Benoemingen

Drie nieuwe hoogleraren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam benoemd

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zijn drie nieuwe hoogleraren benoemd.

Prof.mr.dr. A.C.G.A.C. de Graaf bijzonder hoogleraar Internationaal beleid en fiscale autonomie
Prof.mr.dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf is per 1 maart 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationaal beleid en fiscale autonomie in de Erasmus School of Law vanwege de Stichting Fiscaal Recht Erasmus Universiteit Rotterdam.
Arnaud de Graaf (1966) is sinds 1992 als universitair (hoofd)docent parttime verbonden aan de sectie fiscaal recht van ESL. Daarnaast was hij achtereenvolgens werkzaam in de internationale belastingadviespraktijk en bij de directie Internationale Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën. Thans combineert hij zijn universitaire werk met werkzaamheden voor het Directoraat-Generaal Belastingdienst van dit ministerie.

Internationaal beleid en fiscale autonomie
Met de vestiging van deze bijzondere leerstoel zal onderzoek worden verricht naar de invloed van binnen internationale organisaties tot stand gekomen beleid op de beleidsvrijheid van landen met betrekking tot de inrichting van hun belastingstelsel. In het bijzonder zal de invloed van internationaal beleid op de positie van arme landen worden onderzocht. Vanwege zijn promotie-onderzoek naar de invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht en zijn praktijkervaring is hij de aangewezen persoon om leiding te geven aan dit onderzoek.
De financiering van deze leerstoel is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën en een charitatieve instelling.

De benoeming is per 1 maart 2012 voor een periode van vier jaar.

Prof.dr. H.P.G. Pennings hoogleraar Toegepaste industriële organisatie
Prof.dr. H.P.G. Pennings is benoemd tot hoogleraar Toegepaste industriële organisatie in de Erasmus School of Economics. Enrico Pennings (1971) behaalde na een studie Econometrie in 1998 zijn doctorsgraad (cum laude), beide aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na onderzoeks- en onderwijsaanstellingen in onder meer Leuven, Barcelona en Milaan was hij vanaf 2008 bijzonder hoogleraar aan de EUR vanwege het Erasmus Trustfonds.

Prof.dr. V. Bonifati bijzonder hoogleraar Genetica van bewegingsstoornissen
Prof.dr. V. Bonifati is benoemd tot bijzonder hoogleraar Genetica van bewegingsstoornissen in het Erasmus MC vanwege het Internationaal Parkinson Fonds. Vincenzo Bonifati (1963) behaalde in 2003 zijn doctorstitel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte vervolgens als universitair docent aan de Universiteit La Sapienza in Rome en sinds 2006 als universitair hoofddocent aan het Erasmus MC. Zijn onderzoek richt zich op genetica bij bewegingsziektes, in het bijzonder bij Parkinson.

Nadere informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR),
tel: (010) 408 1216, e-mail: press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 05 maart 2012