De raadsman aanwezig bij het politieverhoor, een goede zaak?

Het seminar ‘Raadsman bij politieverhoor‘'Raadsman bij politieverhoor – over recht op bijstand, waarheidsvinding en effectiviteit van opsporingsonderzoek' op 24 februari 2011 staat in het teken van de recente ontwikkelingen rondom de rechtsbijstand van verdachten tijdens politieverhoren. Welke belangrijke lessen voor de toekomst kunnen op basis van de empirische bevindingen van het onderzoek en de voortschrijdende uitspraken van het EHRM worden geleerd?

De toelating van de raadsman tot de eerste politiële verdachtenverhoren is sinds jaar en dag een zwaar beladen onderwerp. Voorstanders menen dat voorafgaande consultatie en aanwezigheid van de raadsman de kwaliteit van het verhoor verbetert terwijl tegenstanders vrezen voor de waarheidsvinding wanneer de advocaat tot het verhoor wordt toegelaten.


De bevindingen van het onderzoek naar het tweejarige experiment ‘Advocaat bij het eerste politieverhoor’ ondersteunen deels de standpunten van zowel de voorstanders als tegenstanders. Daarbij is uit de ‘Salduz-rechtspraak’ een nieuwe situatie voortgekomen, waarin iedere verdachte recht heeft op voorafgaande consultatie en in sommige gevallen de raadsman tot het verhoor wordt toegelaten.
 
Onderzoekers van de Erasmus School of Law en de Vrije Universiteit volgden twee jaar lang het experiment waarbij verdachten van moord of doodslag hun advocaat mogen ontmoeten vóór het eerste verhoor én de raadsman aanwezigheid was tíjdens het verhoor. Hun conclusie: consultatie vooraf en aanwezigheid bij het verhoor zijn niet los van elkaar te zien.

Voor het programma zie: www.frg.eur.nl/seminar_raadsman_bij_politieverhoor/

Nadere informatie

www.frg.eur.nl/seminar_raadsman_bij_politieverhoor/


Publicatiedatum: 15 februari 2011