Positieve resultaten ‘Nominaal is normaal’

Uitbreiding onderwijssysteem op Erasmus Universiteit Rotterdam

De invoering van een nieuw onderwijssysteem op de Erasmus Universiteit Rotterdam om studenten op tijd af te laten studeren levert positieve resultaten op. Naar alle verwachting leidt de nieuwe regeling bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen tot meer studenten die in een keer hun eerste jaar halen. Dat komt naar voren uit een tussentijds onderzoek bij deze faculteit. Het College van Bestuur wil de regeling nu bij meerdere opleidingen gaan invoeren.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werkt al enkele jaren aan maatregelen om studenten binnen de gestelde tijd ('nominaal') af te laten studeren, om onder meer langstudeerboetes te voorkomen. De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) biedt dit collegejaar als eerste faculteit het totaalpakket ‘Nominaal is normaal’ aan. De combinatie van activerend onderwijs onder begeleiding van tutoren, minder herkansingen en meer compensatiemogelijkheden moet leiden tot een betere doorstroom van studenten. Studenten dienen nu hun eerste jaar in een keer met voldoende resultaat te halen, zodat ze het tweede jaar zonder vertraging kunnen beginnen.

Positieve resultaten

Voorheen moesten studenten tijdens het eerste jaar minstens 40 van de in totaal 60 studiepunten behalen en hadden ze twee jaar de tijd om het eerste jaar volledig af te ronden. Met ‘Nominaal is normaal’ moeten eerstejaarsstudenten van de FSW-opleidingen het eerste jaar in één jaar afronden.

Onderzoeksinstituut Risbo BV en de faculteit onderzochten de stand van zaken na drie blokken onderwijs, op basis waarvan een goede indicatie te geven is van het rendement aan het eind van het jaar. De onderzoekers vergeleken het aantal studenten dat eerder na twee jaar hun eerste jaar had afgerond, met het aantal studenten dat nu binnen een jaar aan de nieuwe norm lijkt te gaan voldoen.

Het tussentijdse onderzoek levert positieve resultaten op. Bij Sociologie lijkt de kans groot dat meer studenten hun eerste jaar in een keer halen dan tot op heden na twee jaar. Bij Bestuurskunde en Psychologie is dat ook een reële mogelijkheid en ook bij de nieuwe opleiding Pedagogische Wetenschappen ligt een groot deel  van de studenten op koers om dit jaar alle studiepunten te halen.

Het aantal nieuwe eerstejaars studenten bij FSW daalde wel, maar landelijk is er ook een dalende trend te zien bij vergelijkbare opleidingen. Nieuwe studenten geven verder aan dat de invoering van het nieuwe onderwijssysteem niet van invloed is geweest op hun studiekeuze. Het is niet duidelijk of het starten van een nieuwe opleiding (Pedagogische Wetenschappen) van invloed is geweest op de instroom bij de andere FSW-opleidingen.

Bredere invoering

Op basis van deze uitkomsten heeft het College van Bestuur van de EUR nu het voornemen om het nieuwe onderwijssysteem breder in te voeren. In overleg met de decanen en de Universiteitsraad wordt deze maand besloten bij welke opleidingen  ‘Nominaal is normaal’ komend collegejaar (2012-2013) wordt geïntroduceerd. Zorgvuldige invoering en voorbereiding zijn van groot belang.

Prof.dr. Henk van der der Molen, decaan van FSW, is blij met de uitkomsten van het onderzoek: "Wij willen studenten helpen om op tijd af te studeren. Deze studie wijst op het effect dat wij beoogd hadden, namelijk dat meer studenten hun eerste jaar in een keer halen. Zij beginnen zonder openstaande vakken uit het eerste jaar aan het vervolg van hun studie."

Nadere informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, Jacco Neleman (010 408 1216) of Marjolein Kooistra (010 408 2135) of press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 06 maart 2012