Home   Nieuws   Detail

Promotie A.R. Houweling

Titel proefschrift
Op borgsom vrij


Promotoren:
Prof.mr. P.A.M. Mevis
Prof.mr. C.J. Loonstra


Datum
20 maart 2009 13:30


Locatie:
Woudestein, senaatszaal A-gebouw


Faculteit
Erasmus School of Law (ESL)

Europa dwingt tot vaker toepassen van de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht

Oer-Hollands fenomeen van borgsom wordt zelden tot nooit toegepast

De borgsom leidt in Nederland een slapend bestaan, maar dat kan anders. Dit stelt Ruben Houweling in zijn proefschrift Op borgsom vrij. Het stuit bij velen op verbazing dat in het Nederlandse strafprocesrecht ook een wet bestaat over de toepassing van de borgsom. Zelfs binnen het rechterlijke veld is de mogelijkheid tot de betaling van een geldsom voor schorsing van de voorlopige hechtenis van een verdachte vaak onbekend. Houweling promoveert vrijdag 20 maart 2009 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Complexe regeling
Uit het onderzoek van Houweling blijkt dat de borgsom in het strafprocesrecht een 'oer-Hollands' fenomeen is. Vanuit rechtshistorisch oogpunt heeft de borgsom dan ook zeker bestaansrecht. Toch wordt de borgsom, omdat het een complex systeem is, maar zelden gebruikt. Met duidelijke richtlijnen zal de rechterlijke macht eerder geneigd zijn de borgsom toe te passen, aldus Houweling. Nu blijken betrokken procespartijen vaak in een impasse verkeren. Het OM vordert geen borgsom en de verdachte verzoekt er niet om, omdat de rechter hem toch nooit oplegt. De rechters willen de borgsom alleen opleggen, als het OM deze vordert of de verdachte erom verzoekt. Het OM en de verdachte doen er dan ook goed aan in de toekomst stelselmatig(er) een borgsom te vorderen respectievelijk te verzoeken, aldus Houweling. 

Klassenjustitie
Een algemeen bezwaar tegen toepassing van de borgsom is het gevaar van klassenjustitie. Voor verdachten met meer financiële middelen is de borgsom gemakkelijker te betalen dan voor minder bedeelden. Dit werkt rechtsongelijkheid in de hand. Houweling stelt dat dit probleem kan worden opgelost door een systeem van borgsom naar draagkracht te introduceren. Hij toont aan dat ook kleine bedragen een positief effect hebben op het waarborgen van de verschijning van verdachte ter zitting. Hij besteedt daarbij tevens aandacht aan buitenlandse rechtssystemen waarin de borgsom wel een prominente rol speelt.

Europa
Vanuit Europese context, onder andere de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, blijkt dat de huidige Nederlandse praktijk van voorarrest in strijd is met belangrijke Europese verdragen. Europa dwingt Nederland tot het vaker benutten van alternatieven voor voorarrest. Houweling doet een aantal voorstellen voor concrete wetsontwerpen om deze alternatieven voor voorarrest te bevorderen; de borgsom in het bijzonder.

Nadere informatie:

Uitsluitend voor de redactie:
Persvoorlichting, Sandra van Beek, tel (010) 408 1216
e-mail: press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 10 maart 2009

Bookmark and Share