Home   Nieuws   Nieuwsbrief   EURnieuws 2011   EUR nieuws 7   Detail nieuwsbrief

Aandeelhouders van weinig of geen invloed op mission statement bedrijven

Ondernemingen vragen aandeelhouders en klanten niet vaak om ideeën

Aandeelhouders hebben nauwelijks invloed op het mission statement van bedrijven, waarin ondernemingen kenbaar maken waar zij maatschappelijk voor staan en wat zij willen bereiken. Uit onderzoek van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en KPMG onder de tweehonderd grootste bedrijven ter wereld blijkt dat van de bedrijven die over een mission statement beschikken aandeelhouders en investeerders slechts in 13% van de gevallen een rol spelen bij de totstandkoming.

Van de onderzochte ondernemingen heeft bijna de helft haar missie op papier gezet. De bedrijven die een mission statement kennen, doen dat vooral om hun ambities kenbaar te maken, duidelijk te maken welke producten en diensten ze verlenen en om werknemers te motiveren. De bedrijven blijken hun ‘credo’ regelmatig aan te passen. Van de onderzochte bedrijven heeft bijna 40% haar mission statement het afgelopen jaar herzien en acht op de tien bedrijven heeft haar missie de afgelopen vijf jaar aangepast. Vooral wijzigingen in de doelstellingen en strategie van de onderneming vormen aanleiding om het mission statement aan te passen. Daarnaast heeft bijna 20% van de bedrijven haar missie als gevolg van de financiële crisis aangepast. Eén op de drie bedrijven evalueert het mission statement op regelmatige basis.

“Gezien het belang van een missiestatement als basis voor de strategie en cultuur van een onderneming is het bijzonder dat de helft van de ondernemingen geen missiestatement heeft”, constateert Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek aan RSM en partner bij KPMG Integrity. Kaptein: “Juist nu de doelen en drijfveren van veel bedrijven de laatste jaren onder vuur hebben gelegen, is het zaak dat bedrijven zonder missie statement zich afvragen of zij wel zonder kunnen en dat bedrijven met een missie statement dit kritisch tegen het licht houden. Verder valt op dat bedrijven zeer wisselend hun missiestatement ontwikkelen en invoeren. In de helft van de ondernemingen doet de top het alleen, in de andere helft van de ondernemingen wordt het middenmanagement en de werkvloer erbij betrokken. In weinig gevallen worden klanten en aandeelhouders gevraagd naar hun ideeën. Door aandeelhouders meer te betrekken wordt een beroep gedaan op hun verantwoordelijkheid als eigenaren van de onderneming om de missie te steunen, een missie die vaak verder gaat dan het louter dienen van de aandeelhouder. Want slechts 6% van de missies beschrijft de aandeelhouder als enige ultieme doelgroep van de onderneming.”

Uit het onderzoek van RSM en KPMG blijkt voorts dat ruim de helft van de ondernemingen aangeeft haar missie statement actief te communiceren. De bedrijven doen dit onder meer via hun website, het jaarverslag en toespraken van het management. In minder dan 20% van de bedrijven wordt het missiestatement gecommuniceerd via de gedragscode, het functioneringsgesprek en trainingprogramma’s. Kaptein: “De communicatie van missiestatements is dan ook duidelijk voor verbetering vatbaar. Een missie levert pas resultaat op als deze gedragen wordt door iedereen in de organisatie en medewerkers betrokken worden bij de samenstelling van het ‘bedrijfscredo’. Iedere werknemer zou het mission statement eigenlijk paraat moet hebben. Immers, als een helder gemeenschappelijk doel ontbreekt, kan het met de onderneming alle kanten op gaan. Door de bedrijfsmissie goed en helder te communiceren worden niet alleen de medewerkers enthousiaster, maar krijgen stakeholders, zoals klanten, leveranciers en aandeelhouders, meer vertrouwen in de onderneming.”

Nadere informatie:

Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager RSM,
tel: (010) 408 2877, e-mail: mschouten@remove-this.rsm.nl.


Publicatiedatum: 14 februari 2011