Home   Nieuws   Detail

Oratie Mr.dr. B.F. Assink

Titel oratie
'De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëren en reguleren van ondernemerschap'


Leerstoel:
Ondernemingsrecht

Datum
21 januari 2010 11:00


Locatie:
Woudestein, aula


Faculteit
Erasmus School of Law (ESL)

Ondernemingsrecht moet transparant en voorspelbaar

Rechters dienen ondernemingsrecht gestructureerd vorm te geven

Voor ondernemers is het belangrijk dat het ondernemingsrecht helder en transparant is. Rechters hebben hierin een belangrijke taak: niet zozeer de wetgever, maar zíj moeten vooral het voor de dagelijkse praktijk relevante ondernemingsrecht gestructureerder gaan vormgeven. Dit stelt prof.mr. Bastiaan F. Assink in zijn oratie 'De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëren en reguleren van ondernemerschap', waarmee hij op donderdag 21 januari 2010 zijn leerstoel Ondernemingsrecht aanvaardt in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

In zijn rede slaat Assink de brug tussen ondernemerschap en ondernemingsrecht.
Assink ziet ondernemerschap als een complexe zaak. De ondernemer moet via innovatieve activiteiten waarde zien te creëren, maar tegelijkertijd tussen vele regels en wetten manoeuvreren in een globaliserende wereld die steeds meer vergt, waarbij bovendien de foutentolerantie van de buitenwacht sterk afneemt.

Intussen wordt het ondernemingsrecht in toenemende mate onvoorspelbaar, omdat rechtsvragen steeds vaker aan de hand van de wisselende omstandigheden van het geval beantwoord dienen te worden door de rechter, waarbij deze zich bij voorkeur beperkt tot een zaaksgebonden beslissing.

Het ondernemingsrecht is volgens Assink te vergelijken met een Januskop, omdat het twee gezichten heeft. Aan de ene kant facilieert het ondernemingsrecht dat ondernemers economische bedrijvigheid kunnen ontplooien om waardevermeerdering te creëren. Aan de andere kant tracht het ondernemingsrecht het gedrag van betrokkenen te reguleren en waardevernietiging tegen te gaan.
Ondernemingsrecht kan niet zorgen voor succesvol ondernemingsbeleid – dat is des ondernemers – of een ‘betere’ wereld. Het kan wel zoveel mogelijk rekening houden met de complexiteit van ondernemerschap, door te bevorderen dat de Januskop daaraan zo min mogelijk bijdraagt. Hier valt een verbeterslag te maken.

Assink bepleit in zijn oratie als oplossingsrichting dat de rechter de complexiteit van het ondernemingsrecht actief tegengaat, door de eisen die het recht stelt aan de ondernemer gestructureerder uit te lichten, waardoor die eisen transparanter en voorspelbaarder worden. Hij onderbouwt zijn pleidooi met een voorstel tot vastere invulling van notoire grijze gebieden, waaronder het richtsnoer voor de ondernemer (het ‘belang van de vennootschap’) en de gevarenzone van bestuurdersaansprakelijkheid.

Over prof.mr. Bastiaan Assink
Assink richt zich aan de EUR, naast het onderwijs, op onderzoek naar gedragsnormering van actoren binnen vennootschap en onderneming. Hij promoveerde in 2007 cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een werkmethode voor een evenwichtige beoordeling door de rechter (waaronder de Ondernemingskamer) van het gedrag van ondernemende bestuurders.

Assink is verbonden aan het Instituut voor Ondernemingsrecht, een wetenschappelijk studiecentrum op het gebied van het vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam en van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voor een dag per week als advocaat verbonden aan NautaDutilh in Amsterdam in de sectie corporate litigation, met een focus op de cassatiepraktijk.

Nadere informatie:

Persvoorlichting EUR, Sandra van Beek & René Quist, tel. (010) 408 1216,
e-mail: press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 19 januari 2010

Bookmark and Share