Recht van de Gezondheidszorg

Master of Laws in Recht (LL.M.) van de GezondheidszorgGaan zaken als het tekort aan donororganen en slecht functionerende specialisten je aan het hart? En heb je affiniteit met gezondheidszorg? Dan is dit een master voor je.

Gezondheidsrecht studeer je natuurlijk in Rotterdam. De uiteenlopende thema’s in deze gezondheidszorg fascineren je enorm. Wat jou bovendien aanspreekt is dat gezondheidsrecht een van de meest complexe en snelst ontwikkelende rechtsgebieden is. En daar wil je graag een bijdrage aan leveren. In deze sector zijn juridische vraagstukken altijd nauw verweven met vraagstukken van (volks)gezondheid,  economie en bovenal ethiek.

Tijdens je master leer je deze vraagstukken dan ook met een brede en kritische blik te benaderen. De vraag naar mensen met deze specialisatie is heel groot. Niet alleen in de advocatuur of rechterlijke macht, maar ook bij zorginstellingen, verzekeraars, koepelorganisaties, NGO’s en de overheid.

Waarom een Master in Recht van de Gezondheidszorg studeren in Rotterdam?

 • U maakt grondig kennis met een rechtsgebied dat nauw verweven is met vraagstukken van  (volks)gezondheid, economie en ethiek.
 • U wordt grondig voorbereid op een juridische loopbaan in een zeer interessante en dynamische sector of in de wetenschap.
 • De mogelijkheid van stage bij advocatenkantoren, VWS, UNESCO, WHO, NGO’s, koepelorganisaties, Zorginstellingen of zorgverzekeraars.

Carrièremogelijkheden

Deze master leidt op tot allround-juristen: juristen die zich willen toeleggen op  gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Het gaat hierbij niet alleen om de togaberoepen, maar ook om functies in de sector zelf (zorginstellingen, verzekeraars, koepelorganisaties), bij de overheid of  bij non-profitorganisaties. De vraag naar gezondheidsjuristen is groot.

Meer informatie over: carrièremogelijkheid Master in Recht van de Gezondheidszorg

Leerdoelen

De master Recht van de gezondheidszorg is voor de student met belangstelling voor gezondheidsrecht. Je kennis van het vakgebied, je houding en vaardigheden maken je tot een professioneel ingestelde all-round gezondheidsjurist. Wil je aan de slag in de advocatuur, bij zorgaanbieders of verzekeraars, of bij de overheid? Heb je je bachelor Rechtsgeleerdheid, van de EUR of elders? Schrijf je in!

Inhoud van de opleiding

 • Grondslagen van gezondheidsethiek en gezondheidsrecht
 • Encyclopedie wetgeving gezondheidszorg
 • Ordening van de zorg
 • Kwaliteit van gezondheidszorg
 • Organisatie en bestuur van de zorg
 • International health law
 • Keuzevak vrij
 • Afstudeerscriptie, al dan niet gecombineerd met stage


Meer informatie over: inhoud van de opleiding Master in Recht van de Gezondheidszorg

Onderwijsvorm

De gebruikte onderwijsvormen zijn hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de werkgroepen wordt met kleine groepen gewerkt aan de toepassing van de kennis opgedaan tijdens de hoorcolleges.

Meer informatie over: onderwijsvorm Master in Recht van de Gezondheidszorg

Doelgroep

De gezondheidszorg is in Nederland de grootste economische sector. De gezondheidszorg is ook een zeer dynamisch geheel van uiterst complexe rechtsbetrekkingen. Specialistische kennis op het terrein van het gezondheidsrecht is momenteel zeer gezocht, door de advocatuur, door (semi-) overheden en door het bedrijfsleven (zorgaanbieders, zorgverzekeraars). Schrijf je in!

Toelatingseisen

Studenten met een WO-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van binnen en buiten de Erasmus School of Law (ESL) die hun opleiding volledig hebben afgerond zijn toelaatbaar tot de master. Ook wanneer je het schakelprogramma of de premaster Recht van de Gezondheidszorg hebt afgerond bent je toelaatbaar tot deze master. Alleen studenten met een bachelor Gezondheidswetenschappen worden toegelaten tot de premaster Recht van de Gezondheidszorg.

Meer informatie over: toelatingseisen Master in Recht van de Gezondheidszorg

Inschrijven

Heb je je keuze gemaakt en voldoe je aan de toelatingseisen? Meld je dan aan voor deze opleiding via Studielink. Dit kan vanaf oktober voorafgaand aan het jaar dat je wilt starten. Na je aanmelding in Studielink informeert de Erasmus Universiteit je over de verdere procedure.

Meer informatie over: Inschrijven Master in Recht van de Gezondheidszorg