Leiderschap in Organisaties: Mensen als Sleutel tot Uitmuntendheid

Met de toegenomen aandacht voor motivatie, innovatie, sociaal verantwoordelijk organiseren en talentmanagement zijn mensen de sleutelfactor geworden in moderne organisaties. Ontdek het wat, wanneer en hoe van goed leiderschap.

Naam van de minor Leiderschap in Organisaties: Mensen als Sleutel tot Uitmuntendheid
Code MINRSM004
Taal Nederlands
Penvoerende opleiding: Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM); vakgroep Organisatie en Personeel Management
Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor: niet van toepassing
Toegang: Zie toelatingsmatrix

Inhoud

Deze cursus richt zich op hoe organisaties te creëren waarin mensen volledig tot hun recht komen en optimaal kunnen presteren. Uitgangspunt is dat organisaties waarin mensen en groepen op hun best zijn, ook excellente resultaten behalen. De rol van de leidinggevende is daarbij cruciaal. De cursus richt zich op de meest recente ontwikkelingen binnen human resource management en het leiderschapsveld, waarbij academisch gedreven expertise vanuit de bedrijfskunde en organisatiepsychologie gecombineerd wordt met aandacht voor vaardigheden zoals gebruikt door ervaren managers en consultants. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: leiderschap en motivatie, diversiteit management, personeelsmanagement in theorie en praktijk, werken in en met groepen, talent management.

Toelatingseisen

De minor staat alleen open voor niet-RSM studenten van de EUR. RSM studenten kunnen deze minor niet volgen. Er is geen bedrijfskundige voorkennis vereist.


Leerdoelen:

Het centrale doel van het vak is om studenten een overzicht te geven van de centrale vraagstukken rondom het aansturen en leidinggeven aan mensen in organisaties.

Organisatie

De minor bestaat uit drie modules van elk 5 ECTS. De eerste module bestaat voornamelijk uit colleges over organisatiepsychologische literatuur geïllustreerd met cases uit de praktijk. De tweede module richt zich op de voornaamste theorieën over leiderschap in organisaties De derde module heeft een sterk praktisch karakter gericht op  interpersoonlijke en managementvaardigheden.

 

Module 1 =  Motiveren en aansturen van mensen in organisaties  (5 ECTS)

Organisaties nemen veel vormen aan, maar wat ze gemeen hebben is dat ze uit mensen bestaan.  Het eerste doel van dit vak is dan ook om het inzicht in gedrag  van individuen en groepen in organisaties vergroten.  Het tweede doel is om een overzicht te geven van de implicaties van deze vraagstukken voor Human Resource Management.

Onderwijsvorm Module 1:
Deze module bestaat uit hoorcolleges, opdrachten, discussies in de klas, presentaties en zelfstudie.

Literatuur Module 1:
Locke, E.A. (2009). Handbook of Principles of Organizational Behavior, second edition.  West Sussex: Wiley.

Contacturen Module 1:
De module bestaat uit plenaire colleges (2 maal 3 uur per week)

Module 2 = Leiderschap voor prestatie en motivatie  (5 ECTS)

Leidinggeven hebben een sleutelrol als het gaat om het beste uit mensen te halen voor optimale prestatie. Tegelijkertijd kunnen zij ook de bron van demotivatie en conflict zijn. Een goed begrip van hoe leiderschap mensen kan helpen om het beste uit zichzelf te halen en waar het mis kan gaan is essentieel voor optimaal organisatie functioneren. Deze module behandelt theorie, onderzoek en de praktijk van leiderschapseffectiviteit om een beter begrip te krijgen van het leiderschapsproces.

Onderwijsvorm Module2:
De module bestaat uit hoorcolleges, opdrachten, discussies in de klas,  zelfstudie en presentaties.

Literatuur Module 2:
Wordt nader bekend gemaakt.

Contacturen Module 2:
De module bestaat uit colleges (2 maal 3 uur per week)

Module 3 = Interpersoonlijke vaardigheden in management  (5 ECTS)

Bij het motiveren en aansturen van mensen in organisaties zijn praktische vaardigheden van essentieel belang. In deze module worden vaardigheden geoefend van belang voor onder andere het coachen van individuele medewerkers, het aansturen van teams, het houden prestatiemanagement-gesprekken en slecht-nieuws gesprekken, omgaan met conflict, onderhandelen.

Onderwijsvorm Module 3:
De module bestaat uit werkcolleges, opdrachten, discussies in de klas, en zelfstudie.

Literatuur Module 3:
Wordt nader bekend gemaakt

Contacturen Module 3:
De module bestaat uit werkcolleges (2 maal 3 uur per week)

 

Communicatie

Blackboard zal gebruikt worden om te communiceren met studenten.

Maximum aantal deelnemers: niet van toepassing
Minimum aantal deelnemers: 10

 

Toetsing

Elke module zal apart worden geëxamineerd.

  • Module 1: opdrachten, schriftelijke tentamen met meerkeuze en open vragen.
  • Module 2: opdrachten, presentatie, schriftelijke tentamen met meerkeuze en open vragen. 
  • Module 3: opdrachten, deelname aan de opdrachten, schriftelijke verslaglegging van het geleerde.

Het eindcijfer is het gemiddelde cijfer over de drie modules. Voor een afzonderlijke module moet minimaal een 5,0 worden gehaald. Voor studenten die een module onvoldoende hebben afgesloten zal een hertentamen mogelijkheid worden geboden.

 

Feedback

Na afloop kunnen studenten individuele inzage in hun tentamen vragen.

 


Contactinformatie

Contactpersoon:

Dr. Dirk van Dierendonck
DvanDierendonck@remove-this.rsm.nl
Tel.: (010) 408 1979
Kamer: T08-07


Facultaire website:

Minorwebsite RSM


Bookmark and Share