Oratie prof.dr. J.J.P. Jansen

Titel oratie:

‘Corporate Entrepreneurship: Sensing and Seizing Opportunities for a Prosperous Research Agenda’

Leerstoel:

Business Administration, with particular reference to Corporate Entrepreneurship

Datum:

14 april 2011 16:00

Locatie:

Woudestein, senaatszaal A-gebouw

Faculteit:

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Creativiteit nodig voor meer zakelijk succes

Intern ondernemerschap biedt kansen

Nederlandse organisaties spannen zich teveel in voor het verbeteren van bestaande processen, producten en diensten, terwijl er met een creatieve, ondernemende geest veel grotere zakelijke successen te behalen zijn. Dit stelt prof.dr. Jansen in zijn oratie ‘Ondernemerschap binnen bedrijven: Het aanvoelen en aangrijpen van kansen voor een winstgevende researchagenda’ die hij uitspreekt op donderdag 14 april 2011. Jansen aanvaardt met zijn oratie het ambt van hoogleraar Corporate Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volgens Jansen richt op dit moment 85% van de Nederlandse organisaties zich op verbetering van bestaande producten, diensten en processen, terwijl alleen creatieve en ondernemende ‘out-of-the-box’ ideeën en initiatieven organisaties écht vooruit kunnen sturen. In zijn oratie identificeert Jansen opkomende kansen om onderzoek naar strategisch ondernemerschap en ondernemerschap binnen bedrijven verder te ontwikkelen.

Jansen stelt dat ondernemerschap binnen bedrijven, het proces waarmee bedrijven streven naar diversificatie door middel van interne ontwikkeling, steeds belangrijker wordt voor het internationale concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven. Jansen: ‘Als je kijkt naar wat er in China gaande is, lijkt daar de organisatorische context voor ondernemerschap binnen bedrijven veel gunstiger. In China wordt dus voortdurend geïnnoveerd. Daardoor merken Nederlandse organisaties dat Chinese bedrijven steeds meer concurrentievermogen hebben. We hebben uiteraard een aantal zeer goede voorbeelden van ondernemingen die zichzelf steeds vernieuwen, maar we hebben er daar veel meer van nodig!”

In zijn oratie beschrijft Jansen belangrijke organisatorische eigenschappen en managementkarakteristieken van succesvolle organisaties. Daarnaast zal hij in gaan op het wetenschappelijke deel van ondernemerschap, waarin hij stelt dat de integratie van theorie en research in strategisch management en ondernemerschap zich meer kan richten op de rol van het middenkader en zelfsturende teams. Dit kan volgens hem leiden tot waardevolle nieuwe onderzoeksrichtingen.

ERIM
Prof.dr. Justin Jansen is verbonden aan het Erasmus Research Institute of Management (ERIM). ERIM is de onderzoeksschool op het gebied van management van de Erasmus University in Rotterdam. De oprichters van ERIM zijn de RSM Erasmus University en de Erasmus School of Economics (ESE). ERIM organiseert het doctoraal programma van de Erasmus in Business and Management voor het opleiden van jonge, veelbelovende wetenschappers. Meer dan 300 onderzoekers zijn verbonden aan ERIM. www.erim.nl.

Nadere informatie

Marianne Schouten, Media and Public Relations Manager RSM,
tel: (010) 408 0877, e-mail: mschouten@remove-this.rsm.nl


Publicatiedatum: 05 april 2011