de onderzoeksmethoden die binnen dit vakgebied gebruikt worden om abnormaal gedrag, het ontstaan en de behandeling ervan te bestuderen. Je krijgt de aanzet tot het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse klinisch-psychologische praktijk van diagnostiek en behandeling. Daarnaast besteden we in deze master ook veel aandacht aan het verwerven van therapeutische vaardigheden die relevant zijn in het werkveld van de klinisch psycholoog. Hierbij kan je denken aan behandelvormen zoals relatietherapie, gedragstherapie en cognitieve therapie.

In het tweede deel van het studiejaar krijg je de mogelijkheid om een praktijkstage doen. Op die manier kun je praktijkervaring op doen in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg. Tot slot vormt het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische psychologie een verplicht onderdeel van dit programma. Na afronding van deze masterspecialisatie kun je doorstromen in de postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-opleiding), mits je ook voldoet aan de overige toelatingseisen.

Voor wie bestemd?

Deze master is geschikt voor iedereen die wil weten waar psychopathologie bij volwassenen vandaan komt en hoe dit het beste behandeld kan worden. De master richt zich in het bijzonder op complexe problemen die relatief veel voorkomen in grote steden, zoals verslaving, criminaliteit en persoonlijkheidsproblematiek.

Onderwijsprogramma

In onderstaande overzicht kun je het curriculum zien van de masterspecialisatie Klinische Psychologie. Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

NB: De hoorcolleges worden gegeven in het Engels en de onderwijsgroepen in het Nederlands. 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Addiction

5 ECTS

Forensic Psychology

5 ECTS

Personality Disorders

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practicum Partner-relatietherapie en Seksualiteit

2 ECTS

Practicum Gedragstherapeutische Interventies

2 ECTS

Practicum Cognitieve Therapie

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Practical Internship (optioneel) en Thesis (blok 5 t/m 8)

30 ECTS

 Wijzigingen onder voorbehoud