Oratie mr.dr. T. Cohen Jehoram

Titel oratie:

‘De verhouding tussen het nationale en het Gemeenschapsmerkenrecht; tussen droom en daad’

Leerstoel:

met de leeropdracht Intellectueel eigendomsrecht

Datum:

13 januari 2011 16:00

Locatie:

Woudestein, senaatszaal A-gebouw

Faculteit:

Erasmus School of Law (ESL)

Uniform merkenrecht binnen EU problematisch

Over de voetangels en klemmen van het Gemeenschapsmerk

Via Gemeenschapsmerkenrecht kan één enkele merkinschrijving het gehele gebied van de Europese Unie bestrijken. In zijn oratie De verhouding tussen het nationale en het Gemeenschapsmerkenrecht; tussen droom en daad gaat prof.mr. Tobias Cohen Jehoram uitgebreid in op de fricties en problemen die dat oplevert. Hij aanvaardt met zijn rede op 13 januari het ambt van hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als onderdeel van de eenwording van de Europese markt is er in 1994 een Gemeenschapsmerk in het leven geroepen; één enkele merkinschrijving die het gehele gebied van de Europese Unie bestrijkt, op dit moment 27 landen. Dat is een praktisch instrument en garandeert een uniform recht in de Gemeenschap. Het systeem is echter gecreëerd naast en bovenop de nationale merkenrechtelijke systemen.

Tijdens zijn oratie gaat Cohen Jehoram in op diverse kwesties. Moet een merkenrechtelijk monopolie zich wel tot 27 landen uitstrekken als het merk maar in 1 lid-staat wordt gebruikt?

Komt een Gemeenschapsmerk overal de ruimere bescherming voor bekende merken toe als het merk maar bekend is in een klein deel van de Unie? Hoe moet een rechter omgaan met verbod op inbreuk op de Gemeenschapsmerkrechten als de feitelijke situatie in lid-staten verschilt, bijvoorbeeld omdat er in dit gebied 23 officiële talen en 43 minderheidstalen gesproken worden. Hoe uniform is het Gemeenschapsmerkrecht als daarop 27 verschillende vermogensrechtelijke regimes op van toepassing zijn?

Cohen Jehoram promoveerde in 2009 op het proefschrift Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, dat de basis vormde voor het handboek Industriële Eigendom deel 2, Merkenrecht (Kluwer 2008). Dit voorjaar verschijnt het Engelstalige boek European Trademark Law (Kluwer Law International 2010), waarvan hij eerste auteur is. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften, meestal over merkenrechtelijke onderwerpen. In het onderzoek en onderwijs zal dan ook bijzondere nadruk op het merkenrecht komen te liggen.

Cohen Jehoram blijft voor 4 dagen per week als advocaat (partner) verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam in de sectie IP/ICT. In zijn praktijk ligt de nadruk op het merken-, modellen- en auteursrecht (deels in de cassatiepraktijk).

Nadere informatie

Persvoorlichting EUR, Sandra van Beek & René Quist, tel. (010) 408 1216,
e-mail: press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 04 januari 2011