Oratie mr. M.W. Scheltema

Titel oratie:

‘Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar?’

Leerstoel:

Enforcement Issues in Private Law

Datum:

17 februari 2012 16:00

Locatie:

Woudestein, aula

Faculteit:

Erasmus School of Law (ESL)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen-initiatieven beter meetbaar maken

Oratie prof.mr. Scheltema

In internationaal verband worden de regels voor burgers en ondernemingen beheerst door een smeltkroes van overheidsregulering en door private partijen opgestelde regels. Deze private regulering wordt steeds belangrijker en kent bovendien vele verschillende verschijningsvormen. Het is hoog tijd om te bezien of deze vorm van regulering effectief is (of effectiever dan overheidsregulering), aldus prof.mr M.W. Scheltema in zijn oratie Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? Hij aanvaardt hiermee op vrijdag 17 februari 2012 het ambt van hoogleraar Enforcement issues in private law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De effectiviteit van de regulering onderzoeken is nuttig voor bedrijven die overwegen om deel te nemen aan private reguleringsintiatieven (er kan daarvoor, anders dan veelal voor overheidsregels geldt, worden gekozen) en ook voor instanties die zich bezig houden met het ontwikkelen van bruikbare private regulering. Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is inmiddels een wildgroei ontstaan van private regulering. Het onderzoeken van effectiviteit is hard nodig: voor het ontwerpen van overheidsregulering bestaat immers al eeuwenoude ervaring, die bij private regulering ontbreekt. Daarnaast kan ook voor overheden nuttig zijn om te bezien of op een bepaald terrein overheidsingrijpen noodzakelijk is. Als er private regulering bestaat die voldoet aan de doelstellingen van de overheid, ligt ingrijpen minder voor de hand.

Het meten van effectiviteit van private regulering is niet gemakkelijk en vereist een empirische benadering aan de hand van inzichten uit de economie, sociologie en psychologie. Er moet worden gekozen voor een geïntegreerde benadering aan de hand van al deze disciplines. Bovendien is van belang dat het verkrijgen van inzicht in effectiviteit niet leidt tot dure onderzoeken die niet of maar in beperkte mate worden uitgevoerd. Er moet worden gezocht naar indicatoren die gemakkelijk zijn te vinden, bijvoorbeeld in openbare bronnen.

Over prof.mr. M.W. Scheltema
Scheltema (1967) versterkt vanaf 1 augustus 2011 de capaciteitsgroep Privaatrecht. Verder neemt hij deel aan het onderzoeksprogramma ‘Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking’. Het gaat daarbij over de vraag of en waarom het privaatrecht effectiever zou zijn ten opzichte van het publieksrecht in handhavingskwesties. Het programma onderzoekt factoren die kunnen verklaren waarom en wanneer het een beter werkt dan het andere. Meer over dit onderzoeksprogramma van de Erasmus School of Law is te vinden op www.behaviouralapproaches.eu.
Het gaat om een aanstelling voor één dag per week. Scheltema zet daarnaast zijn praktijk bij advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn voort.

Nadere informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR),
tel: (010) 408 1216, e-mail: press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 13 februari 2012