Home   Nieuws   Detail

Oratie Dr. J. Edelenbos

Titel oratie
'Water als spanningsvolle verbinding'


Leerstoel:
Bijzonder hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder water governance vanwege de ver. Trustfonds EUR

Datum
15 januari 2010 16:00


Locatie:
Woudestein, aula


Faculteit
Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)

Integraal waterbeheer vraagt om beweeglijk bestuur

Spanning noodzakelijk bij Deltamanagement

Als het over water en klimaat gaat, wordt tegenwoordig al snel gesproken van een urgente situatie die volgens velen om kordate bestuurlijk actie vraagt. De klimaattop in Kopenhagen is daar een goed voorbeeld van. Dat klinkt logisch, maar nadeel hiervan is dat bestuurlijke acties teveel in het teken komen te staan van water of klimaat alleen, en dreigen los te zingen van andere relevante maatschappelijke waarden en belangen. Dit stelt prof.dr. J. Edelenbos in zijn inaugurele rede 'Water als spanningsvolle verbinding’, die hij op vrijdag 15 januari 2010 uitspreekt als hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder water governance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een waterveilig Nederland, Europa of zelfs klimaatrobuuste wereld is geen zaak voor klimaat- en waterdeskundigen alleen. Het gaat iedereen aan: boeren, burgers en buitenlui. Het gaat met andere woorden om water governance; het gaat om een effectieve en legitieme aanpak van water- en klimaatvraagstukken in een groter geheel.

Watervraagstukken overstijgen domeinen (zoals landbouw of recreatie) en schalen (zoals gemeente- en provinciegrenzen). Urgentie mag nooit een reden zijn om de samenhang in een vraagstuk even buiten beschouwing te laten; het mag geen excuus zijn om enkel te specialiseren. Specialisatie en verdieping leiden vaak tot fragmentatie welke dikwijls ten koste gaat van verbreden, ontmoeten en delen.

Samenhang komt pas in beeld als waterbestuur in staat is verbindingen te leggen. Echter, verbindingen roepen tegelijkertijd spanningen op, die bestuurders meestal angstvallig uit de weg willen gaan. Water wordt een spanningsvolle verbinding, zoals in Zeeland bij Kierbesluit Haringvlietsluizen of bij verdieping van de Westerschelde waar het gaat om creatie van natte natuur.

Maar alleen in spanningsvolle situaties worden innovatieve, legitieme en effectieve oplossingen gevonden. Het is dus zaak voor bestuurders de spanning op te zoeken; het gaat daarbij niet om het vergroten van de weerbaarheid, maar van de wenkbaarheid.

Verbindingen kunnen moeilijk vanuit één bestuurlijk bovengesteld punt gedirigeerd worden. Zelfs niet door een sterke Deltacommissaris. Verbindingen ontstaan vaak vanzelf en van onderaf. Dat vraagt om een beweeglijk bestuur, om elastisch besturen. Het vraagt om een bestuur dat enerzijds zelf maatschappelijke processen in beweging zet, door daar stimulerende condities voor te scheppen. Anderzijds vraagt het om een bestuur dat in staat is mee te bewegen met maatschappelijke initiatieven en processen van zelforganisatie uit een gebied. Beweeglijk waterbestuur neemt verschillende verschijningen aan, dat zich vormt naar wat zich aan krachten afspelen in markt en samenleving. Een beweeglijk bestuur zoekt constant naar tijdelijke en lokale processen, en probeert hiermee functionele en legitieme verbindingen aan te gaan.

Persoonlijke pagina prof.dr. Edelenbos

Nadere informatie:

Marjolein Kooistra, Mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen, tel. (010) 408 2135
e-mail: kooistra@remove-this.fsw.eur.nl


Publicatiedatum: 05 januari 2010

Bookmark and Share