Publiek Management

Master Public Administration / Bestuurskunde

Je leert actuele strategische vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. De focus in deze master ligt op de samenwerking tussen de publieke sector, markt en maatschappij.

De strategische vraagstukken waar de publieke sector voor staat zijn talrijk en complex. Wat moet de overheid doen en wat kan daarbij worden overgelaten aan andere partijen? De laatste jaren nemen ook burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven zelf steeds vaker het initiatief in het publieke domein. Publiek management komt derhalve in steeds grotere mate tot stand in samenwerking tussen publieke sector, markt en maatschappij.

Je volgt vakken zoals strategisch management en advisering, internationaal publiek management en financieel management. De Master Publiek Management bereid je voor op managementfuncties bij de overheid en bij organisaties die veel met de overheid te maken hebben.