Home   Nieuws   Detail

Oratie Prof.dr. L.C.P.M. Meijs

Titel oratie
"Reinventing Strategic Philanthropy: the sustainable organization of voluntary action for impact."


Leerstoel:
Bijz. hoogl. met de leerst. Business Administration with particular ref. to Strategic Philanthropy

Datum
19 februari 2010 16:00


Locatie:
Woudestein, aula


Faculteit
Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Samenwerking met bedrijfsleven essentieel voor effectiviteit filantropie

Oratie eerste hoogleraar Erasmus Centre of Strategic Philantropy

Samenwerking van filantropische organisaties, zeker ook met het bedrijfsleven, is essentieel voor het realiseren van duurzame invloed van hun investeringen. Dit stelt prof.dr. Lucas Meijs in zijn oratie 'Reinventing Strategic Philanthropy: the sustainable organisation of voluntary action for impact' waarmee hij op vrijdag 19 februari 2010 het ambt aanvaardt van bijzonder hoogleraar Business Administration with particular ref. to Strategic Philanthropy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Meijs presenteert onder meer een onderzoeksagenda en de drie strategische uitdagingen waar filantropische organisaties voor staan. De leerstoel is mogelijk vanwege het Erasmus Centre of Stratregic Philantropy.

Strategische filantropie betekent dat filantropische organisaties van begin tot eind bewust bezig zijn met hun doelstellingen en het effect dat ze willen bereiken. Als doelstelling hebben ze zowel het verduurzamen van filantropische betrokkenheid als de zorgvuldige selectie en uitvoering van programma’s, en als verbindingsstuk tussen deze twee doelstellingen is er het optimaal laten functioneren van management en bestuur. Organisatie, verantwoording en effectiviteit zijn hierbij aandachtspunten voor management en bestuur, en voor de filantropische sector als geheel.

Voor de eerste strategische uitdaging hanteert Meijs de metafoor van filantropische betrokkenheid als een natuurlijke hulpbron. De acht design principes van Ostrom (1990) voor het management van ‘Common Pool Resources’ past prof.dr. Lucas Meijs hierop toe. De centrale vraag luidt: “Wat moet er gedaan worden om er zeker van te zijn dat ook toekomstige generaties nog doneren en vrijwilligerswerk doen?” Bij de tweede uitdaging staat de resultaten-keten (van input, output en resultaat naar impact) centraal voor wat betreft programma selectie en management. In de derde uitdaging worden management en bestuur geplaatst in het perspectief van de ‘resource exchange partnerships’. Hoe kunnen organisaties samenwerken? Samenwerking, zeker ook met het bedrijfsleven, is volgens Meijs essentieel voor het realiseren van duurzame maatschappelijke impact.

Meijs is de eerste hoogleraar die verbonden is aan het Erasmus Centre for Strategic Philantropy (ECSP) dat vorig jaar is opgericht door RSM, de Erasmus School of Economics en stichting Adessium. Het centrum heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek in de filantropische sector te faciliteren en bevorderen.

Nadere informatie:

Mrianne Schouten, RSM, Erasmus University, tel. (010) 408 2877.
e-mail: mschouten@remove-this.rsm.nl


Publicatiedatum: 09 februari 2010

Bookmark and Share