Grote subsidie voor Generations and Gender Programme

500.000 euro uit Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten 2012

Het Generations  and Gender Programme (GGP) van hoogleraar Sociologie dr. Pearl Dykstra heeft van staatssecretaris Zijlstra (OCW) 500.000 euro aanmoedigingspremie toegekend gekregen.  Dykstra is een van de leidende onderzoekers binnen het project . Het bedrag komt uit de Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten 2012 en wordt gebruikt voor het programma in voorbereiding op de nieuwe ronde voor de Roadmap-projecten in 2014.

GGP-data kunnen  worden gebruikt om bijvoorbeeld de oorzaken en gevolgen van sociaal-economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en tussen de verschillende generaties te achterhalen. In aanvulling op aanwezige Europese data, wordt in het programma nieuwe informatie over de Nederlandse situatie verzameld en methoden ontwikkeld om de benodigde informatie zo efficiënt mogelijk te verzamelen.

De Nationale Roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten is voor de bouw of een substantiële aanpassing van een grote onderzoeksfaciliteit in Nederland, maar met een internationale uitstraling. Voor de Roadmapronde  2012 is 80 miljoen Euro toegekend aan vijf projecten voor  toponderzoek naar kanker en andere verouderingsziekten, de werking van eiwitten, nieuwe materialen, magneetvelden en de chemie van het heelal. Deze Roadmap is gebaseerd op een advies dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het  programma The Generations and Gender Programme (GGP): A Large-Scale, Longitudinal, Comparative Database for Social Science Analysis  is opgezet door een consortium van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) die door Dykstra wordt geleid heeft model gestaan voor de GGP. Inmiddels participeren meer dan 20 Europese landen in het programma.

Nadere informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen, tel (010) 408 2135,
e-mail: kooistra@remove-this.fsw.eur.nl


Publicatiedatum: 06 maart 2012