Home   Nieuws   Voor journalisten   Persberichten archief   Archief persberichten 2006   Persberichten maart 2006   Prof. Walter Sparn bij Erasmus Center for Early Modern Studies

Prof. Walter Sparn bij Erasmus Center for Early Modern Studies

Op donderdag 16 maart 2006 spreekt prof.dr. Walter Sparn (Erlangen) in het kader van het Research Seminar van het Erasmus Center for Early Modern Studies over Theories of the Soul in the Late-Seventeenth and the Eighteenth Century.

Centraal in deze lezing staan de dilemma’s veroorzaakt door de moderne, dat wil zeggen niet-scholastieke en niet-hermetische filosofieën sinds Descartes. Sparn zal laten zien hoe de eclectische (later: populaire) wijsbegeerte en het systematische type verlichtingsfilosofie en -theologie deze dilemma’s proberen op te lossen. Maar het algemene falen na ca. 1750 om te komen tot een metafysisch concept van de ziel leidt tot de noodzaak om de huidige menselijke en ontologische belangstelling voor zo’n concept te formuleren in termen van empirische psychologie enerzijds en anderzijds beeldspraak.

Walter Sparn is sinds 1994 hoogleraar in de systematische theologie aan de Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Zijn belangstelling geldt de wetenschaps-, cultuur- vroomheidsgeschiedenis van de late Reformatie, de Barok en de Verlichting. Ook richt hij zijn aandacht op het vakgebied van de godsdienstpsychologie. Momenteel werkt hij aan twee belangrijke publicaties: een geschiedenis van de wijsbegeerte aan lutheraanse universiteiten in de zeventiende eeuw, en een studie naar de transformatie van het begrip “ziel” in de Verlichting (als onderdeel van de Cambridge History of Philosophy).

Noot voor de redactie:
Lezing prof.dr. W. Sparn, donderdag 16 maart, 15.00–17.00 uur
Plaats: Woudestein, L-Gebouw, Desideriuszaal (5e verdieping)
Info: tel. (010) 281 6188
e-mail: info@remove-this.erasmus.org
zie www.erasmus.org


Voldoen aan spelregels is taak bankbestuur

Sancties moeten niet alleen vanuit overheid komen

Grote kansen medische voedingsmarkt

Voeding die helpt bij bestrijden ziektes

Marius van Dijke benoemd tot hoogleraar Behavioural Ethics

Onderzoek over gedragsethiek en integer leiderschap

Filosofisch debat scholieren

Jury wijst winnaars aan

Versterken internationale impact en relevantie

Nieuw strategisch plan Erasmus Universiteit Rotterdam