Kees van Paridon nieuwe Chief Science Officer Rotterdam

Kees van Paridon, hoogleraar Economie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) afdeling Bestuurskunde heeft op maandag 5 september zijn plannen en ambities als nieuwe Chief Science Officer van de gemeente Rotterdam toegelicht. Als Chief Science Officer (CSO) zal Van Paridon verbindingen gaan leggen tussen het gemeentelijke beleid, wetenschap en onderwijs. Van Paridon volgt Marianne Donker op, die in maart directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geworden is.

Voor Kees van Paridon is de link tussen wetenschap en onderwijs, samenleving en bedrijfsleven vanzelfsprekend. Zo is hij al betrokken bij Clean Tech Delta, een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid in the Rotterdam-Delft regio. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor diverse opleidingstrajecten vanuit de EUR voor de gemeente Rotterdam op het gebied van overheidsfinanciën. Als lid van de regiegroep Europa van de EUR werkt hij regelmatig samen met de gemeente Rotterdam en de regio Rotterdam-Rijnmond voor projecten vanuit de Europese Commissie.
Van Paridon is enthousiast: "Mijn inzet richt zich ondermeer op het versterken van het kennisniveau van de gemeente en haar diensten. Kennis die bij universiteiten en hogescholen aanwezig is, maar nu vaak nog niet gebruikt wordt. Andersom hebben die kennisinstellingen behoefte aan stageplaatsen, aan onderzoeksmateriaal en data. Daar kan de gemeente goed op inspelen. Ook is het versterken van de band tussen gemeente, kennisinstellingen en bedrijven een belangrijke taak. Die triple-helix benadering is belangrijk voor een sterke regionale economie."

Wethouder Korrie Louwes (arbeidsmarkt, hoger onderwijs, innovatie en participatie) is verheugd met de aanstelling van Kees van Paridon: Dit is een fantastisch resultaat van de samenwerking tussen de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam. Met zijn kennis en netwerk is de gemeente Rotterdam nog beter in staat de lastige vraagstukken van deze stad aan te pakken. Daarnaast gaat hij een sterke verbindende rol spelen tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijs.

Kees van Paridon studeerde ruimtelijke economie en promoveerde in 1987 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft bij het Centraal Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gewerkt. Sinds 1999 is hij hoogleraar economie bij Bestuurskunde. Van Paridon blijft verbonden als hoogleraar/voorzitter aan de afdeling Bestuurskunde van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Nadere informatie

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Maarten Molenbeek, woordvoerder wethouder Korrie Louwes,
tel. 06 2266 1917 of e-mail: m.molenbeek@remove-this.bsd.rotterdam.nl


Publicatiedatum: 05 september 2011